Zarządzanie zasobami ludzkimi (pokolenie Y)

Młode, nowe pokolenie, nazywane często pokoleniem Y, to grupa pracowników, która wymaga szczególnego podejścia ze strony kadry zarządzającej. Pokolenie Y obejmuje pracowników, którzy urodzili się między 1980 a 2000 rokiem – są to więc osoby, które mają obecnie od 20 do 40 lat.

zdjęcie - (the_title())

 
Zarządzanie zasobami ludzkimi (pokolenie Y)

Młode, nowe pokolenie, nazywane często pokoleniem Y, to grupa pracowników, która wymaga szczególnego podejścia ze strony kadry zarządzającej. Pokolenie Y obejmuje pracowników, którzy urodzili się między 1980 a 2000 rokiem - są to więc osoby, które mają obecnie od 20 do 40 lat.

Jak dobrze zarządzać ludźmi z pokolenia Y?

Pokolenie Y na rynku pracy znalazło się w pierwszej dekadzie XXI wieku. Nie są to więc - w porównaniu do wcześniejszych generacji - osoby, które zadowalają się stabilizacją i bezpieczeństwem. Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno więc kompleksowo obejmować rozwój osobisty, do którego dążą "milenialsi". Umożliwiają to organizowane szkolenia, dodatkowe środki przeznaczane na dokształcanie się oraz ciekawa polityka awansów poziomych i pionowych. Pokolenie Y, by pracować efektywniej i wydajniej, powinno czuć, że wpływa na losy firmy. Dla młodych pracowników nie bez znaczenia jest również atmosfera w miejscu pracy, dostęp do nowych technologii oraz poczucie decyzyjności i odpowiedzialności.

Czynniki motywacyjne pokolenia Y

Już na etapie rekrutacji pracowników w wieku 20-40 lat, warto zastanowić się nad korzyściami, które oferuje przedsiębiorstwo. Wbrew pozorom stopień zarobków często odgrywa drugorzędną rolę - to największa różnica pomiędzy tym pokoleniem, a pokoleniami poprzednimi. Do czynników motywacyjnych możemy zaliczyć jednak:

 • organizowanie ciekawych (z punktu widzenia pracowników) wydarzeń, takich jak eventy firmowe, imprezy integracyjne, wyjazdy,
 • stworzenie pakietu benefitów pozapłacowych (dofinansowania do uczestnictwa w zewnętrznych wydarzeniach kulturowych, prywatna opieka medyczna, karnety sportowe),
 • ustalenie przejrzystej ścieżki awansu pionowego oraz umożliwianie rozwoju zawodowego na innych płaszczyznach obejmujących działalność przedsiębiorstwa,
 • wykorzystywanie nowych technologii branżowych,
 • zastosowanie elastycznych godzin i warunków pracy (możliwość pracy zdalnej, nienormowany czas pracy),
 • stworzenie warunków do rozwoju osobistego i zawodowego.

Milenialsi są grupą pracowników, która chętnie podejmuje się wyzwań. To także osoby wyjątkowo otwarte, które chcą usprawniać pracę, dzięki czemu powinny mieć możliwość partycypowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Umożliwia się to poprzez zastosowanie m. in. systemu wprowadzania zmian poprzez dzielenie się pomysłami z kierownictwem.

Coaching i mentoring a generacja Y

Aby nowe pokolenie mogło rozwijać się w zakładzie pracy, często stosuje się coaching i mentoring. Jest to sposób zarówno na podniesienie pewności siebie, jak i na znalezienie obszarów, które wymagają podniesienia kwalifikacji i umiejętności. Zastosowanie coachingu może wpływać na:

 • zbudowanie odpowiedniej postawy w stosunku do pełnionych obowiązków,
 • określenie mocnych i słabych stron pracowników,
 • umożliwienie im wybrania przyszłej ścieżki zawodowej w obszarze działań przedsiębiorstwa (np. awans poziomy),
 • wzmocnienie kompetencji miękkich oraz zdolności do pracy zespołowej,
 • integracja z innymi pracownikami.

Nieco odmienną funkcję pełni mentoring. Jest to ogół zachowań ze strony kierownictwa, które działa na korzyść rozwoju pracowników. Mentor jest osobą, która nie tylko przewodzi całemu zespołowi, ale również motywuje go i podnosi jego morale. Sprawuje nadzór na atmosferą w miejscu pracy, pełni rolę mediatora i negocjatora oraz pracuje na korzyść podległych mu pracowników. Istotą mentoringu w zarządzaniu pokoleniem Y jest umożliwienie im permanentnego rozwoju oraz uczestnictwa w zarządzaniu firmą, co z kolei wpływa na motywację pracowników.

Zarządzanie pokoleniem Y jest zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku poprzednich generacji. Wynika to ze świadomości ludzi w stosunku do warunków pracy w bardziej rozwiniętych państwach, jak i również wystąpienia tzw. "rynku pracownika". Przedsiębiorstwo musi dostosowywać się więc do oczekiwań pracowników, równocześnie dbając o własne interesy. Kluczem do tego jest odpowiedzialna polityka kadrowa, nastawiona przede wszystkim na stworzenie odpowiednich warunków pracy, dzięki którym przedsiębiorstwo zyska cenionych i oddanych pracowników.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.