Znaczenie analizy potrzeb szkoleniowych

Dobrze prosperujące na rynku biznesowym przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w szkolenia oraz rozwój kadry. Ale co zrobić, gdy pracownik wcale nie chce się rozwijać, a szkolenia uważa za stratę czasu? W takiej sytuacji należy celnie trafić w potrzeby takiego pracownika. W tym celu niezbędna jest analiza potrzeb szkoleniowych. Jakie są oczekiwane rezultaty szkolenia?

Gamma - Znaczenie analizy potrzeb szkoleniowych

 
Znaczenie analizy potrzeb szkoleniowych

Dobrze prosperujące na rynku biznesowym przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w szkolenia oraz rozwój kadry. Ale co zrobić, gdy pracownik wcale nie chce się rozwijać, a szkolenia uważa za stratę czasu? W takiej sytuacji należy celnie trafić w potrzeby takiego pracownika. W tym celu niezbędna jest analiza potrzeb szkoleniowych. Jakie są oczekiwane rezultaty szkolenia?

Szkolenia są intrygującym tematem, który znajduje zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Wykonując dogłębne badanie potrzeb szkoleniowych można stwierdzić, że środki finansowe zainwestowane w rozwój zasobów ludzkich są niezwykle korzystną lokatą kapitału oraz czynnikiem w decydujący sposób zwiększającym konkurencyjność danej firmy na rynku. Poszczególne etapy przygotowania szkolenia pozwalają w większości przypadków odnieść oczekiwane rezultaty szkolenia.

Jeszcze wielu niekompetentnych pracodawców, uważa że ewaluacja szkolenie pracowników to zmarnowane pieniądze niepotrzebnie zainwestowane w spędzenie przez pracowników mnóstwa czasu z trenerem czy mentorem. Aby przekonać takich właścicieli firm o słuszności szkoleń pracowniczych muszą być osiągane zawsze oczekiwane rezultaty szkolenia Co zrobić aby poszczególne inwestycje szkoleniowe były idealnie dopasowane potrzeb do biznesowych poszczególnych organizacji, nie narażając ich jednocześnie na zbędne koszty? Właśnie w tym celu potrzebna jest rzetelna analiza potrzeb szkoleniowych.

Badanie potrzeb szkoleniowych - płynące z niego korzyści

Można wymienić mnóstwo korzyści płynących z dobrze zorganizowanych szkoleń. Wśród wielu z nich niezwykle istotne jest zwiększenie kwalifikacji poszczególnych pracowników, które w znacznej mierze przekłada się na większą efektywność pracy. Niejedna analiza potrzeb szkoleniowych wykazuje, że przeszkolona kadra pracownicza w ogromny sposób wpływa na zwiększanie zysków w firmie.

Ponadto badanie potrzeb szkoleniowych wykazuje, że profesjonalne szkolenia wpływają na zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Dzięki wykwalifikowanym pracownikom firma buduje sobie wizerunek profesjonalnej marki, posiadającej w pełni zorganizowany zespół.
Ponadto inwestycja szkoleniowa znacznie wpływa na znacznie lepszą komunikację wewnętrzną w firmie. Poszczególne zespoły pracowników są bardziej zgrane oraz dochodzi w nich do mniejszej ilości konfliktów i nieporozumień.

Badanie potrzeb szkoleniowych informuje, że odpowiednio wyszkoleni pracownicy bardziej angażują się w prace oraz są bardziej lojalności wobec szefa, co wpływa korzystnie na zmniejszenie rotacji pracowniczej. Dzięki temu firma wydaje mniej pieniędz na sprawy związane z zatrudnianiem oraz szkoleniem nowych pracowników.

Ewaluacja szkolenia?

Wiele osób związanych z biznesem często zastanawia się co to są ewaluacja szkolenia? Otóż ewaluacja jest procesem o charakterze praktycznym, którego priorytetowym zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt lub program szkolenia osiągnął początkowo zamierzone cele.

Ewaluacja szkolenia są więc oceną wartości sporządzonego projektu, którą dokonuje się poprzez porównanie rezultatów programu z założonymi celami. Ewaluacja szkolenia może być przeprowadzona za pomocą syntezy, analizy, generalizacji i wnioskowania.

Jakie wyróżnia się etapy przygotowania szkolenia?

Wielu trenerów często stoi przed niezwykle trudnym zadaniem: Jak przygotować szkolenie, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty szkolenia? O skuteczności szkolenia decydują poszczególne etapy przygotowania szkolenia/. Wyróżnia się: analizę, projekt, rozwój, implementacja oraz końcową ocenę.

Na etapie analizy należy precyzyjnie ustalić warunki tworzenia szkolenie. Analiza obejmuje: dokładne ustalenie zakresu projektu, charakterystykę grupy docelowej, wybór odpowiedniej technologii szkolenia, ustalenie celów szkolenia oraz zaplanowanie ram czasowych szkolenia. Dane do analizy można zebrać przy pomocy ankiet, kwestionariuszy czy też wywiadów z odbiorcami końcowymi.

Kolejne etapy przygotowania szkolenia to projekt podczas którego ustala się warunki szkolenia oraz dobiera odpowiednie środki.
Istotnym etapem są również prace rozwojowe obejmujące przygotowanie niezbędnych do szkolenia: animacji, tekstów, symulacji filmów, interakcji, ciekawych gier i innych skutecznych metod nauczania.

Ostatnim etapem przygotowania szkolenia jest ewaluacja na którą to składa się ocenianie formy zorganizowanego szkolenia. Procesowi temu podlegają wszystkie wcześniejsze etapy, natomiast zgromadzone wnioski i spostrzeżenia służą ewentualnemu poprawieniu tworzeniu szkolenia w przyszłości.

Analiza potrzeb szkoleniowych jest niezwykle istotnym czynnikiem pozwalającym na przeprowadzanie szkleń w profesjonalny oraz ciekawy i interesujący dla kursanta sposób.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.