Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?

Wywiad z Michałem Wasilewskim – członkiem zarządu Konsorcjum szkoleniowo-doradczego Gamma, zajmującej I miejsce w rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej.

zdjęcie - Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?


Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?


HRNews.pl: Konsorcjum szkoleniowe Gamma zajęło pierwsze miejsce w rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej. Co to oznacza dla firmy?

Michał Wasilewski: Jest to jasny sygnał dla naszego zespołu, ale również dla nas – zarządzających, że podążamy właściwą drogą, że obraliśmy właściwą strategię rozwoju firmy.

HRNews.pl: Właściwa strategia, czyli jaka?

MW: Stawiamy na stale poszerzane portfolio rozwiązań rozwojowych. Zarówno pod kątem merytoryki jak również samych formatów.

Mocno rozwijamy obszar szkoleń dla HR. Z naszej perspektywy to pracownicy działów szkoleń, personalnych są często najskuteczniejszymi ambasadorami nowych metodyk i narzędzi rozwojowych. Stąd takie tematy jak Agile dla HR, Design Thinking dla Hr, Onboarding, Zarządzanie mocnymi stronami wg Gallupa Employer Branding czy Wellbeing.

HRNews.pl: Co to znaczy, że są ambasadorami nowych metodyk?

MW: Przykładowo na szkoleniu Design Thinking dla HR uczestnicy wybierają jedno z wyzwań organizacyjnych (spadek zaangażowania pracowników, wyższa rotacja etc.)  i wypracowują rozwiązanie wykorzystując tytułową metodykę.  W rezultacie poznają narzędzia, wiedzę gdzie mogą zastosować je w organizacji oraz otrzymują rozwiązanie, które być może będą mogli wdrażać u siebie w organizacji.

HRNews.pl: Jakie jeszcze nowe tematy wprowadziliście Państwo do swojej oferty?

MW: Duża grupa szkoleń dotyczy kompetencji związanych z radzeniem sobie w świecie VUCA…

HRNews.pl: Co oznacza ten termin?

MW: VUCA to akronim o słów Volatile (zmienny), Uncertain (niepewny), Complex (złożony) i Ambiguous (niejednoznaczny). Większość naszych rozmów o projektach rozwojowych zaczyna się od opisu sytuacji w organizacji jako nieustającej zmiany. Rzeczywistość gospodarcza, społeczna czy nawet ta organizacyjna ulega nieustającym zmianom . Menedżerowie i specjaliści potrzebują kompetencji pozwalających radzić sobie w tej rzeczywistości. Rzeczywistości VUCA.

HRNews.pl: Może Pan wymienić konkretne szkolenia, które przygotowują do radzenia sobie w świecie pełnym zmian?

MW: Realizujemy zarówno „Zarządzanie w świecie VUCA” jak i „Przywództwo w świecie VUCA”. Pracujemy odpowiednio bardziej narzędziowo bądź też nad wywieraniem wpływu, kreowaniem współodpowiedzialności. Oba szkolenia łączy zwinność podejścia do wyzwań.

Drugim szkoleniem, które bardzo sobie cenię jest „TRIBER(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości i złożonej organizacji”. Triber- szumnie nazywany zawodem XXI wieku jest po prostu osoba, która zarządza projektem przyjmując orientację na rezultat w zmiennym świecie. Bazuje na trzech fundamentach –  kompetencje kontekstowe (networking, pozyskiwanie wsparcia dla projektu), kompetencje społeczne (perswazja, negocjacje, leadership), kompetencje techniczne (metodyki zarządzania projektami). W wielu organizacjach pracują setki zarządzających projektami, a jednocześnie te projekty gdzieś tam grzęzną na etapie procesowania. Uczestnictwo w nich demotywuje zamiast zwiększać poczucie sensu wykonywanej pracy. Osobiście uważam, że prawie każda organizacja potrzebuje triber’ów, tych którzy „dowiozą” projekt do oczekiwanego finału.

HRNews.pl: Czyli Gamma specjalizuje się w projektach menedżerskich i HR’owych?

MW: To jedno z najczęściej zadawanych pytań – w czym się specjalizujemy. U fundamentu tego pytania tkwi przekonanie, że nie można specjalizować się we wszystkim, bo wtedy jakość usług będzie na średnim poziomie, a nie na wysokim – a przecież wysoki poziom jest oczekiwany przez naszych klientów. Gamma ma bardzo szerokie portfolio co nie przeszkadza nam w specjalizacji.

Ja zajmuję się obszarem dotyczącym kompetencji menedżerskich, przywódczych i HR. Dawid Didiuk, członek zarządu naszego Konsorcjum specjalizuje się w obszarze sprzedaży. Stworzył linię sprzedażową  „Ospały zespół – zamienić farmerów w hunterów”,  w którym odwrócił podejście do szkoleń. Zamiast tzw. „wędki” uczestnicy otrzymują „rybę”. Zamiast wypracowywać rozwiązania na szkoleniu uczestnicy podczas warsztatów mentoringowych uczą się stosować metody wypracowane przez nasz zespół konsultantów i trenerów.  Przynosi to efekty w postaci mierzalnych wzrostów parametrów sprzedaży (liczba lead’ów, liczba transakcji, marża, obrót etc.) .

Każdy z nas ma swoją specjalizację i wokół niej gromadzi trenerów i konsultantów.  Jeszcze osobnym bytem jest dział szkoleń eksperckich realizujący szkolenia twarde (takie jak zmiany w prawie pracy, RODO, zatrudnianie cudzoziemców czy pracownicze plany kapitałowe). Dział zajmuje osobne piętro w firmie, jest zarządzany przez cztery project managerki i realizuje szkolenia dla takich branż jak farmacja, inwestycje, przemysł budowlany, energetyka, logistyka i transport.

Można więc powiedzieć, że w firmie jest kilka ośrodków kompetencyjnych, które specjalizują się w różnych obszarach i zagadnieniach. Dbamy, aby każdy był tworzony przez specjalistów w swoich dziedzinach. W przypadku dużych organizacji, którym świadczymy szkolenia z różnych obszarów BDM’owie (pracownicy działu sprzedaży, opiekunowie klienta) zarządzają komunikacją pomiędzy nami oraz między Gammą i Klientem.

HRNews.pl: Wspominał Pan, że Gamma rozwija również swoje formaty szkoleniowe. Co ma Pan na myśli?

MW: Duża część rynku to tradycyjne szkolenia kompetencyjne, to się pewnie nie zmieni. Obserwujemy jednak również oczekiwanie nowych formatów – różnych względem sali w podkowę i flipchart’a na środku.  Na takie sytuacje przygotowaliśmy razem z Akademią Leona Koźminiskiego format edutainmentowy. Edutainment – zbitek słów education i entertainment – czyli nauka przez zabawę. Koncepcja zakłada, że uczestnicy najpierw powinni zostać „zanurzeni” w tak interesującą rozrywkę, aby zaczęli reagować spontanicznie i naturalnie, a następnie powiązać te doświadczenia z wprowadzaną metodyką.  Dla przykładu: jeżeli klient życzy sobie wzmacniać kulturę współodpowiedzialności to zamiast dać wykład ex katedra możemy zrealizować grę przestrzenną, w której mniejsze zespoły budują dzielnice miasta. Mogą zbudować je niezależnie, ale jedynie w sytuacji poczucia wspólnego celu, zarządzania zasobami w duchu współodpowiedzialności mogą uzyskać najwyższe wyniki (które są skwantyfikowane w odpowiednim arkuszu). Na bazie zachowań wynikających z gry trener edutainmentowy może wprowadzać narzędzia wynikające z koncepcji 5 dysfunkcji Lencioniego, Empowermentu Blancharda czy turkusowych zespołów.

Poza edutainmentem realizujemy essence learning, treningi mentalne, mastermind’y, team bulildingii etc. Duża gama formatów pozwala dopasować proces szkoleniowy do możliwości i gotowości organizacji i samych uczestników.

HRNews.pl: Na koniec – dlaczego to Gamma zajęła pierwsze miejsce w rankingu firm szkoleniowych?

MW: Traktuję to jako pozytywną weryfikacji fundamentów naszego myślenia o rozwoju.

To znaczy: 

  • Rozszerzenie przestrzeni rozwojowej poza salę szkoleniową (prework, follow up, zaangażowanie przełożonych w proces wzmacniania, monitorowania i egzekwowania zmiany.
  • Orientacja na rezultat, realną zmianę (nasza misja brzmi „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” i rzeczywiście całość naszych działań zorientowana jest na trwałą, pozytywną zmianę.
  • Inwestowanie w ludzi. W trenerów, konsultantów, opiekunów klienta. Wszystkich ich, nas, łączy współodpowiedzialność, orientacja na cel i to o czym mówił Steve Jobs w swoim słynnym apelu „stay hungry!” – ciągle jesteśmy nienasyceni – nie ustajemy w rozwoju – dla satysfakcji własnej i dobra naszych klientów.
  • Autentycznie wkładamy serce w to co robimy – dbamy o jakość szkoleń zarówno wtedy kiedy realizujemy klasyczne dwudniowe szkolenie jak i duży proces rozwojowy – dobór trenerów pod względem doświadczeń biznesowych, stylu trenerskiego i temperamentu, dobór metodyki, włączenie w projektowanie i realizowanie tych ludzi Gammy, którzy mają najwyższą ekspertyzę w danej dziedzinie. Bardzo zależy nam, żeby za każdym razem to co zamierzaliśmy się powiodło.

HRNews.pl: Dziękujemy za rozmowę

MW: Przyjemność po mojej stronie.

 

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Już niedługo:
Akademia Excellent Manager Program (5 dni)
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Zarządzanie zmianą w wymagającej rzeczywistości VUCA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.
Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?
Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.
Minęły już lata, kiedy szef miał całkowitą władzę decyzyjną, a pracownicy byli jedynie podporządkowani jego zarządzeniom. Mimo że taka hierarchia nadal istnieje w wielu firmach i polega na tym modelu biznesowym, myślenie poszło naprzód. Badania dowiodły, że empowerment jest korzystny dla przedsiębiorstw w wielu kwestiach.
Obecny artykuł
Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
FBLn
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.