DPD – dobra praktyka dla zdrowia i bezpieczeństwa

Współczesna rzeczywistość składa się z wielu rodzajów kontroli, które powinny poprawiać bezpieczeństwo i jakość naszego życia. Zwłaszcza w przypadku czynników, mających bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, warto, żeby były regularnie sprawdzane. W tym też celu wprowadzono Dobrą Praktykę Dystrybucyjną, czyli zbiór zasad normujących obrót produktami leczniczymi.

zdjęcie - (the_title())

 
DPD - dobra praktyka dla zdrowia i bezpieczeństwa

Współczesna rzeczywistość składa się z wielu rodzajów kontroli, które powinny poprawiać bezpieczeństwo i jakość naszego życia. Zwłaszcza w przypadku czynników, mających bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, warto, żeby były regularnie sprawdzane. W tym też celu wprowadzono Dobrą Praktykę Dystrybucyjną, czyli zbiór zasad normujących obrót produktami leczniczymi.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – wymóg, nie tylko sprawa etyczna

Choć nazwa nie brzmi zbyt restrykcyjnie, to DPD (ang. Good Distribution Practice – GDP) według prawnej definicji to zespół wszystkich zasad, które gwarantują, iż produkt leczniczy zachowa swą jakość od momentu opuszczenia wytwórcy aż do apteki, w której ma zostać sprzedany pacjentowi.

W zakres DPD wchodzą zatem takie elementy jak przyjmowanie towaru, jego transport, przechowywanie oraz wydawanie do dalszych podmiotów. Wszystkie wymagania są regulowane przez dyrektywę (3 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001) w sprawie unijnego kodeksu zachowań związanych z obrotem produktami leczniczymi dla ludzi. Na gruncie polskim z kolei wszystkie wymagania umieszczono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

DPD – kogo dotyczy?

Aby spełniać wszystkie obowiązki nakładane przez prawodawcę, warto zapisać się na szkolenia DPD dla przedsiębiorców, zajmujących się pośrednictwem w obrocie lekami. Kogo dotyczą przepisy? Przede wszystkim firmy zajmujących się obrotem hurtowym produktami farmakologicznymi przeznaczonymi dla ludzi (wyłączono z rozporządzenia leki dla zwierząt) oraz wszystkich pośredników produktów leczniczych.

Szkolenie DPD – zakres wiedzy do wdrożenia w firmie

Podczas specjalnych zajęć i szkoleń przedsiębiorca lub oddelegowany przez niego pracownik pozna szereg obowiązków, które prawo nakłada na firmę w zakresie obrotu hurtowego lekami oraz konieczności wdrożenia odpowiedniego systemu zarządzania jakością. Dodatkowo pozwolą one na zdobycie umiejętności praktycznego użycia ich w przedsiębiorstwie. Co wchodzi w zakres tych wymagań?

DPD – odpowiednia dystrybucja w praktyce

System zakłada wprowadzenie szeregu zachowań, obejmujących różne dziedziny funkcjonowania firmy, m. in.: personel, dokumentację, jakość pomieszczeń i sprzętu, obsługę reklamacji i zwrotów, transport i kontrole wewnętrzne.

Ludzie

Jak powszechnie wiadomo firmę tworzą ludzie. Według obowiązującej normy nie wystarczy wysłać pracowników na szkolenia farmaceutyczne, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo, potrzebna jest również wiedza z zakresu DPD. Dlatego też właściciel hurtowni musi zatrudniać odpowiednią ilość kompetentnych i profesjonalnych pracowników, którzy przyswoją potrzebne informacje o właściwym obrocie produktami leczniczymi podczas szkolenia wstępnego oraz szeregu dalszych, ciągłych warsztatów, pogłębiających ich świadomość i umiejętności odnoście DPD.

W ramach każdej firmy musi zostać wyznaczona Osoba Odpowiedzialna. Do jej obowiązków należy: przekazywanie wątpliwościach w stosunku do leku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego; wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu produktów leczniczych (po otrzymaniu decyzji odpowiedniego organu); sprawowanie pieczy nad organizacją szkoleń dla personelu; nadzór nad przestrzeganiem DPD w firmie; wydawanie i przyjmowanie produktów od zewnętrznych podmiotów.

Miejsce i transport

Produkty farmakologiczne ze względu na swą specyfikę muszą być cały czas przechowywane we właściwych warunkach. Stąd też właściciel firmy musi dbać o zapewnienie właściwego lokalu magazynowego i transportu wyrobów, żeby ich początkowa jakość nie uległa zmianie.

Dokumentacja

Oddzielnym zagadnieniem jest również obowiązek prowadzenia rzetelnej dokumentacji, obejmującej instrukcje, procedury, umowy, ewidencje i wszelkie inne dokumenty. Musi ona być sporządzana w języku polskim (za wyłączeniem listów przewozowych oraz faktur od zagranicznych kontrahentów) i obejmować całość działalności firmy.

System zarządzania jakością – całościowe podejście do bezpieczeństwa

Idąc na szkolenia DPD, zdobędziemy też wiedzę na temat wprowadzenia kompleksowego systemu zarządzania jakością, indywidualnie dopasowanego do konkretnego przedsiębiorstwa, który obejmie wszystkie elementy działalności podlegające pod DPD. Znajdują się w nich: struktura organizacyjna, wszystkie procedury i zasoby oraz wszelkie działania związane z utrzymaniem jakości przechowywanego leku. Oczywiście firmowy system jakości powinien być na bieżąco monitorowany, sprawdzany i dokumentowany. Czuwa nad nim Osoba Odpowiedzialna.

DPD – dla bezpieczeństwa wszystkich

Dobra Praktyka Dystrybucyjna ma na celu chronienie każdego z nas. Pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości produktów, które przyjmujemy dla zdrowia. Stąd tak ważne jest właściwe przeszkolenie wszystkich pracowników, podlegających obowiązkowemu stosowaniu DPD – nie tylko ze względu na obowiązek, ale też dla dobra wszystkich. Szkolenia DPD to skuteczny sposób, żeby nauczyć się zarządzać jakością i kontrolować wszystkie wpływające na nią elementy.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.