Jakie akty prawne regulują czas pracy kierowcy?

We współczesnym świecie transport jest jedną z najważniejszych usług, która w dużej mierze wpływa na rozwój gospodarczy. Transport odnosi się to zarówno do przemieszczania się ludzi, jak transportowania rzeczy. Jak każda inna dziedzina również i tego rodzaju usługi podlegają regulacjom prawnym, które to warto znać prowadząc tego rodzaju działalność gospodarczą.

Gamma - Jakie akty prawne regulują czas pracy kierowcy?


Jakie akty prawne regulują czas pracy kierowcy?

We współczesnym świecie transport jest jedną z najważniejszych usług, która w dużej mierze wpływa na rozwój gospodarczy. Transport odnosi się to zarówno do przemieszczania się ludzi, jak transportowania rzeczy. Jak każda inna dziedzina również i tego rodzaju usługi podlegają regulacjom prawnym, które to warto znać prowadząc tego rodzaju działalność gospodarczą.

Transport to działalność, która zaspokaja określone potrzeb i jest podejmowana w celu osiągnięcia zysku. Od wielu setek lat usługi transportowe świadczone są odpłatnie przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. Firma transportowa tak jak każda inna aby realizować zamierzone cele zatrudnia pracowników. W obecnych czasach na rynku pracy brakuje pracowników którym można powierzyć zadania kierowcy. Praca na tym stanowisku nie należy do łatwych, bowiem kierowca zawodowy musi znać wiele przepisów i co pewien okres czasu zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Nie tylko osoby zatrudnione na tym stanowisku ale i przedsiębiorcy i kadra menedżerska firmy transportowej musi odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych dotyczącej tej branży. Nie łatwe zadanie mają również specjaliści do spraw personalnych oraz księgowi. Aby przedsiębiorca mógł uniknąć kar pokontrolnych, szkolenia dla transportu powinny być nieodłącznym elementem pracy w tej trudnej branży. To przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest tak zorganizować pracę swojemu kierowcy aby mógł on przestrzegać przepisy a zwłaszcza dostosować się norm prawnych dotyczących czasu pracy. Również przedsiębiorstw odpowiada za naruszenie przepisów czasu pracy, których czasami dopuści się kierowca danego przedsiębiorstwa. Naruszenie regulacji prawnych w zakresie czasu pracy może być przyczyną cofnięcia licencji lub zezwoleń w zakresie przewozu. Przedsiębiorca lub ewentualnie osoba działająca w jego imieniu z zakresie wykonywania czynności polegających na organizowaniu i nadzorowaniu pracy kierowcy jest zobowiązana do informowania podległych pracowników o obowiązujących normach czasu pracy w celu uniknięcia jakichkolwiek nieprawidłowości.

W transporcie znajduje zastosowanie wiele przepisów zarówno krajowych jak i unijnych. A zatem przepisy regulujące pracę kierowcy określa kodeks pracy, ustawy o czasie pracy kierowcy, ustawa o tachografach, rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz umowa AETR. Normy czasu pracy dotyczące pracy kierowcy obowiązują w całej Unii Europejskiej. Kierowców na na drodze może kontrolować Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa. Podczas takiej kontroli kierowca musi przedstawić kontrolującemu przede wszystkim kartę kierowcy, wykresówki bądź wydruki z tachografu cyfrowego oraz zaświadczenie o działalności. Każdego kierowcę wykonującego transport obowiązują zasady czasu pracy na który to składają się czas jazdy, przerwy oraz okres odpoczynku. To dzięki zapisom na tachografie jesteśmy w stanie określić aktywność kierowcy a więc czas jazdy, okres dyspozycyjności, czas przerwy i odpoczynku, inny czas pracy, przebytą drogę oraz wszelkie usterki i inne zdarzenia. Ponadto kontrole dotyczące czasu pracy mogą być również przeprowadzane w siedzibie przedsiębiorstwa. Mając na uwadze fakt, iż kary za nie przestrzeganie przepisów o czasie pracy nie są niskie warto aby na szkolenie z czasu pracy kierowców zgłaszać pracowników.

Szkolenie o tej tematyce kierowane jest dla osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców, księgowych oraz kadrowych w firmach oraz dla kierowców, którzy mają bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy i powinni być świadomi zasad kontroli oraz ewentualnych konsekwencji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców, zarówno polskich jak i międzynarodowych, z obowiązkami związanymi z tachografami a ponadto uczą się prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców, a w szczególności jak prawidłowo stosować zasady przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, wymagane przerwy i odpoczynki. Podstawą prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowcy jest nie tylko poprawne planowanie ale także właściwa identyfikacja poszczególnych aktywności kierowcy w celu zgodnego z prawem naliczenia poszczególnych świadczeń pieniężnych, w tym również świadczeń należnych z tytułu podróży służbowej. Dlatego, też szkolenie pracowników z tego zakresu jest niezbędne i powinno przynieść korzyści finansowe przedsiębiorcy. Dzięki nabytym umiejętnością przez personel ryzyko płacenia ewentualnych kar pokontrolnych powinno ulec zmniejszeniu bądź też zostać całkowicie wyeliminowane.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.