Najważniejsze wymogi obowiązujące w procesie transportu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym

Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulowany jest zarówno na gruncie przepisów krajowych jak i międzynarodowych. Wszystkie podmioty zaangażowane w proces przewozu takich materiałów muszą przestrzegać wszystkich regulacji prawnych w Polsce obowiązujących. Najważniejszą umową międzynarodową regulującą opisywane kwestie, której RP jest członkiem pozostaje konwencja ADR. Dlatego też warto przyjrzeć się jej zapisom.

   
  Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym regulowany jest zarówno na gruncie przepisów krajowych jak i międzynarodowych. Wszystkie podmioty zaangażowane w proces przewozu takich materiałów muszą przestrzegać wszystkich regulacji prawnych w Polsce obowiązujących. Najważniejszą umową międzynarodową regulującą opisywane kwestie, której RP jest członkiem pozostaje konwencja ADR. Dlatego też warto przyjrzeć się jej zapisom.

  Istnieją trzy sposoby transportu materiałów niebezpiecznych: przewóz przesyłki w sztukach, przewóz luzem oraz przewóz w cysternach.

  Przesyłki w sztukach mogą być przewożone w następujących rodzajach pojazdów: pojazdy zamknięte, kontenery zamknięte, pojazdy kryte opończą, kontenery kryte opończą, pojazdy odkryte, kontenery odkryte. Należy zauważyć, że generalnie przewóz różnego rodzaju towarów niebezpiecznych tym samym pojazdem lub kontenerem jest zabronione. Taka sytuacją dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacji, kiedy mówi o tym konwencja ADR.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR to zapraszamy na szkolenie: PRZEPISY UMOWY ADR 2017.

  Na szkolenie zapisują się osoby wyszukujące poniższe frazy w przeglądarkach internetowych:

  Przewóz towarów niebezpiecznych luzem polega na przewożeniu towarów niebezpiecznych tak zabezpieczonych, by nie mogły one wydostać się samoczynnie z pojazdu lub kontenera. Ładunek, zarówno w tym jak i poprzednim przypadku, może być zabezpieczony przed przemieszczeniem za pomocą: pasów, przegród, regulowanych podpór, poduszek powietrznych lub materiałów antypoślizgowych. Materiały mogą być przewożone luzem wyłącznie wtedy, gdy konwencja ADR na to zezwala.

  Przewóz towarów niebezpiecznych cysterną jest dopuszczalny w stosunku do jasno określonych przez konwencję ADR płynów, granulatów i materiałów sproszkowanych. Konwencja określa także rodzaj cysterny, w jakiej może być transportowana dana substancja. Ze względu na oddziaływanie m. in. siły odśrodkowej na przewożony towar niepełne ładowanie cystern jest niedopuszczalne. Wyróżnia się cysterny stałe o objętości ponad 1000 litrów oraz cysterny odejmowalne o objętości ponad 450 litrów.

  W sprawie samych pojazdów: przewóz towarów niebezpiecznych może odbywać się praktycznie wszelkimi rodzajami pojazdów samochodowych (w tym zespołów pojazdów samochodowych) z wyłączeniem motocykli i zespołów pojazdów złożonych z motocykla i przyczepy.

  Transport towarów niebezpiecznych w postaci paliwa do silników Diesla, materiałów utleniających stosowanych, jako nawozy sztuczne oraz materiałów trujących stosowanych jako środki ochrony roślin zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego i przyczepy jest dopuszczalny w sytuacji, gdy towar transportowany jest w ilościach niewielkich, których nie obejmują zapisy konwencji ADR.

  Dodatkowe wymogi względem pojazdów określają przepisy konwencji ADR oraz przepisy prawa krajowego (w Polsce w szczególności: ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym).

  Wszystkie opakowania zawierające towary niebezpieczne muszą zawierać nalepki wskazujące poszczególne materiały oraz ich numery (UN). Jeżeli jeden rodzaj towaru niebezpiecznego wywołuje kilka rodzajów zagrożeń, wówczas trzy najważniejsze z nich powinny być umieszczone na nalepkach. Jeżeli mamy do czynienia w opakowaniem zbiorczym, wówczas nalepki powinny odnosić się do wszystkich zawartych z nim towarów

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
  Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
  Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
  Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
  Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.