Co to jest ewaluacja projektu edukacyjnego?

Ewaluacja projektu edukacyjnego jest kompleksową oceną danego programu, polityki, czy inwestycji biorącą pod uwagę poszczególne stadia takie jak: planowanie, realizacja i pomiar rezultatów. Ewaluacja dostarcza istotnych informacji wykorzystywanych w procesie decyzyjnym.

zdjęcie - (the_title())

 
Co to jest ewaluacja projektu edukacyjnego?

Ewaluacja projektu edukacyjnego jest kompleksową oceną danego programu, polityki, czy inwestycji biorącą pod uwagę poszczególne stadia takie jak: planowanie, realizacja i pomiar rezultatów. Ewaluacja dostarcza istotnych informacji wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. Obecnie dużą rolę odgrywają ewaluacja szkolenia. Niezwykle ważna jest efektywność szkoleń.

Co to jest ewaluacja projektu edukacyjnego?

Ewaluacja szkolenie definicja jest procesem mającym charakter praktyczny, którego głównym zadaniem jest ustalenie czy dany projekt osiągnął zakładane cele i rezultaty. Warto zawsze pamiętać o tym, aby  po zrealizowanym przedsięwzięciu, a czasem nawet w trakcie jego trwania przeprowadzić ewaluację, bowiem jest ona oceną wartości projektu.

Najczęściej ewaluacja szkolenie definicja jest postrzegana jako:

 • szczegółowa ocena wartości danego projektu czy programu poprzez porównanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami. Ewaluacja projektu edukacyjnego jest czyniona za pomocą analizy, generalizacji, syntezy oraz wnioskowania.
 • proces systematycznego zbierania, a następnie analizowania poszczególnych informacji

Ewaluacja szkolenia definicja, i jej rodzaje

Ewaluacja szkolenia definicja wyróżnia kilka rodzajów tego zjawiska w zależności do etapu danego projektu. Wyróżnia się:

 • ewaluację ex-ante – która to jest przeprowadzana przed  rozpoczęciem działań i ma ona na celu określenie trafności zamierzonych przedsięwzięć zgodnie z założeniami danego projektu.
 • ewaluację mid-term – wykonuje się ją podczas trwania projektu i ocenia na osiągnięte etapy, produkty oraz rezultaty. Ocena taka daje możliwość modyfikacji działania w taki sposób, aby lepiej zostały zrealizowane zamierzone cele.

Ewaluację ex-post – jest ona przeprowadzana po zakończeniu danego projektu i ma ona na celu zbadanie długotrwałych rezultatów. Ponadto ocenia ona realizację poszczególnych etapów i stopień realizacji poszczególnych celów.

Ewolucja szkolenie, a efektywność szkoleń

Ewaluacja szkolenia są owszechnie stosowanym procesem mierzenia zmian, które zaszły od początku szkolenia aż do momentu zastosowania ich podczas pracy. Zatem ewaluacja szkolenie dotyczy wpływu szkolenia na poszczególnych pracowników oraz firmę.
Ewaluacja szkolenia w tym zakresie powinny być prowadzone w przyjemnej atmosferze oraz w ciekawy sposób przez doświadczonych w tej dziedzinie trenerów. Ewaluacja szkolenie powinno dawać każdemu uczestnikowi kursu mnóstwo narzędzi oraz inspiracji służących do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Ewaluacja szkolenia – poszczególne etapy

Efektywność szkoleń jest bardzo istotna, zatem wyróżnia się poszczególne etapy przygotowania szkolenia tj:

 • Analiza
 • Projekt
 • Rozwój
 • Implementacja
 • Ocena

Analiza jest pierwszym etapem i wówczas należy zawsze ustalić szczegółowe warunki, w których funkcjonować będzie tworzone szkolenie. Obejmuje ona kilka istotnych czynników wśród których można wymienić:

 • ustalenie zakresu projektu
 • charakterystykę danej grupy docelowej – a więc ustalenie kto będzie odbiorcą treści, jaka jest wiedza osób które będą brać udział w szkoleniu
 • profesjonalne określenie  potrzeb szkoleniowych
 • wybór technologii, która będzie służyć do przeprowadzenia szkolenia
 • ustalenie priorytetowych celów
 • zaplanowanie ram czasowych

Zebranie wszystkich potrzebnych informacji może przebiegać z pomocą ankiet lub wywiadów z odbiorcami końcowymi lub z osobami odpowiedzialnymi za organizację szkolenie.

Faza projektu –  wówczas to ustalane są warunki szkolenia, a następnie dobierane odpowiednie środki. Na tym etapie dobiera się poszczególne treści, interakcje czy multimedia.

Prace rozwojowe – etap ten obejmuje przygotowanie niezbędnych elementów szkolenia takich jak: teksty, symulacje filmów, animacje, interakcje oraz ciekawe gry.

Implementacja – na tym etapie kurs jest instalowany w tym środowisku, z którego będą korzystać uczestnicy. Końcowe uruchomienie jest poprzedzone zawsze odpowiednimi testami funkcjonalności. Od chwili dystrybucji zgromadzonych materiałów rozpoczyna się proces nauczania.

Ocena – wówczas to ocenianie są poszczególne treści przygotowanego szkolenia.

Poszczególne etapy przygotowywania szkolenia, a następnie zgromadzone wnioski oraz spostrzeżenia służą metodycznemu oraz technicznemu poprawieniu jakości szkoleń.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.