Co to jest kultura organizacyjna i jakie ma znaczenie dla firmy?

Sukces działalności przedsiębiorstwa zależy nie tylko od umiejętności kadry zarządzającej i posiadanych zasobów materiałowych i finansowych. Do osiągania dobrych rezultatów firmy przyczynia się wiele różnych czynników. Duże znaczenie ma także kultura organizacyjna firmy.

zdjęcie - (the_title())

 
Co to jest kultura organizacyjna i jakie ma znaczenie dla firmy?

Sukces działalności przedsiębiorstwa zależy nie tylko od umiejętności kadry zarządzającej i posiadanych zasobów materiałowych i finansowych. Do osiągania dobrych rezultatów firmy przyczynia się wiele różnych czynników. Duże znaczenie ma także kultura organizacyjna firmy.

Podstawą funkcjonowania każdej firmy jest określenie uznawanych przez nią wartości. Mają one być podpowiedziami dla zatrudnionych pracowników, jak właściwie się zachowywać i myśleć. Ustalone wartości mogą głosić nie tylko wzajemny szacunek ale na przykład dbanie o profesjonalizm albo klientów. Istotne jest aby hasła były autentyczne i zarazem możliwe do zastosowania w codziennej pracy w firmie.

Co jest kultura firmy?

Odpowiadając na pytanie co to jest kultura organizacyjna można powiedzieć, iż jest to zespół świadomych i nieuświadomionych norm, które są oczekiwane i tolerowane wewnątrz organizacji. Wpływ na nią mają przede wszystkim właściciele organizacji i kadra zarządzająca a w szczególności preferowane przez nich wartości oraz ich wewnętrzne poczucie misji. Oczekiwania, sposób komunikowania się, oraz zasady funkcjonujące wewnątrz organizacji wpływają właśnie na tworzenie się kultury przedsiębiorstwa.

Jednym z narzędzi kształtowania kultury organizacyjnej jest styl zarządzania managerów oraz ich podejście do pracowników. We współczesnych organizacjach praca staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, wymagająca nieustannego uczenia się i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Ważnym elementem kształtującym kulturę organizacyjną jest spójność tego co się w danej chwili mówi i tego co się późniejszym czasie dzieje. Konsekwencja w zarządzaniu daje pracownikom nie tylko poczucie stabilizacji a także pewność tego co się może wydarzyć.
W kształtowaniu kultury organizacyjnej dużą rolę pełni również konstruktywna informacja zwrotna. Istotne jest, aby była ona przekazywana nie tylko od managerów do pracowników, ale również aby managerowie otrzymywali ją od swoich zespołów.

Rola szkoleń w kształtowaniu kultury organizacji

Kultura organizacyjna szkolenie jest właśnie jednym narzędzi jej kształtowania w przedsiębiorstwie. Celem takiego szkolenia jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej, tożsamości kulturowej organizacji w budowaniu pozycji rynkowej firmy a także doskonalenie skuteczności działania. Podczas szkolenia w tym zakresie uczestnicy poznają istotę pojęcia kultury organizacyjnej oraz będą mieli możliwość odniesienia tej definicji do kultury przedsiębiorstwa w którym pracują. W trakcie zajęć omówione będą także źródła pochodzenia kultury organizacyjnej oraz elementy, które kształtują kulturę organizacji oraz jej znaczenie.

Po zaprezentowaniu charakterystyki kultury organizacji omówione zostają koncepcje i profile kulturowe wybranych firm oraz przesłanki przeprowadzenia zmiany. Zmiana kultury organizacyjnej jest najbardziej prawdopodobna w sytuacji gdy trwa lub powstaje dramatyczny kryzys. Przykładami takich sytuacji mogą być zaskakujące niepowodzenia finansowe, utrata głównego klienta lub radykalny przełom technologiczny u konkurencji. Inna przesłanką jest zmiana przywództwa. Bardzo często nowe władze proponują alternatywny zbiór podstawowych wartości, które są zazwyczaj niezbędne do dokonania zmiany kultury.

Nowemu przywódcy pochodzącemu spoza organizacji, łatwiej jest wprowadzić nowe wartości kulturowe. Zapewne łatwiej o zmianę w młodej i niewielkiej organizacji. Im szerzej rozpowszechniona jest kultura i im większa akceptacja jej wartości wśród załogi, tym trudniej wprowadzić zmiany. Zmiana kulturowa jest procesem długotrwałym i nie da się jej ukształtować z dnia na dzień. W celu zrozumienia zagadnienia na szkoleniu przeprowadzana jest analiza przykładów i studiów przypadku.

Kultura organizacyjna szkolenia polecane są przede wszystkim dla menedżerów wyższego i średniego szczebla każdej organizacji.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zapewne będą umieć ocenić znaczenie kultury organizacyjnej w firmie oraz wiedzieć jak zmienić kulturę organizacji.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.