Cztery rodzaje kultury organizacyjnej w firmie

Typologii kultury organizacyjnej jest bardzo wiele: wielu przedstawicieli różnych nurtów zarządzania tworzyło swoje własne koncepcje i podziały, które były do siebie zbliżone lub różniły się elementarnymi wartościami. Jednym z najpopularniejszych podziałów kultury organizacyjnej jest ten, który stworzył Kim Cameron i Robert Quinn w 2006 roku, i który do dziś może uchodzić za jeden z najbardziej uniwersalnych modeli.
   
  Typologii kultury organizacyjnej jest bardzo wiele: wielu przedstawicieli różnych nurtów zarządzania tworzyło swoje własne koncepcje i podziały, które były do siebie zbliżone lub różniły się elementarnymi wartościami. Jednym z najpopularniejszych podziałów kultury organizacyjnej jest ten, który stworzył Kim Cameron i Robert Quinn w 2006 roku, i który do dziś może uchodzić za jeden z najbardziej uniwersalnych modeli.

  Kultura klanu

  Kultura organizacyjna firmy, która może zostać przypasowana do tej kategorii, charakterystyczna jest dla małych, lokalnych firm. To rodzaj przedsiębiorstw, w których wszyscy wyznają te same wartości, posiadają zbliżone cechy osobowości oraz utrzymują przyjacielskie relacje. Przedsiębiorstwo jest więzią, która ich łączy. Kultura klanu charakteryzuje się również partnerskim nastawieniem do klientów, swobodą działań oraz traktowaniem wszystkich pracowników na równi.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Umiejętność wyrażania swoich myśli w zrozumiały sposób oraz uważnego słuchania innych to podstawowe kompetencje w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Twórz pozytywne relacje w swoim miejscu pracy. Zmiana zaczyna się od Ciebie. Dowiedz się jak komunikować się skutecznie.Zobacz:

  Kultura hierarchii

  Kultura hierarchii jest całkowitym przeciwieństwem kultury klanu. To rodzaj kultury wykorzystywany w ogromnych, międzynarodowych korporacjach. Jest wysoce sformalizowana i zbiurokratyzowana, charakteryzuje się bardzo dużą ilością różnych szczebli zawodowych. Często uniemożliwia kontakty międzyludzkie oraz sprawia, że każda sytuacja jest rozwiązywana na danym szczeblu.

  Kultura adhokracji

  To kultura cechująca organizacje innowacyjne, które nastawione są na płynność i ciągłe zmiany. Często wykorzystywana w przedsiębiorstwach, które nastawione są na stały rozwój, dynamikę oraz dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości. W kulturze adhokracji władzę sprawują ci, którzy najlepiej znają dane zagadnienie: często więc w zależności od projektu może być tworzony całkowicie inny zespół, z innymi liderami i kierownikami.

  Kultura rynku

  To z pewnością kultura, która jest popularna w ogromnych przedsiębiorstwach sprzedażowych. Najważniejszą jej zasadą jest to, że należy podnosić wyniki sprzedażowe. Kultura rynku cechuje się wrogim nastawieniem do konkurencji, czasem nawet do klienta: traktowany jest on jedynie jako docelowy punkt sprzedaży, nie jako partner lub osobna jednostka.

  Tworzenie kultury organizacyjnej zależy się już na etapie tworzenia organizacji. Często od podejścia oraz osobowości założycieli zależy to, w jakim kierunku będzie podążać rodzaj kultury organizacyjnej w późniejszym czasie.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.