Czy negocjowania można się nauczyć?

Niektóre osoby mają predyspozycje, inni muszą zbudować swoje kompetencje negocjacyjne. Przy odrobinie chęci, wszyscy są w stanie opanować teoretyczne podstawy sztuki negocjacji. Szkolenie z teorii jest znakomitą podstawą do rozwijania praktycznej umiejętności negocjowania. Zdobywanie doświadczenia i nabieranie wprawy a tym samym budowanie profesjonalnej postawy to część pracy, którą należy wykonać samemu. Obecnie firmy szkoleniowe oferują zarówno szkolenie z technik negocjacji dla początkujących oraz dla bardziej doświadczonych osób.

18 marca 2019
zdjęcie - Czy negocjowania można się nauczyć?

 Czy negocjowania można się nauczyć?

Niektóre osoby mają predyspozycje, inni muszą zbudować swoje kompetencje negocjacyjne. Przy odrobinie chęci, wszyscy są w stanie opanować teoretyczne podstawy sztuki negocjacji.

Szkolenie z teorii jest znakomitą podstawą do rozwijania praktycznej umiejętności negocjowania. Zdobywanie doświadczenia i nabieranie wprawy a tym samym budowanie profesjonalnej postawy to część pracy, którą należy wykonać samemu. Obecnie firmy szkoleniowe oferują zarówno szkolenie z technik negocjacji dla początkujących oraz dla bardziej doświadczonych osób.

W dzisiejszych czasach negocjacje stanowią jeden z podstawowych wyznaczników działalności firmy na rynku. W ogólnym rozumieniu są one jednym ze sposobów na rozwiązywanie zaistniałych sytuacji konfliktowych. Z kolei zaś bardziej specjalistyczna definicja określa negocjacje jako dwustronny proces komunikowania się, którego podstawowym założeniem jest dążenie do zawarcia porozumienia.

Do wszelkich negocjacji należy się wcześniej przygotować. W tym celu należy  przede wszystkim zebrać wszystkie cele, które mają być efektem negocjacji. Dla  powodzenia negocjacji istotne znaczenie ma czynnik psychologiczny, a także charakter i osobowość poszczególnych negocjatorów. Kluczową rolę odgrywa w szczególności ubiór, sposób wysławiania się, a także kultura osobista negocjatorów.

Skuteczny negocjator powinien być osobą bardzo dobre orientującej się w aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie. Ponadto, powinien posiadać zdolności dyplomatyczne oraz umieć współpracować z różnymi osobami.

Dla pomyślnego przebiegu negocjacji, istotne jest spełnienie określonych kilku przesłanek. A zatem oczekiwania poszczególnych stron negocjacji powinny być w części wspólne, a w części sprzeczne. Style negocjacji nazywane są także nazywane metodami, sposobami, rodzajami, taktyką albo strategią. Do czynników mających wpływ na wybór odpowiednich metod i technik negocjacji należą predyspozycje osobowościowe oraz świadomość w dokonywaniu wyboru. Wyróżnia się pięć podstawowych stylów prowadzenia negocjacji a mianowicie: kompromis, dominacja, dostosowanie się, unikanie, negocjacje integratywne.

Kompromis to  styl charakteryzujący się specyficznym podejściem. W procesie negocjacyjnym każda ze stron osiąga korzyści oraz ponosi określone straty. Osiągnięte przez strony porozumienie nie zaspokaja wszystkich oczekiwań i potrzeb  negocjatorów, lecz   zapewnia jedynie podtrzymanie poprawnych relacji.

Dominacja to styl prowadzenia negocjacji, który polega na  zrealizowaniu celów i zamierzeń w sposób wykluczający lub ograniczający możliwość zaspokojenia jakichkolwiek potrzeb strony przeciwnej. Jest on wykorzystywany głównie przez osoby silne psychicznie, które mają skłonności przywódcze i pewnie dążą do uzyskania władzy.

Dostosowanie się to styl negocjowania polegający na świadomym zrezygnowaniu z możliwości zrealizowania osobistych celów po to, aby swe interesy mógł zaspokoić drugi negocjator. Podstawowym wyznacznikiem takiego działania jest utrzymanie poprawnych relacji ze stroną przeciwną. Wybierany jest przede wszystkim przez negocjatorów, którzy łatwo ulegają wpływom, a ponadto są ufne i niekonfliktowe.

Unikanie charakteryzuje się biernością i unikaniem wyraźnych działań. Styl ten nazywany jest także: izolacją, ucieczką bądź obojętnością. Taki sposób postępowania wynika z przekonania, że prowadzenie negocjacji jest nieopłacalne, gdyż możliwe do osiągnięcia korzyści będą prawdopodobnie mniejsze niż poniesione koszty w trakcie negocjacji. Styl ten przyczynia się zazwyczaj do strat.

Negocjacje intergratywne to styl negocjowania, który polega na wynegocjowaniu porozumienia, korzystnego i opłacalnego dla obydwu stron negocjacji.
Podczas przeprowadzania wykorzystywane są różnego rodzaju techniki negocjacji. Są to  sposoby werbalizowania żądań, czynienia ustępstw, stosowania presji psychologicznej mającej osłabić sprawność negocjacyjną drugiej strony i inne temu podobne zabiegi i chwyty.
Aby poznać tajniki stylów prowadzenia negocjacji oraz zasady technik stosowanych w trakcie tych negocjacji należy skorzystać ze szkoleń oferowanych w tym zakresie.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

7 listopada 2017
Zaufanie: nawet najlepszy proces sprzedaży sam niczego nie sprzeda  Zdobycie miana zaufanego doradcy jest rzadko osiągane.Dlaczego? Wielu sprzedawców uważa, że sami mogą zdecydować, czy są zaufanymi doradcami, ale w rzeczywistości to klienci o tym decydują, czy sprzedawca jest godny zaufania. Zachowania klientów i badania nad przegranymi kontraktami wskazują, że większość klientów nie ufa sprzedawcom lub nie widzi w nich godnych...
28 sierpnia 2018
Model Sprzedaży Challenger Sales – Sprzedaż Prowokatywna Wstęp Modele i podejścia do sprzedaży pojawiają się i znikają. To, co kilka lat temu było najgorętszym i najczęściej stosowanym podejściem do sprzedaży, jest obecnie uważane za staroświeckie. Ta „krótka żywotność” jest spowodowana trendami branżowymi, wpływami zewnętrznymi i ogólną gospodarką. W książce The Challenger Sale autorzy Matthew Dixon i Brent Adamson przedstawiają model,...
13 listopada 2018
  21 technik sprzedaży opartych na dowodach   Techniki sprzedaży - wstęp Co sprawia, że niektórzy sprzedawcy są lepsi od innych? Posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia z pewnością jest ważne, ale bycie najlepszym sprzedawcą w firmie zależy również od czegoś więcej. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostało przeprowadzonych wiele badań naukowych dotyczących tego, w jaki sposób ludzki mózg dokonuje wyborów...
25 czerwca 2019
Storytelling sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania odbiorcy, publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje informację, wiadomości i wiedzę w zabawny i ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne oraz niewerbalne. Storytelling to relacja ze zdarzenia. Historia może być autentyczna lub fikcyjna, ale dobra historia zawsze zawiera element prawdy, nawet jeśli jest fikcją. Przekaz, który niesie, musi być prawdziwy...
8 stycznia 2020
  Style negocjacji według Willema Mastenbroeka Definicja Negocjacje są procesem, w którym biorą udział co najmniej dwie strony. Stanowiska stron są rozbieżne i stanowią przeszkodę w realizacji indywidualnych interesów. Negocjacje mają na celu uzgodnienie stanowisk. Negocjacje – codzienny element życia Negocjacje istnieją od zawsze. Tam, gdzie jest dwoje ludzi, tam zazwyczaj pojawia się konflikt lub przynajmniej różnica stanowisk. Pragnąc wypracować...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
8 stycznia 2020
Willem Mastenbroek wyróżnił cztery style prowadzenia negocjacji. Każdy ma swoje plusy i minusy.
15 kwietnia 2019
Perswazja to społeczny wpływ na przekonania, postawy, intencje, motywacje i zachowania. Jest to forma manipulacji oparta na zaangażowaniu, która może zmienić nasze myśli i zachowania. Zasady perswazji posługują się słowami mającymi wpłynąć na innych ludzi i osiągnąć pożądane zmiany.
4 grudnia 2018
Storytelling sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje wiadomość, informacje i wiedzę w zabawny, ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne i niewerbalne.
13 listopada 2018
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostało przeprowadzonych wiele badań naukowych dotyczących tego, w jaki sposób ludzki mózg dokonuje wyborów i jakie czynniki mogą wpływać na to, co mówimy i robimy, w tym także – co kupujemy. Co najlepsze, ta wiedza naukowa jest łatwo dostępna i może pomóc ci w zostaniu świetnym sprzedawcą.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.