Czy negocjowania można się nauczyć?

Niektóre osoby mają predyspozycje, inni muszą zbudować swoje kompetencje negocjacyjne. Przy odrobinie chęci, wszyscy są w stanie opanować teoretyczne podstawy sztuki negocjacji. Szkolenie z teorii jest znakomitą podstawą do rozwijania praktycznej umiejętności negocjowania. Zdobywanie doświadczenia i nabieranie wprawy a tym samym budowanie profesjonalnej postawy to część pracy, którą należy wykonać samemu. Obecnie firmy szkoleniowe oferują zarówno szkolenie z technik negocjacji dla początkujących oraz dla bardziej doświadczonych osób.

zdjęcie - (the_title())

 
Czy negocjowania można się nauczyć?

Niektóre osoby mają predyspozycje, inni muszą zbudować swoje kompetencje negocjacyjne. Przy odrobinie chęci, wszyscy są w stanie opanować teoretyczne podstawy sztuki negocjacji.

Szkolenie z teorii jest znakomitą podstawą do rozwijania praktycznej umiejętności negocjowania. Zdobywanie doświadczenia i nabieranie wprawy a tym samym budowanie profesjonalnej postawy to część pracy, którą należy wykonać samemu. Obecnie firmy szkoleniowe oferują zarówno szkolenie z technik negocjacji dla początkujących oraz dla bardziej doświadczonych osób.

W dzisiejszych czasach negocjacje stanowią jeden z podstawowych wyznaczników działalności firmy na rynku. W ogólnym rozumieniu są one jednym ze sposobów na rozwiązywanie zaistniałych sytuacji konfliktowych. Z kolei zaś bardziej specjalistyczna definicja określa negocjacje jako dwustronny proces komunikowania się, którego podstawowym założeniem jest dążenie do zawarcia porozumienia.

Do wszelkich negocjacji należy się wcześniej przygotować. W tym celu należy  przede wszystkim zebrać wszystkie cele, które mają być efektem negocjacji. Dla  powodzenia negocjacji istotne znaczenie ma czynnik psychologiczny, a także charakter i osobowość poszczególnych negocjatorów. Kluczową rolę odgrywa w szczególności ubiór, sposób wysławiania się, a także kultura osobista negocjatorów.

Skuteczny negocjator powinien być osobą bardzo dobre orientującej się w aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie. Ponadto, powinien posiadać zdolności dyplomatyczne oraz umieć współpracować z różnymi osobami.

Dla pomyślnego przebiegu negocjacji, istotne jest spełnienie określonych kilku przesłanek. A zatem oczekiwania poszczególnych stron negocjacji powinny być w części wspólne, a w części sprzeczne. Style negocjacji nazywane są także nazywane metodami, sposobami, rodzajami, taktyką albo strategią. Do czynników mających wpływ na wybór odpowiednich metod i technik negocjacji należą predyspozycje osobowościowe oraz świadomość w dokonywaniu wyboru. Wyróżnia się pięć podstawowych stylów prowadzenia negocjacji a mianowicie: kompromis, dominacja, dostosowanie się, unikanie, negocjacje integratywne.

Kompromis to  styl charakteryzujący się specyficznym podejściem. W procesie negocjacyjnym każda ze stron osiąga korzyści oraz ponosi określone straty. Osiągnięte przez strony porozumienie nie zaspokaja wszystkich oczekiwań i potrzeb  negocjatorów, lecz   zapewnia jedynie podtrzymanie poprawnych relacji.

Dominacja to styl prowadzenia negocjacji, który polega na  zrealizowaniu celów i zamierzeń w sposób wykluczający lub ograniczający możliwość zaspokojenia jakichkolwiek potrzeb strony przeciwnej. Jest on wykorzystywany głównie przez osoby silne psychicznie, które mają skłonności przywódcze i pewnie dążą do uzyskania władzy.

Dostosowanie się to styl negocjowania polegający na świadomym zrezygnowaniu z możliwości zrealizowania osobistych celów po to, aby swe interesy mógł zaspokoić drugi negocjator. Podstawowym wyznacznikiem takiego działania jest utrzymanie poprawnych relacji ze stroną przeciwną. Wybierany jest przede wszystkim przez negocjatorów, którzy łatwo ulegają wpływom, a ponadto są ufne i niekonfliktowe.

Unikanie charakteryzuje się biernością i unikaniem wyraźnych działań. Styl ten nazywany jest także: izolacją, ucieczką bądź obojętnością. Taki sposób postępowania wynika z przekonania, że prowadzenie negocjacji jest nieopłacalne, gdyż możliwe do osiągnięcia korzyści będą prawdopodobnie mniejsze niż poniesione koszty w trakcie negocjacji. Styl ten przyczynia się zazwyczaj do strat.

Negocjacje intergratywne to styl negocjowania, który polega na wynegocjowaniu porozumienia, korzystnego i opłacalnego dla obydwu stron negocjacji.
Podczas przeprowadzania wykorzystywane są różnego rodzaju techniki negocjacji. Są to  sposoby werbalizowania żądań, czynienia ustępstw, stosowania presji psychologicznej mającej osłabić sprawność negocjacyjną drugiej strony i inne temu podobne zabiegi i chwyty.
Aby poznać tajniki stylów prowadzenia negocjacji oraz zasady technik stosowanych w trakcie tych negocjacji należy skorzystać ze szkoleń oferowanych w tym zakresie.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.