Dynamika konfliktu a jego rozwiązanie

O ile sytuacja postrzegana jest jako konfliktowa (poziom psychologiczny) i ujawniona (poziom behawioralny), mamy do czynienia z szeregiem zjawisk i mechanizmów, które wynikając z konfliktu wtórnie go nasilają. Niekontrolowane – w większości służą bowiem mobilizacji do walki.

Gamma - Dynamika konfliktu a jego rozwiązanie

Dynamika konfliktu a jego rozwiązanie


Lokują się one głównie w trzech sferach konfliktu: wartości, informacji oraz wzajemnych relacji. O ile mają miejsce w danym konflikcie i dochodzą do głosu, skutkują eskalacją konfliktu, uniemożliwiając realne rozwiązania go.

Nasilony konflikt wartości i eksponowanie go przez strony oznacza w praktyce niemożność rozwiązania konfliktu. Tzw. wartości wysokie są niezwykle ważną sferą głębokich identyfikacji i jako takie związane są z poczuciem tożsamości. Wartości dnia codziennego pełnią rolę głębokich regulatorów postępowania i choć czasem nieuświadamiane, ze względu na wynikające z nich wybory są także ważnym składnikiem naszej tożsamości.

Atakowanie, kwestionowanie lub choćby pomniejszanie naszych wartości jest więc godzeniem w istotę nas samych, uzasadnień naszego trwania i funkcjonowania w świecie. Wobec takiego postępowania czujemy się silnie zobowiązani do obrony nie tylko poczucia własnej wartości, ale spraw większych niż od nas: wspólnoty społecznej do której należymy i obrazu świata, jaki uznajemy za słuszny.

Silny konflikt danych polega na operowaniu odmiennymi zestawami informacji na pozornie ten sam temat, często przy jednoczesnym niezdawaniu sobie z tego sprawy. Siłą rzeczy nie sposób wypracowywać w takiej sytuacji rozwiązania, skoro strony pracują niejako nad dwoma różnymi problemami.

Dodatkowo niemożność porozumienia się stwierdzana co jakiś czas, interpretowana jest jako zła wola, wynik celowego wprowadzania w błąd, dezinformacji czy wręcz oszustwa i manipulacji. Wywołuje to szereg negatywnych emocji i niechęć do dalszego kontaktu i porozumiewania się.

Zarówno konflikt wartości, jak i danych wtórnie przyczyniać się może do nasilania się konfliktu relacji, który jest istotą konfliktu w jego potocznym rozumieniu. Polega on na wzajemnym postrzeganiu się stron w kategoriach wrogości i zagrożenia, i wyraża się w powtarzaniu się takich trudno kontrolowalnych zachowań, komunikatów i emocji, które – jak w cyklu konfliktu – postrzeganie takie zarówno uzasadniają, jak i nasilają. Specyficzne dla tej sfery jest niedostrzeganie gestów dobrej woli i chęci porozumienia drugiej strony, nawet jeśli mają miejsce.

O ile konflikt zdominowany jest przez któryś z wymienionych wyżej aspektów, a zwykle wzajemnie się one wzmacniają, konflikt się eskaluje. Co więcej, może to powodować, że w ogóle nie uświadamiane są rzeczywiste problemy obu stron, a tym samym niemożliwe jest usuniecie powodu zablokowania realizacji ich ważnych celów, potrzeb i interesów.

Może być nawet tak, że konflikt w sferze obiektywnej, a więc sprzeczności interesów, w rzeczywistości nie istnieje, a powodowane charakterem procesów związanych z dynamiką konfliktu strony głęboko angażują swoje emocje i energię w toczący się konflikt pozorny np. na skutek tzw. przeniesienia, czyli nie trafnego rozpoznania drugiej strony.

Aby możliwa była koncentracja na obiektywnych aspektach konfliktu, a więc rzeczowa, otwarta komunikacja dotycząca problemu niemożności realizowania swoich potrzeb i interesów, nastąpić musi deeskalacja konfliktu, a więc pomniejszenie tych wymiarów konfliktu, które go nasilają. Następnie w toku rozwiązywania konfliktu strony muszą się skoncentrować na strukturalnych aspektach konfliktu i konflikcie interesów.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rozwiązywania konfliktów i kompetencji managerskich? Zobacz szkolenia zamknięte realizowane w Gammie i dotyczące tego tematu. Zapraszamy również do działu: szkolenia dla kierowników i szkolenia dla administracji publicznej. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.