Ewaluacja 3/3

OCENA NA POZIOMIE WSKAŹNIKÓW BIZNESOWYCH jest najbardziej dogłębną metodą oceny efektywności szkolenia.

Gamma - Ewaluacja 3/3

  Jest jednak również najtrudniejsza do przeprowadzenia. Największa trudność przeprowadzenia tego rodzaju oceny polega na wyizolowaniu różnicy wskaźników, za którą odpowiedzialne są tylko działania szkoleniowe. Dla przykładu – jeżeli po szkoleniu odnotowujemy wzrost wartości sprzedaży, oczywiście może to być efekt szkolenia, ale również może to być efekt czynników zewnętrznych – takich jak sezonowość, koniunktura, moda itp. Dokonując oceny na tym poziomie, należy więc zwrócić szczególną uwagę na to, aby budowa wskaźnika pozwalała na zbadanie samego wpływu szkolenia. W przypadku szkoleń sprzedażowych możemy wziąć pod uwagę dwie losowo dobrane grupy handlowców, jedną z tych grup zaprosić do przejścia szkolenia, po czym porównać wyniki obu grup w czasie przed i po szkoleniu. Zmianę wskaźnika sprzedaży grupy przeszkolonej korygujemy o zmianę wskaźnika sprzedaży grupy nieprzeszkolonej – ta druga różnica wynika bowiem z czynników innych niż szkolenie.


  Ankieta ewaluacyjna i test wiedzy są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia – mogą być integralną częścią szkolenia i nie wymagają zaangażowania osób trzecich. Można się więc domyślić, że są to najczęściej stosowane metody ewaluacji szkoleń. Niestety – są to najmniej miarodajne wskaźniki realnej przydatności szkolenia. To, na czym zwykle zleceniodawcom szkolenia zależy najbardziej, to poprawa efektywności pracy (wskaźniki biznesowe), a tego nie da się uzyskać bez zmian na poziomie zachowań pracowników.


  Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy przydatność szkolenia mierzona na różnych poziomach jest diametralnie różna. Poniżej opisano kilka wariantów takich sytuacji – podając również możliwe wyjaśnienia:


  1. Wysoki wynik satysfakcji uczestników, niskie wartości pozostałych wskaźników.
  Jak wspomniano powyżej, ankieta ewaluacyjna jest najpopularniejszą metodą oceny szkolenia, inne – z powodu pracochłonności często są pomijane. W efekcie niektórzy trenerzy zaczęli przywiązywać znacznie więcej uwagi do atrakcyjności przekazu niż do merytoryki treści. Aby zapobiec takiej sytuacji należy na etapie projektowania dokładnie przemyśleć, jakich efektów oczekujemy właśnie na poziomie zachowań i na poziomie funkcjonowania organizacji.


  2. Wysoki poziom wiedzy, niski poziom zmiany zachowań.
  Sytuacja, w której uczestnicy nabywają umiejętności, ale z nich nie korzystają, dotyczy postaw uczestników. Zwykle powodem braku zmiany na poziomie zachowań jest brak przekonania uczestników o przydatności nabywanych umiejętności lub/i brak egzekwowania tych zachowań przez organizację (przełożonych). Dobrą praktyką sprzyjającą zmianie na poziomie zachowań są więc, po pierwsze – praca na przekonaniach w czasie samego szkolenia, po drugie zaangażowanie bezpośrednich przełożonych w proces zmiany zachowań uczestników (w praktyce podobne szkolenie proponowane przełożonym lub coaching).


  3. Zmiana na poziomie zachowań, brak zmiany na poziomie wskaźników biznesowych.
  Jakkolwiek jest to sytuacja mało prawdopodobna, jednak możliwa i warta omówienia. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy potrzeby szkoleniowe zostaną nietrafnie zdefiniowane. Może się wówczas okazać, że np. bardziej autorytarny sposób zarządzania nie sprzyja braniu odpowiedzialności za swoje zadania przez podwładnych, lub bardziej wspierający styl zarządzania nie sprzyja dbaniu o terminowość – w tym wypadku realną potrzebą szkoleniową było uelastycznienie stylu zarządzania, a nie jego zmiana.

  Gamma. Firma szkoleniowa roku! Zobacz nasze szkolenia menadżerskie: i szkolenia sprzedażowe: Zapraszamy serdecznie.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.