Koncepcje zarządzania

Zarządzanie to kluczowy element poprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Składa się na nie kilka aspektów, stanowiących filary poprawnego zarządzania. Mowa tutaj o planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontrolowaniu. Owe filary określane są bardzo często w wielu książkach, czy też publikacjach mianem klasycznych funkcji zarządzania. Samo zarządzani można więc określić jako proces lub też czynność zmierzająca do odpowiedniego wykorzystania zasobów danej organizacji (ludzkich i materialny, a także kapitałowych), w celu zrealizowania wcześniej założonych celów. 

   
  Zarządzanie to kluczowy element poprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Składa się na nie kilka aspektów, stanowiących filary poprawnego zarządzania. Mowa tutaj o planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontrolowaniu. Owe filary określane są bardzo często w wielu książkach, czy też publikacjach mianem klasycznych funkcji zarządzania.

  Samo zarządzani można więc określić jako proces lub też czynność zmierzająca do odpowiedniego wykorzystania zasobów danej organizacji (ludzkich i materialny, a także kapitałowych), w celu zrealizowania wcześniej założonych celów. Oczywiście każdy naukowiec zajmujący się tym zagadnieniem daje swoją własną definicję tego zagadnienia, która także będzie poprawna.
   
  W procesie zarządzanie bardzo ważne jest określenie przedmiotu zarządzania. W zależności więc to na czym się skupiamy w naszej organizacji będzie musiało mieć swoje własne elementy zarządzania.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Jakie są najskuteczniejsze techniki motywacyjne? Jak zostać mentorem dla mniej doświadczonych współpracowników? Jak stres wpływa na podejmowanie decyzji? Jak obudzić zespół sprzedażowy? Zobacz co proponujemy: Zapraszamy.

  Dlatego też powstają różnego rodzaju aspekty zarządzania zasobami ludzkimi odnoszące się do kierowania praca ludzi w danej organizacji, czy też zarządzanie finansami, zmierzające do odpowiedniego prowadzone ksiąg rachunkowych i skupianiu się na wyniku finansowym, czy też zarządzanie ryzykiem, które to dąży do ochrony naszego przedsiębiorstwa przed potencjonalnymi sytuacjami niebezpiecznymi zarówno tymi, które pochodzą ze środowiska zewnętrznego, jak i ze środowiska wewnętrznego.
   
  Mówiąc o zarządzaniu danym przedsiębiorstwem, w pierwszej chwili nie myślimy o samej czynności, tylko o pewnej koncepcji jak miało by to wyglądać. Pojęcie koncepcji zarządzania znajduje się w oficjalnym słowniku encyklopedii zarządzania i określane jest jako idea na prowadzanie danej organizacji.

  Istnieje wiele różnego rodzaju koncepcji wśród których możemy wyróżnić: Reengineering skupiający się na diametralnych zmianach w przedsiębiorstwie dotyczących praktycznie każdego aspektu, Benchmarking – czyli porównywanie się do najlepszych, Outsourcing – korzystanie z dóbr od zewnętrznych usługodawców, Lean management – tzw. odchudzone zarządzanie.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.