Na czym polega efektywna komunikacja interpersonalna?

Wiele osób jest przekonanych, że podstawową kompetencją w komunikowaniu się z innymi ludźmi jest zdolność mówienia, a nie słuchania. Niemniej podstawą poprawnej komunikacji międzyludzkiej nie jest zdolność mówienia, lecz umiejętność wsłuchiwania się w treści, które przekazuje współrozmówca.

zdjęcie - (the_title())

 
Na czym polega efektywna komunikacja interpersonalna?

Wiele osób jest przekonanych, że podstawową kompetencją w komunikowaniu się z innymi ludźmi jest zdolność mówienia, a nie słuchania. Niemniej podstawą poprawnej komunikacji międzyludzkiej nie jest zdolność mówienia, lecz umiejętność wsłuchiwania się w treści, które przekazuje współrozmówca.

Wymiana poszczególnych komunikatów językowych czy też niejęzykowych zwana jest powszechnie komunikacją werbalną i niewerbalną odbywającą się pomiędzy dwoma osobami. Komunikacja ma na celu wzajemne przekazanie myśli, uczuć, własnego zdania lub też pomysłów. Każdy wysyłany przez daną osobę komunikat składa się z elementów językowych oraz niejęzykowych, w postaci gestu czy mimiki.

Szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej

Efektywna komunikacja jest zawsze nakierowana na zgodną współpracę oraz osiąganie poszczególnych celów danego zespołu. Szkolenia w tym zakresie mają na celu uświadomienie uczestnikom szkolenia znaczenia komunikacji interpersonalnej jak również wyposażenie ich w skuteczne techniki w znaczny sposób ułatwiające oraz rozwijające efektywne porozumiewanie się w zespole. Poprawna komunikacja jest niezwykle istotna w relacjach oraz w wielu kontaktach biznesowych.

Ponadto celem każdego szkolenia w tym zakresie jest nauka rozpoznania przez uczestników często spotykanych barier w procesach komunikowania się oraz nabycia umiejętności zachowania asertywnej postawy. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy potrafią poprawnie wykorzystywać informację zwrotną w celu realizacji celów zespołowych. Poszczególni uczestnicy poprzez wykorzystywanie poszczególnych technik efektywnego porozumiewania się, nie tylko wzmacniają własną motywację do pracy lecz także odczuwają większe zadowolenie z jej wykonywania. Ponadto zwiększają swoją efektywność oraz skuteczność w działaniu.

Na czym polega aktywne słuchanie?

Niezwykle ważną umiejętnością usprawniającą komunikację jest aktywne słuchanie. Dzięki niemu każdy słuchacz uzyskuje potrzebne informacje o potrzebach i preferencjach osób z którymi prowadzi dialog. Ponadto poprzez aktywne słuchanie nawiązuje się oraz utrzymuje więzi z innymi ludźmi. Często słuchając ich można okazać im zainteresowanie oraz zrozumienie. Aktywne słuchanie oznacza okazywanie rozmówcy akceptacji, szacunku, serdeczności oraz ciepła. Jest to również powstrzymywanie się od własnych sądów oraz tzw. „dobrych rad”.

Jakie są techniki aktywnego słuchania?

Umiejętność słuchania wyraża się w skupieniu uwagi na rozmówcy poprzez:

 • zwrócenie się w jego stronę
 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego
 • delikatne zachęcanie do kontynuowania rozmowy
 • nieprzeszkadzanie drugiej osobie w czasie prowadzenia dialogu

Wyróżniamy następujące techniki aktywnego słuchania:

 • Odzwierciedlanie - czyli mówienie rozmówcy o tym, jakie według nas przeżywa uczucia
 • parafrazowanie – czyli powtarzanie własnymi słowami tego co mówił rozmówca
 • klaryfikacja – czyli zwrócenie się do naszego rozmówcy z prośbą, aby skoncentrował się tylko na najważniejszych sprawach

Kontrolowanie emocji – istotny czynnik poprawnej komunikacji

Obecnie stres jest integralną częścią każdego człowieka. Niemniej życie bez mocji byłoby spokojne, błogie, ale ty samym nudne. Istnieją emocje, zarówno takie których chętnie doświadczamy, jak również te które chcielibyśmy unikać. Otóż odczuwanie emocji jest wpisane w życie każdego człowieka. Niezwykle ważne jest to, aby umieć adekwatnie reagować na bodźce płynące z otoczenia. To, co bardzo często spotyka nas zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym wymaga wsparcia różnych osób i umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem.

Kontrolowanie emocji nie jest równoznaczne z ich ignorowaniem, natomiast wiąże się ono z właściwym ich rozpoznaniem oraz umiejętnością ich wykorzystania lub zmienienia. Wyróżnia się cztery podstawowe emocje takie jak: gniew, strach, lęk oraz smutek. Warto wiedzieć o tym, że można nauczyć się kontrolować własne emocji na długo przed wystąpieniem prowokującej sytuacji.

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na kontrolowanie emocji.Wśród nich można wymienić:

 • Kontrolowanie zaistniałych okoliczności.
 • Dopasowanie się do stresującej sytuacji.
 • Zmiana perspektywy oraz sposobu myślenia
 • Zmiana sposobu reagowania w trudnych sytuacjach

Komunikacja interpersonalna - informacje zwrotne oraz słuchanie empatyczne

Informacje zwrotne powinny być zawsze przekazywane w celu usprawniania komunikacji oraz współpracy. Informacje zwrotne są opisem ludzkich zachowań. Informują one każdą jednostkę o tym, w jaki sposób inni postrzegają jej zachowanie. Dzięki temu można wprowadzić istotne zmiany w swoim zachowaniu oraz poprawiać efektywność swoich działań.

Niezwykle istotne w komunikacji jest także słuchanie empatyczne. Otóż empatia oraz potrzeba bycia zrozumianym są podstawowymi ludzkimi potrzebami. Słuchanie empatyczne odnosi się zawsze do jakości kontaktu pomiędzy dwoma osobami. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o intelektualne zrozumienie. Otóż gdy druga osoba podczas rozmowy jest naprawdę obecna oraz gdy potrafi słuchać bez osądzania czy prób wpływania na rozmówcę, wówczas czuje się on zrozumiany. W sytuacji, gdy doświadczamy empatii, sami często dochodzimy do wniosków wynikających z wglądu w prawdziwe przyczyny występujących u nas trudności, potrafimy lepiej zrozumieć swoje zachowanie oraz znajdować odpowiednie rozwiązanie w trudnych, czasem konfliktowych sytuacjach.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.