Oczekiwania pokolenia Y na rynku pracy

Nowe pokolenie Y jest pojęciem które to po raz pierwszy pojawiło się w 1993 roku w amerykańskim magazynie „AD Age”. Odnosi się ono do osób urodzonych po 1980 roku. Obecnie generacja Y wdraża się w rynek pracy, a zarządzanie kompetencjami osób z tego pokolenia należy do rzeczy łatwych.

zdjęcie - (the_title())

 
Oczekiwania pokolenia Y na rynku pracy

Nowe pokolenie Y jest pojęciem które to po raz pierwszy pojawiło się w 1993 roku w amerykańskim magazynie "AD Age”. Odnosi się ono do osób urodzonych po 1980 roku. Obecnie generacja Y wdraża się w rynek pracy, a zarządzanie kompetencjami osób z tego pokolenia należy do rzeczy łatwych.

Nowe pokolenie Y wychowane zostało na zupełnie odmiennych warunkach, niż wcześniejsze pokolenia. Charakteryzuje się ona inną mentalnością, kieruje się innymi priorytetami oraz kibicuje innym wartościom, niż starsze pokolenia.
Generacja Y proces oswajania się z komputerem oraz internetem rozpoczęła w późnym dzieciństwie, zatem w wieku dwudziestu kilku lat Igreki zostały w pełni oswojone z wszelkimi nowinkami technologicznymi. Pokolenie y w pracy potrafi doskonale radzić sobie w każdej dziedzinie. Osoby Y internet uważają za jedyne rzetelne źródło informacji.

Pokolenie y w pracy

Współcześnie na rynku pracy działają trzy pokolenia takie jak:

  • osoby po 50 roku życia - „baby-boomers”
  • pokolenie X - osoby urodzone przed 1982
  • osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem - pokolenie Y zwane również pokoleniem millenium oraz pokoleniem następnym.

Najmłodsze pokolenie - generacja Y dopiero wdraża się we współczesny rynek pracy. Zostało ono wychowane w innych warunkach, niż pokolenia wcześniejsze, zatem charakteryzuje się ono inną mentalnością, niż osoby starsze.
W związku z tym nowe pokolenie ma zupełnie inne wymagania od pracodawcy, niż pracownicy w starszym wieku. Pokolenie y w pracy nie boi się stawiać roszczeń w stosunku do pracodawcy. Ponadto oczekuje ono jasno sprecyzowanych wymagań co do zakresu obowiązków, oczywiście bez możliwości późniejszych zmian, chyba, że w grę wchodzi awans.

Pokolenie millenium nie chce się nudzić w pracy, gdyż pragnie ono zmieniać świat, a przy okazji również dobrze zarabiać. Osoby te mają większą wiedzę niż ich rówieśnicy sprzed 20 lat i są w pełni tego świadomi, a co za tym idzie pewni siebie. Z tego też powodu przyklejono im etykietę narcyzów, zarozumialców oraz osób nielojalnych. Wynika to w szczególności z ich z podejścia do pracy.
Młodzi ludzie są świadomi własnej wartości i jeżeli warunki pracy nie odpowiadają ich dość wygórowanym wymaganiom, wówczas z niej odchodzą. Zmiana dotychczasowego miejsca pracy nie jest dla nich żadnym problem, nawet w sytuacji, gdy w CV pojawia się luka w poszczególnych okresach zatrudnienia. Nowe pokolenie potrafi bez wahania podziękować dotychczasowemu pracodawcy, a dopiero wówczas rozglądać się za nową pracą.

Zarządzanie kompetencjami nowego pokolenia

Najlepszym sposobem zmotywowania nowego pokolenia do pracy jest oczywiście awans oraz finanse w postaci podwyżek czy premii. Niemniej oprócz tych klasycznych narzędzi motywowania istotna jest dla nich również jasność sprecyzowanych celów oraz nowe wyzwania, których to osiągnięcie wiąże się z uzyskaniem prestiżu i poczucia wykonywania ważnych zadań.
Generacja Y musi czuć w pracy, że nieustannie się rozwija. Zatem zarządzanie kompetencjami takich pracowników jest bardzo trudne. W związku z tym każdy przełożony powinien myśleć perspektywicznie i zaplanować odpowiednią ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, a następnie konsekwentnie ją realizować.
Ważnym elementem motywacji pokolenia Y w pracy jest także docenianie ich kreatywności oraz wykorzystanie ich twórczych rozwiązań.
Generacja Y ma w sobie poczucie wyjątkowości. W związku z tym docenianie oraz poczucie wykonywania ważnych zadań jest dla tych osób bardzo istotne. Zatem zarządzając kompetencjami millenistów warto zauważać poprawnie wykonaną pracę, doceniać ich zaangażowanie oraz chwalić ich poszczególne osiągnięcia.

Ponadto nowe pokolenie chwali sobie partnerskie relacje z przełożonym oraz możliwość swobodnego wypowiadania się na każdy temat.
Z racji tego, że jednym z priorytetów młodzieży wchodzącej obecnie na rynek pracy jest zmiana świata na lepsze, trudno jej się pogodzić z porażkami, które w zetknięciu z rzeczywistością pojawiają się dość czesto i które to są bardzo boleśnie przez nich odczuwane. Niemniej Igreki posiadają ogromne umiejętności przydatne dla pracodawców, gdyż z wielką łatwością posługują się najnowszą technologią. Z tego też powodu pokolenie to jest bardzo cenione na współczesnym rynku pracy.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.