Triber – pracownik do zadań specjalnych

Rynek pracy to dynamiczny twór, który cały czas podlega aktualizacjom. Nie inaczej jest w dziedzinie zawodów. Jedna z nich wymierają, bo po prostu przestają być potrzebne lub też pewne rzeczy wykonywane do tej pory przez ludzi realizowane są przy pomocy maszyn.

zdjęcie - (the_title())

 
Triber - pracownik do zadań specjalnych

Rynek pracy to dynamiczny twór, który cały czas podlega aktualizacjom. Nie inaczej jest w dziedzinie zawodów. Jedna z nich wymierają, bo po prostu przestają być potrzebne lub też pewne rzeczy wykonywane do tej pory przez ludzi realizowane są przy pomocy maszyn. Za przykłady takich wymarłych w ostatnich dekadach lub wymierających obecnie zawodów mogą posłużyć profesje dekarza, bednarza czy też zduna. Świat się zmienia, a wraz z nim zmienia się rynek pracy. Zanikające zawody nie są jedyną oznaką tych zmian. W ślad za nimi idą także odwrotne zmiany, związane z powstawaniem nowych zawodów.

Nie inaczej jest w korporacyjnym świecie „białych kołnierzyków”, a przykładem takiego nowego zawodu może być triber czyli w skrócie osoba od skomplikowanych projektów. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa tribe. I powinien być nim ktoś kto tworzy nasze firmowe plemię. Triber to osoba pełniąca role łącznika w kontaktach między poszczególnymi zespołami. Jest także swoistym liderem i przewodnikiem grupy. Innymi słowy mówiąc triber to taki lider wspierający, niezależny menedżer, który specjalizuje się w budowaniu i wspieraniu zespołów zadaniowych do realizacji unikatowych projektów, wymagających zaangażowania osób z różnicy obszarów, o zróżnicowanej wiedzy i umiejętnościach.

Już teraz jest poszukiwany na rynku, a w ciągu kilku lat przedstawiciele tej profesji najprawdopodobniej staną się jednymi z najbardziej pożądanych. Może więc warto dowiedzieć się o tej profesji więcej i rozważyć podniesienie swoich kompetencji w tym zakresie w celu przebranżowienia się. Obecnie przedstawiciele tego zawodu funkcjonują głównie w obszarze IT, ale coraz więcej firm, szczególnie dużych korporacji wdraża to stanowisko także w innych obszarach, dzięki czemu stanowi ono swoisty klej dla firmy, umożliwiając sprawną komunikację pomiędzy jej poszczególnymi działami.

We współczesnym, zdominowanym przez maszyny świecie takie pełne wykorzystanie umiejętności swoich pracowników, w celu tworzenia unikatowych i wyjątkowych zespołów jest kluczowe dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Dynamiczny świat i ciągłe zmiany sprawiają, ze dysponując konkretną liczbą pracowników konieczne jest ciągłe powoływanie nowych zespołów w celu realizacji danego projektu, następnie ich rozwiązywanie i tworzenie nowych zespołów do kolejnych zadań. Koordynacją całego tego procesu zajmują się właśnie trimberzy. Dodatkowy są to także osoby, które potrafią motywować pracowników oraz przeprowadzić szkolenie motywujące pracowników.

Jeśli jesteśmy przedsiębiorcom i stanowisko trimbera nas zainteresowało do tego stopnia, że rozważamy możliwość utworzenia go w swoimi przedsiębiorstwie, dostrzegając potencjał do wykorzystania takiej osoby dla dobra funkcjonowania firmy, mamy dwie drogi. Pierwsza z nich zakłada pozyskanie doświadczonej osoby wykonującej ten zawód z rynku. Rozwiązanie to może okazać się niełatwe i dodatkowo kosztowne. Ze względu na specyfikę zawodu, liczba specjalistów dostępnych na rynku jest ograniczona, a ich wymagania finansowe wysokie, musimy więc liczyć się z konkretnymi kosztami.

Druga droga zakłada powołanie na to stanowisko jednej z osób, które jest zatrudniamy. Warto wyselekcjonować osobę o odpowiednich predyspozycjach, cechującą się zdolnościami organizacyjnymi i posiadającą cechy przywódcze. Wybraną osobę warto wysłać na szkolenie lider zespołu, aby podnieść jej kompetencje i wesprzeć merytoryczną wiedzą naturalne predyspozycje i umiejętności, wynikające z posiadanej osobowości i cech charakteru.

I choć z pozoru wydawać się może że tworzenie tego typu nowych stanowisk to tylko nieprzynoszące zysków generowanie dodatkowych kosztów prowadzeni firmy, to należy dostrzec pośrednio wynikające z takich działań możliwości podniesienie efektywności funkcjonowania firmy. Sięganie po takie nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wpływają pozytywnie na zewnętrzny wizerunek firmy oraz wewnętrzny wizerunek pracodawcy wśród pracowników. Dodatkowo stanowią formę wspierania kreatywności pracowników, co pozwala na skorzystanie z ich pomysłowości i realizowanie unikatowych projektów, które wyróżnią naszą firmę na rynku.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.