Z serii OK – inteligencja emocjonalna w Obsłudze Klienta

Do tej pory psychologowie byli przekonani, że inteligencja jest kategorią dobrze poznaną. Jedni nazywali ją zdolnością uczenia się, inni określali ją jako umiejętność adekwatnej adaptacji do otoczenia, a jeszcze inni – jako generalną tendencję do nabywania nowych umiejętności.

Gamma - Z serii OK - inteligencja emocjonalna w Obsłudze Klienta

Z serii OK - inteligencja emocjonalna w Obsłudze Klienta

 
Wszyscy zgadzali się co do tego, że człowiek inteligentny okazuje się równie błyskotliwy w podejściu do różnorodnych zagadnień.

Po pewnym czasie uwagę psychologów przykuł fakt, że niektórzy ludzie wydają się być inteligentni w jednych dziedzinach, a w innych mniej. Dało to podstawy do stworzenia teorii, według której inteligencja stanowi połączenie określonych uzdolnień, nazwanych zdolnościami.


Niektórzy psychologowie podjęli próbę pogodzenia tych stanowisk, głosząc kompromisową koncepcję, że całkowite uzdolnienie człowieka stanowi sumę jego wielu specyficznych zdolności oraz inteligencji ogólnej.

Pojawiła się koncepcja, że istnieją różne rodzaje inteligencji ogólnej. Jednym z pierwszych propagatorów tej teorii był Edward Thorndike, który twierdził, że w inteligentnym zachowaniu można wyróżnić trzy rodzaje inteligencji:

  • mechaniczną,
  • społeczną,
  • abstrakcyjną.

Przez mechaniczną inteligencję Thorndike rozumiał umiejętność używania narzędzi i przedmiotów oraz umiejętności posługiwania się maszynami. Inteligencja społeczna obejmowała rozumienie ludzi i zdolność do błyskotliwego postępowania w stosunkach z innymi. Inteligencja abstrakcyjna to zdolność do posługiwania się symbolami i pojęciami takimi jak: słowa, liczby, uogólnienia i zasady nauki.

Rozwój psychologii sprawił, że wyróżniono istnienie czynników grupowych pomiędzy pewnymi specyficznymi zdolnościami, jak na przykład zdolności wykrywania błędów w tekście, a grupami zdolności sugerowanymi przez Thorndike'a. Owe czynniki grupowe dotyczą zdolności takich jak rozumienie słów, posługiwanie się liczbami czy wyobrażenie sobie relacji przestrzennych.

Dziś co raz częściej wydaje się, że największym czynnikiem gwarantującym sukces jest właśnie inteligencja społeczna – coraz częściej nazywana inteligencją emocjonalną.

Zainteresuj się naszymi szkoleniami związanymi z obsługą klienta i sprzedażą. Dla administracji i urzędów znajdziesz je w dziale: Szkolenie administracja. Dla firm i osób prywatnych szkolenia z obsługi klienta znajdują się w dziale: Szkolenie zamknięte i szkolenie otwarte. Wybierz najlepszą firmę szkoleniową na rynku.

 

Typologia Klientów – style społeczne

Ludzie różnią się między sobą wieloma cechami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz pod względem sposobu funkcjonowania i komunikowania się z innymi.

Kiedy człowiek przychodzi na świat, dysponuje różnymi aspektami zachowań, jednak w okresie dojrzewania (mniej więcej do szesnastego – osiemnastego roku życia) wypracowuje najwygodniejsze, najbardziej naturalne dla siebie nawyki funkcjonowania. Umożliwiają mu one realizację celów przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Preferowany sposób zachowania, funkcjonowania w kontaktach z innymi to styl społeczny.

Niezrozumienie różnic indywidualnych i zakładanie, że wszyscy powinni zachowywać się i myśleć w ten sam sposób (a ściślej mówiąc: w jedyny słuszny sposób, czyli tak jak my) jest często przyczyną powstawania konfliktów i trudności we współpracy. Również liczne różnice między czterema stylami społecznymi wywołują nieporozumienia i przykre emocje między ludźmi reprezentującymi różne style.

Kluczem do sukcesu w procesie adaptacji nowego pracownika jest:

  • świadomość i rozumienie własnego stylu społecznego, jego słabych i mocnych stron,
  • znajomość stylu społecznego wprowadzanego pracownika.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.