Co to jest talent?

Insytut Gallupa jest najbardziej znaną organizacją zajmującą się tematem talentu. W Gallupie talenty nazywa się mocnymi stronami:

zdjęcie - (the_title())

  Insytut Gallupa jest najbardziej znaną organizacją zajmującą się tematem talentu. W Gallupie talenty nazywa się mocnymi stronami:

  Instytut Gallupa oraz Industrial Training Research Unit na Uniwersytecie Cambridge przeprowadziły badania wśród najwybitniejszych menadżerów świata i stworzyły spójny model zarządzania zasobami ludzkimi, których skuteczność znajduje oparcie w rzetelnych badaniach ilościowych i jakościowych.
  Z badań tych wynika, że tylko 20% pracowników twierdzi, że ma możliwość wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron – tzn. swojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz talentów. W praktyce oznacza to, że:

  • Tylko 20% pracowników jest dzisiaj dopasowanych do roli, którą wykonuje. A to oznacza, że na każdych 100 pracowników aż 80 wykonuje niewłaściwą pracę.
  • Tylko 20% pracowników wykorzystuje w pracy swój pełen potencjał. Aż 80% ludzkiego potencjału czeka na właściwe zagospodarowanie.
  • Tylko 20% pracowników jest w pracy w pełni efektywnych. Aż 80% ludzi pracuje poniżej swoich maksymalnych możliwości.

  Dlaczego tak się dzieje?
  Kluczowym błędem, który za każdym razem stanowi źródło i początek kolejnych błędów w całym procesie zarządzania zasobami ludzkimi, jest rozumienie koncepcji KOMPETENCJI.
  Sama koncepcja zarządzania kompetencjami nie jest zła, niebezpieczne jest jednak pojęcie/definicja kompetencji.

  Jeśli koncepcja KOMPETENCJI jest trudna do praktycznego zastosowania (czego dowodem są wyniki badań Instytutu Gallupa, z których wynika, że tylko 20% pracowników twierdzi, że ma możliwość wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron), na czym należy oprzeć profesjonalny proces rekrutacji i selekcji pracowników?

  Wieloletnie badania Instytutu Gallupa przeprowadzone z najlepszymi menadżerami świata dowiodły, że odrzucili oni koncepcję kompetencji na rzecz koncepcji Mocnych Stron.

  Co to znaczy, że zespół pracuje Mocnymi Stronami?

  Aby można było powiedzieć, że silne strony są wykorzystywane na co dzień przez zespół, powinno być spełnionych kilka warunków:

  • Wszyscy znają swoje talenty i Mocne Strony.
  • Pracują w oparciu o model Name it, Claim it, Aim it.
  • Ludzie w zespole znają swoje Mocne Strony i mogą formować partnerstwa (świadomie).
  • Menadżer, pracując z ludźmi, bierze pod uwagę ich Mocne Strony w czasie rozmów 1:1;wybierając im role.

  Jak twierdzą Marcus Buckingham oraz Curt Coffman:
  Kompetencje to po części wiedza, po części umiejętności, a po części talenty. Wrzuca się je na oślep do jednego worka, a przecież niektórych z nich można się nauczyć łatwo (wiedza, umiejętności), a innych prawie nie (talenty)”.

   

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Inwestuj w sukces swojego zespołu dzięki ścieżkom rozwiązań, zawierającym rozwiązania dla branży IT, Gallup Strengths Solutions czy nowatorskie strategie dla zakładów produkcyjnych i ścieżki rozwoju menadżerów. Sprawdź takie tematy jak:

   

  Nie można mieszać talentu z umiejętnościami i wiedzą. Jeśli to się zdarzy, można stracić dużo czasu i pieniędzy, podejmując nietrafione decyzje personalne o zatrudnieniu, awansie czy kierunkach dalszego rozwoju pracowników.

  Z tych właśnie powodów najwięksi menadżerowie na świecie skupiają się na koncepcji Mocnych Stron. Mocna Strona każdego pracownika składa się z kombinacji trzech wzajemnie przenikających się elementów:

  • wiedzy,
  • umiejętności,
  • talentów.

  Wiedza składa się z faktów i informacji, które ktoś posiadł. Wyróżniamy wiedzę rzeczową, czyli rzeczy, które ktoś zna (np. słówka z obcego języka), oraz wiedzę eksperymentalną – czyli zrozumienie tego, co zauważa się w otaczającym świecie. Wiedza eksperymentalna to inaczej doświadczenie.

  Umiejętności to praktyczna wiedza. To odpowiedź na pytanie: jak to się robi? To pewna sekwencja i kolejność zachowań. Umiejętności określane są często jako strategia zachowań.

  Talenty
  to wzorce gromadzenia i przetwarzania informacji wpływające na sposób myślenia, odczuwania, komunikacji, motywacji i wreszcie zachowania każdego pracownika.

  Wszystkie trzy elementy: wiedza, umiejętności i talenty mają ogromne znaczenie w budowaniu mocnych stron, jednak spośród nich najważniejsze są talenty. Talenty są kamieniem węgielnym, swoistym budulcem każdej mocnej strony. To na nich opiera się dopasowanie pracownika do:

  • organizacji,
  • zespołu,
  • stanowiska pracy.

  Mocna strona składa się z wiedzy rzeczowej i eksperymentalnej, czyli doświadczenia, umiejętności i talentów. Decydujące znaczenie dla długofalowych sukcesów pracownika na dowolnym stanowisku w dowolnej firmie mają jego osobiste talenty, czyli to, na ile pracownik w sposób naturalny przejawia te zachowania, których wymagać będzie od niego praca w danej firmie i na danym stanowisku.

  Aby to przybliżyć, wykorzystamy przykład stanowiska specjalisty ds. księgowości. W tej pracy oprócz stosownej wiedzy, kursów, umiejętności i doświadczenia ważne są cztery podstawowe talenty: stałość, szczegół, skoncentrowany na informacjach, skoncentrowany na pieniądzach.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Praca to środowisko, w którym chcemy być najlepszą wersją samego siebie, a nasze wyniki i produktywność jest stale oceniania. Nie chcemy zawieść przełożonego, współpracowników, samych siebie. Liczymy na podwyżkę, awans i chcemy, by nasza praca została doceniona.
  Asertywnością nazywamy umiejętność obrony własnych poglądów z zachowaniem pozytywnego, spokojnego zachowania. Do sztuki asertywności zalicza się również zdolność opanowania emocji, które zazwyczaj towarzyszą nam, gdy jesteśmy zmuszeni argumentować nasze potrzeby.
  Według definicji, asertywność to zdolność obrony własnych i cudzych praw i poglądów ze spokojnym i pozytywnym nastawieniem, bez agresji i pasywnego przyzwolenia na narzucenie sobie czyichś wartości czy opinii. W dużym uproszczeniu oznacza to w sposób przystępny zaznaczanie własnych potrzeb, wątpliwości.
  Psychologia to jeden z bardziej klasycznych kierunków studiów. Pozwala zdobyć wiedzę na temat ludzkiego umysły, mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki, procesów decyzyjnych.
  Znajomość podstaw psychologii jest przydatna w praktyce właściwie w każdym obszarze życia, w którym mamy kontakt z innymi ludźmi.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  powiązane z tematem artykułu

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.