Aby wygrać na rynku, musisz najpierw wygrać w miejscu pracy

Szkolenia HR

Nasze szkolenia  HR są odpowiedzią na współczesne potrzeby pracowników. Zarządzanie pokoleniami, turkusowy sposób zarządzania, design thingking, wolontariat pracowniczy – to wszystko tematy, które zagospodarowują potrzebę sensu, współuczestnictwa,  rozumienia własnej roli w organizacji.

Nasze szkolenia  HR są odpowiedzią na współczesne potrzeby pracowników. Zarządzanie pokoleniami, turkusowy sposób zarządzania, design thingking, wolontariat pracowniczy – to wszystko tematy, które zagospodarowują potrzebę sensu, współuczestnictwa,  rozumienia własnej roli w organizacji. Warsztaty, które Państwu proponujemy oparte są na najnowszej wiedzy oraz narzędziach, które będą mogli Państwo zastosować w swojej codziennej pracy.

SZYBKA LISTA SZKOLEŃ:

Metodologia Design Thinking dla HR
2019-04- 1
1 kwiecień 2019 -
2019-04- 2
2 kwiecień 2019
Warszawa
Warszawa
Metodologia Design Thinking dla HR /></div>

            <div class= Szkolenie Design Thinking dla HR daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują proces HR będący odpowiedzią na jedno z wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi (retencja, EB, zarządzanie pokoleniami etc.).
Action learning w odpowiedzi na wyzwania działów personalnych
2019-04- 4
4 kwiecień 2019
2019-04- 4
Warszawa
Warszawa
Action learning w odpowiedzi na wyzwania działów personalnych /></div>

            <div class= Dynamicznie zmieniające się realia rynkowe generują szereg wyzwań dla biznesu, który potrzebuje strategicznego wsparcia działów personalnych po to, aby budować przewagę konkurencyjną, a jedocześnie zachować „ludzką twarz”. Ale nawet tzw. miękkie zarządzanie ma przynosić twarde dane, rozumiane jako namacalne efekty.
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR
2019-04-11
11 kwiecień 2019 -
2019-04-12
12 kwiecień 2019
Warszawa
Warszawa
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR /></div>

            <div class= Zarządzanie projektami Agile dla HR daje możliwość poznania metodyki odpowiadającej na nieustanną zmianę w organizacjach. Szkolenie pozwala również rozpoznać obszary organizacji, w których zwinne metodyki warto stosować. Agile dla menedżerów, specjalistów HR oraz HRBP.
Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych - co zrobić, żeby szkolenia działały
2019-04-15
15 kwiecień 2019
2019-04-15
Warszawa
Warszawa
Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych - co zrobić, żeby szkolenia działały /></div>

            <div class= Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie z nowego modelu Kirkpatricka. Zapraszamy!
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera
2019-04-25
25 kwiecień 2019 -
2019-04-26
26 kwiecień 2019
Warszawa
Warszawa
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera /></div>

            <div class= Szkolenie HR Business Partner uczy w jaki sposób budować swoją pozycję w organizacji, w relacji z biznesem, z pracownikami. Warsztat ma formułę mentoringową - uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rekomendacji i narzędzi gotowych do wdrożenia. Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do roli HR Business Partnera.
Employer Branding - czyli jak skutecznie budować markę pracodawcy
2019-05- 7
7 maj 2019
2019-05- 7
Warszawa
Warszawa
Employer Branding - czyli jak skutecznie budować markę pracodawcy /></div>

            <div class= Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Szkolenia employer branding - zapraszamy.
Zarządzanie pokoleniami
2019-05-28
28 maj 2019 -
2019-05-29
29 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Zarządzanie pokoleniami /></div>

            <div class= Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
2019-05-30
30 maj 2019 -
2019-05-31
31 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie? /></div>

            <div class= Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.
Mentoring w praktyce – jak skutecznie wdrożyć go w organizacji?
2019-05-30
30 maj 2019 -
2019-05-31
31 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Mentoring w praktyce – jak skutecznie wdrożyć go w organizacji? /></div>

            <div class= Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych. Często jednak wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy nie jest w pełni wykorzystywana. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.
Budowanie synergicznych zespołów w oparciu o mocne strony członków zespołu z wykorzystaniem narzędzia FRIS ®
2019-06- 5
5 czerwiec 2019 -
2019-06- 6
6 czerwiec 2019
Warszawa
Warszawa
Budowanie synergicznych zespołów w oparciu o mocne strony członków zespołu z wykorzystaniem narzędzia FRIS ® /></div>

            <div class= FRIS® jest narzędziem rozwojowym, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania człowieka. Pokazuje, jak najpełniej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy /></div>

            <div class= Wolontariat i CSR to narzędzie employer brandingu, podnosi zaangażowanie pracowników, udrażnia komunikację pomiędzy działami - a co najważniejsze zwiększa sumę dobra na świece. Szkolenie CSR i szkolenie z wolontariatu w formacie dwudniowego warsztatu mentoringowego.
Wellbeing jako kluczowy filar organizacji. Utopia czy szansa do wykorzystania?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wellbeing jako kluczowy filar organizacji. Utopia czy szansa do wykorzystania? /></div>

            <div class= Dbałość o dobrostan fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy pracowników stała się jedną z lepszych inwestycji, jakich może dokonać współczesna organizacja. Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki wellbeingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji? /></div>

            <div class= Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.
Onboarding – jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Onboarding – jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika? /></div>

            <div class= Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry Onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika. Zapraszamy na szkolenie Onboarding.
Technika rekrutacji w dobie rynku pracownika
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Technika rekrutacji w dobie rynku pracownika /></div>

            <div class= Ludzie są największym zasobem organizacji. Jeszcze kilka lat temu prawda ta dotyczyła stanowisk specjalistycznych – dziś dotyczy również stanowisk liniowych, obsługowych i sprzedażowych.  Wskazują tak zarówno liczne badania analizujące polską gospodarkę jak również spontaniczne wypowiedzi menedżerów i specjalistów HR. Szkolenia z obszaru rekrutacji i selekcji koncentrują się z związku z tym na zagadnieniu rekrutacji – pozyskaniu kandydatów spełniających oczekiwania organizacji.
Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR /></div>

            <div class= Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turskusowej organizacji. Zapraszamy na szkolenie turkus dla HR.
Performance Management – nowa formuła systemu ocen i rozwoju efektywności
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Performance Management – nowa formuła systemu ocen i rozwoju efektywności /></div>

            <div class= Jednym z podstawowych oczekiwań kierowanych ku przedstawicielom HR jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Istotą Performance Management jest odejście od tradycyjnych ocen pracowniczych.
Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika? /></div>

            <div class= AC/DC to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników już zatrudnionych  w organizacji. Co za tym idzie, coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Akademia Assessment Center i Development Center daje taką szansę.
Design Thinking - warsztat dla Moderatorów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Design Thinking - warsztat dla Moderatorów /></div>

            <div class= Design Thinking wspiera tworzenie innowacji w organizacji i generowanie rozwiązań pożądanych przez użytkowników, technologicznie wykonalnych i ekonomicznie uzasadnionych. Warsztat przeznaczony jest dla osób, które w przyszłości będą moderowały procesy zespołów projektowych metodą Design Thinking.
Grywalizacja, jako narzędzie wspierające cele HR w organizacji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Grywalizacja, jako narzędzie wspierające cele HR w organizacji /></div>

            <div class= Grywalizacja opiera się na przeniesieniu mechanizmów znanych gier na grunt procesów firmowych. Uczestnikom ma przede wszystkim dostarczać elementy zabawy i nawiązania współpracy między pracownikami, która to staje się głównym motorem napędowym do osiągnięcia założonego celu. Szkolenie grywalizacja dla HR - zapraszamy.
Employee Journey
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Employee Journey /></div>

            <div class= Już na początku lat 90. specjaliści ds. HR zdali sobie sprawę, że samo bycie "zadowolonym" nie jest wystarczające, aby pracownicy w pełni wykorzystywali swój potencjał i dawali maksymalną wartość dla firmy.  Zaangażowanie, nie „zadowolenie”, to jeden z tych pozornie nieuchwytnych wskaźników, które mogą mieć ogromny wpływ na wyniki finansowe firmy. Dlatego dla najlepszych organizacji mapowanie podróży pracownika i zarządzanie jego doświadczeniem stało się stałą praktyką.

Zobacz w dziale:

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Przeszkoliliśmy ponad 40 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Szkolenia prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym i trenerskim. Zapraszamy na szkolenia z przywództwa, szkolenia z motywowania i zaangażowania, szkolenia z delegowania zadań i odpowiedzialności.
Szkolenia otwarte: Sprzedażowe
Uruchamiamy napęd sprzedażowy poprzez szkolenia
Dysponujemy szerokim portfolio otwartych szkoleń sprzedażowych: od  podstawowych technik sprzedaży przez challanger sale po autorskie Seek&Sale Training. Propozycję uzupełniają szkolenia z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Zapraszamy!
Szkolenia otwarte: Efektywność osobista
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Szkolenia interpersonalne podnoszą kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenie z zarządzania czasem, szkolenie w wystąpień publicznych, szkolenie z asertywności. Zapraszamy na nasze szkolenia z efektywności osobistej.
Szkolenia HR
Aby wygrać na rynku, musisz najpierw wygrać w miejscu pracy
Nasze szkolenia  HR są odpowiedzią na współczesne potrzeby pracowników. Zarządzanie pokoleniami, turkusowy sposób zarządzania, design thingking, wolontariat pracowniczy – to wszystko tematy, które zagospodarowują potrzebę sensu, współuczestnictwa,  rozumienia własnej roli w organizacji.
Akademia Trainer’s Essential Skills
Akademia Trenerów Biznesu Trainer's Essential Skills to jedyny w Polsce tak intensywny program szkoleniowo-stażowy dla przyszłych trenerów. Łączy on w sobie cechy intensywnego szkolenia oraz praktycznego stażu: nasi absolwenci posiądą nie tylko wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia szkoleń, ale również będą mogli sprawdzić się w roli trenera pod okiem doświadczonych fachowców.

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.