Rodzaje i charakterystyka umów o pracę

Jeśli chodzi o zawarcie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zawarta może być ona na kilka sposobów np. na czas nieokreślony lub określony, na zastępstwo itd.

zdjęcie - (the_title())

 

Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


Niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy jest zawierany pomiędzy stronami, każda z nich poprzedzona zostać może umową próbną, stanowiącą okres do wykazania swoich umiejętności i kompetencji zawodowych danego pracownika.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Kodeks pracy zmienia się nieustająco. Jedynie znajomość praktycznych konsekwencji zmian pozwala na bezpieczeństwo procesów kadrowych. Zapraszamy na szkolenie zmiany w prawie pracy.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Każda z umów o pracę koniecznie zawarta zostać musi w postaci pisemnej.

Oto rodzaje i krótka charakterystyka umów o pracę wynikających z ustaleń Kodeksu Pracy.

  • Umowa o pracę na czas określony. To co charakteryzuje ten typ umowy to to, że obowiązuje ona przez ustalony w momencie jej podpisywania okres czasu. Każda ze stron doskonale zna zatem moment zakończenia umowy. Co nie oznacza, że nie może zostać przedłużona lub zakończona przed wygaśnięciem. Rozwiązać umowę może zarówno pracodawca jak i pracownik. Jeśli zrobi to ten pierwszy, a umowa zawarta została na minimum 6 miesięcy pracownikowi przysługuje dwutygodniowy termin wypowiedzenia.

  • Umowa na zastępstwo pracownika zawiązywana jest między stronami w wypadku, gdy jeden z pracowników przez pewien czas będzie nieobecny i jest to nieobecność usprawiedliwiona ważnymi powodami. Umowa ma charaktery tymczasowy, zatem jej okres wypowiedzenia jest również bardzo krótki i wynosi 3 dni ( niezależnie od tego, na jaki okres czasu została ona zawarta).

  • Umowa na czas wykonywania określonej pracy. Zawierana jest w przypadku, gdy nie da się precyzyjnie określić terminu zakończenia wykonywanej pracy. Taka umowa odnosi się do wykonania ściśle określonej pracy.

  • Umowa na czas nieokreślony to najkorzystniejszy dla pracownika typ umowy. Co nie oznacza, że w pewnym momencie nie może zostać rozwiązana. Jeśli pracodawca wypowie umowę pracownikowi to przysługuje mu okres wypowiedzenia zgodny z czasem, jaki przepracował.

  • Umowa na okres próbny, nie może być zawierana na dłużej niż 3 miesiące. Jej zawarcie pomiędzy stronami ma na celu sprawdzenie kompetencji zawodowych danej osoby i podjecie decyzji, czy dany pracownik sprawdzi się na konkretnym stanowisku.
Szkolenia Eksperckie.

Zobacz nasze szkolenia:
Wybierz najlepszych ekspertów z dziedziny prawa, IT, nieruchomości. Zapraszamy

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.