Zaawansowane warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2019 r.

CZAS PRACY PO ZMIANACH

Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2019r. – z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy - zaawansowane warsztaty

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie musi być przechowywana w aktach osobowych, ale trzeba będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej - przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.

IDEA SZKOLENIA

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie musi być przechowywana w aktach osobowych, ale trzeba będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej - przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.

Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli karty ewidencji czasu pracy, co w wielu firmach wymaga dokonania zmian w systemie kadrowo-płacowym i trzeba się do tego wcześniej przygotować.

Również planowanie czasu pracy jest bardziej czasochłonne, gdyż w nowej dokumentacji ma znaleźć się kopia harmonogramu czasu pracy, potwierdzona przez pracownika, co znacznie komplikuje proces archiwizacji takich dokumentów.

Zapraszamy na kompleksowe 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego poruszone zostaną bieżące problemy dotyczące czasu pracy, aktualne orzecznictwo z tego zakresu, a przede wszystkim omówione zostaną praktyczne sposoby prowadzenia nowej dokumentacji czasu pracy od stycznia 2019 r.

Szkolenie skierowane jest do:
Pracowników działów kadr i płac, osób na co dzień zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz wszystkich którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z danego zakresu

Cena szkolenia:

1350 zł/os.

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

24

czerwiec 2019 do

25

czerwiec 2019
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: CZAS PRACY PO ZMIANACH
  24 czerwiec 2019 r. do 25 czerwiec 2019 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  PLANOWANIE CZASU PRACY BEZ TAJEMNIC

  1. Czas pracy – pojęcie i korelacje z innymi instytucjami

  • Od kiedy liczymy czas pracy?
  • Czy czas zarejestrowany przez system RCP jest w całości zaliczany do czasu pracy?
  • Kiedy podróż służbowa i szkolenie są zaliczane do czasu pracy?
  • Jak prawidłowo organizować dyżury pracownikom?
  • Czym się różni pojęcie normy od wymiaru czasu pracy?
  • Co to jest system a co to rozkład czasu pracy?

  2. Wpływ nowych uprawnień związanych z rodzicielstwem na planowanie czasu pracy

  • Czy wniosek o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim może wiązać się z określeniem sztywnych godzin pracy przez pracownika?
  • Czy osoba łącząca pracę z urlopem rodzicielskim może pracować w godzinach nadliczbowych?
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie za dodatkową pracę pracownika łączącego pracę z urlopem rodzicielskim?

  3. Organizacja czasu pracy pracowników mobilnych i zatrudnionych w kilku podmiotach w grupie kapitałowej – analiza najnowszego orzecznictwa SN

  • Jak rozliczać czas pracy handlowców, którzy nie mają biura i wyruszają do pracy z domu?
  • Czy środek lokomocji wpływa na sposób rozliczenia czasu pracy pracownika mobilnego?
  • Czy powrót do domu pracownika mobilnego po ostatnim spotkaniu z klientem zaliczamy do czasu pracy?
  • Jak rozliczać czas pracy osoby mającej kilka umów z różnymi podmiotami w ramach jednej grupy kapitałowej?

  4. Planowanie czasu pracy w systemie podstawowym

  • Kiedy warto wydłużać okres rozliczeniowy do 12 miesięcy?
  • Jak uelastycznić podstawowy czas pracy?
  • Jak planować pracę w tzw. 4-brygadówce?

  5. Planowanie czasu pracy w równoważnych systemach czasu pracy

  • Jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy zatrudnionym w systemach równoważnych czasu pracy?
  • Jak prawidłowo zapewniać odpoczynki zatrudnionym w systemach równoważnych czasu pracy?
  • Jak zorganizować czas pracy zatrudnionym w systemie weekendowym?

  6. Planowanie czasu pracy w systemie zadaniowym

  • Jak przydzielać zadania zatrudnionym w systemie zadaniowym?
  • Czym różnią się zadania premiowe od zadań w zadaniowym czasie pracy?
  • Czy osoby zatrudniane w zadaniowym czasie pracy mogą mieć narzucane dni i godziny pracy?

  7. Planowanie czasu pracy niepełnoetatowcom

  • Jak określać prawidłowo limit godzin ponadwymiarowych w umowach o pracę?
  • Jakie cechy szczególne będą miały harmonogramy czasu pracy zatrudnionych na część etatu?
  • Czy można planować pracę ponad wymiar etatu z umowy o pracę?

  Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ich rozliczania

  • Jakie są zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych?
  • Kiedy nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
  • Jak oblicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
  • Kiedy za nadgodziny oddaje się czas wolny a kiedy dni wolne od pracy?
  • Jak ustalać nadgodziny w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

  Rozliczanie czasu pracy zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy

  • Kiedy w podstawowym czasie pracy wystąpią nadgodziny średniotygodniowe?
  • Jak rozliczać pracę przypadającą między dobami pracownika zmianowego?
  • Jak rozliczać nadgodziny w ruchomym rozkładzie czasu pracy?

  Rozliczania czasu pracy zatrudnionych w równoważnych systemach czasu pracy

  • Kiedy powstają nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy?
  • Czy praca powyżej skróconego dobowego wymiaru czasu pracy to nadgodziny?
  • Czy oddanie dnia wolnego krótszego niż praca w sobotę zrównoważy w całości pracę w dniu wolnym?

  Rozliczanie czasu pracy zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy

  • Kiedy dochodzi do pracy w nadgodzinach w systemie zadaniowym?
  • Czy pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy należy oddawać dni wolne za pracę w sobotę lub niedzielę?
  • Kiedy sąd pracy może miarkować wynagrodzenie za nadgodziny?

  Rozliczanie czasu pracy niepełnoetatowców

  • Kiedy godziny ponadwymiarowe są wynagradzane dodatkiem 50%?
  • Czy może dojść do nadgodzin, jeśli nie wystąpiły godziny ponadwymiarowe?
  • Czy w zamian za godziny ponadwymiarowe można oddać czas wolny od pracy?

  Rozliczanie czasu pracy kadry kierowniczej

  • Kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej pracodawcy?
  • Kiedy kierownicy mogą mieć prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Czy kierownikom należy oddawać dni wolne za pracę w soboty?

  Rozliczanie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

  • Kiedy pracownicy niepełnosprawni mogą pracować w nadgodzinach?
  • Czy u pracowników niepełnosprawnych dla rozliczenia nadgodzin ma znaczenie okres rozliczeniowy?
  • Czy niepełnosprawny kierownik może pracować w godzinach nadliczbowych?

  Rozliczanie czasu pracy pracowników tymczasowych

  • Jak rozliczać i dokumentować nadgodziny pracownikom tymczasowym?
  • Jak na rozliczanie czasu pracy wpłynie zmiana statusu z pracownika tymczasowego na pracownika stałej załogi pracodawcy?
  • Kto odpowiada za naruszanie przepisów o nadgodzinach pracowników tymczasowych?

  8. Zasady rejestracji czasu pracy od 2019 r.

  • Ile należy archiwizować dokumenty związane z czasem pracy od 2019 r.?
  • Jakie wymogi będzie musiała spełniać karta ewidencji czasu pracy?
  • Na jakie okresy będzie musiała być tworzona karta czasu pracy?
  • Jakie dokumenty będą musiały być przechowywane wraz z kartą czasu pracy?
  • Czy dokumentacja czasu pracy będzie mogła być prowadzona elektronicznie, jeśli pracodawca będzie prowadził tradycyjne akta osobowe?|

  Cena szkolenia

  1350 zł/os.

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  24 czerwiec 2019 do 25 czerwiec 2019
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  CZAS PRACY PO ZMIANACH Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2019r. – z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy - zaawansowane warsztaty

  Termin szkolenia: 24 czerwiec 2019 r. do 25 czerwiec 2019 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1350 zł/os.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - hr, kadry, płace

  zobacz najbliższe szkolenia.
  NOWE WYZWANIE W 2019 R.
  2019-03-22
  22 marzec 2019
  2019-03-22
  Warszawa
  Warszawa
  Już od 1 stycznia 2019r. mogą zacząć obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. PPK zapewne staną się popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.
  SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
  2019-03-22
  22 marzec 2019
  2019-03-22
  Warszawa
  Warszawa
  Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.
  Kompendium wiedzy dla praktyków
  2019-04-11
  11 kwiecień 2019 -
  2019-04-12
  12 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.
  SYTUACJE PROBLEMATYCZNE, ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA
  2019-04-24
  24 kwiecień 2019
  2019-04-24
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.
  Zmiana obowiązków z zakresu kontroli czasu pracy – nowe rozporządzenie w sprawie akt osobowych pracowników
  2019-04-26
  26 kwiecień 2019
  2019-04-26
  Warszawa
  Warszawa
  Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
  2019-05- 9
  9 maj 2019 -
  2019-05-10
  10 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie kładzie nacisk na rekrutację - pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.
  Zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z RODO, elektronizacja dokumentacji, nowe rozporządzenie o aktach osobowych
  2019-05-20
  20 maj 2019
  2019-05-20
  Warszawa
  Warszawa
  Rok 2019 to czas bardzo dużych zmian związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników, gdyż zmiany wynikają z nowej ustawy pozwalającej na elektronizację dokumentów, z dostosowania przepisów polskich do RODO, których nowelizacja jeszcze przed nami oraz z wprowadzenia nowego rozporządzenia o aktach osobowych.
  Zmiana obowiązków z zakresu kontroli czasu pracy – nowe rozporządzenie w sprawie akt osobowych pracowników
  2019-05-20
  20 maj 2019
  2019-05-20
  Poznań
  Poznań
  Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
  Zmiana obowiązków z zakresu kontroli czasu pracy – nowe rozporządzenie w sprawie akt osobowych pracowników
  2019-05-20
  20 maj 2019
  2019-05-20
  Poznań
  Poznań
  Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
  Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2019R.
  2019-05-21
  21 maj 2019
  2019-05-21
  Warszawa
  Warszawa
  Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które  obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie musi być przechowywana w aktach osobowych, ale trzeba będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej -  przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.
  Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
  2019-06- 3
  3 czerwiec 2019 -
  2019-06- 4
  4 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego.
  Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2019r. – z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy - zaawansowane warsztaty
  2019-06-24
  24 czerwiec 2019 -
  2019-06-25
  25 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie musi być przechowywana w aktach osobowych, ale trzeba będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej - przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.