Zaawansowane warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2019 r.

CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH

Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2019 r – z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy - warsztaty

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które zacznie obowiązywać od 1.1.2019r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie będzie musiała być przechowywana w aktach osobowych, ale należało będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej - przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.

IDEA SZKOLENIA

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które zacznie obowiązywać od 1.1.2019r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie będzie musiała być przechowywana w aktach osobowych, ale należało będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej - przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.

Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli karty ewidencji czasu pracy, co w wielu firmach wymaga dokonania zmian w systemie kadrowopłacowym i trzeba się do tego wcześniej przygotować.

Również planowanie czasu pracy będzie bardziej czasochłonne, gdyż w nowej dokumentacji ma znaleźć się kopia harmonogramu czasu pracy, potwierdzona przez pracownika, co znacznie komplikuje proces archiwizacji takich dokumentów.

Aby w pełni przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy na 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego poruszone zostaną bieżące problemy dotyczące czasu pracy, aktualne orzecznictwo z tego zakresu, a przede wszystkim omówione zostaną praktyczne sposoby przygotowania się do prowadzenia nowej dokumentacji czasu pracy od stycznia 2019 r.

Szkolenie skierowane jest do:
Pracowników działów kadr i płac, osób na co dzień zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu
pracy oraz wszystkich którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z danego zakresu

Cena szkolenia:

1300 zł/os.

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

22

styczeń 2019 do

23

styczeń 2019
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH
  22 styczeń 2019 r. do 23 styczeń 2019 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  PLANOWANIE CZASU PRACY BEZ TAJEMNIC

  1. Czas pracy – pojęcie i korelacje z innymi instytucjami

  • Od kiedy liczymy czas pracy?
  • Czy czas zarejestrowany przez system RCP jest w całości zaliczany do czasu pracy?
  • Kiedy podróż służbowa i szkolenie są zaliczane do czasu pracy?
  • Jak prawidłowo organizować dyżury pracownikom?
  • Czym się różni pojęcie normy od wymiaru czasu pracy?
  • Co to jest system a co to rozkład czasu pracy?

  2. Wpływ nowych uprawnień związanych z rodzicielstwem na planowanie czasu pracy

  • Czy wniosek o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim może wiązać się z określeniem sztywnych godzin pracy przez pracownika?
  • Czy osoba łącząca pracę z urlopem rodzicielskim może pracować w godzinach nadliczbowych?
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie za dodatkową pracę pracownika łączącego pracę z urlopem rodzicielskim?

  3. Organizacja czasu pracy pracowników mobilnych i zatrudnionych w kilku podmiotach w grupie kapitałowej – analiza najnowszego orzecznictwa SN

  • Jak rozliczać czas pracy handlowców, którzy nie mają biura i wyruszają do pracy z domu?
  • Czy środek lokomocji wpływa na sposób rozliczenia czasu pracy pracownika mobilnego?
  • Czy powrót do domu pracownika mobilnego po ostatnim spotkaniu z klientem zaliczamy do czasu pracy?
  • Jak rozliczać czas pracy osoby mającej kilka umów z różnymi podmiotami w ramach jednej grupy kapitałowej?

  4. Planowanie czasu pracy w systemie podstawowym

  • Kiedy warto wydłużać okres rozliczeniowy do 12 miesięcy?
  • Jak uelastycznić podstawowy czas pracy?
  • Jak planować pracę w tzw. 4-brygadówce?

  5. Planowanie czasu pracy w równoważnych systemach czasu pracy

  • Jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy zatrudnionym w systemach równoważnych czasu pracy?
  • Jak prawidłowo zapewniać odpoczynki zatrudnionym w systemach równoważnych czasu pracy?
  • Jak zorganizować czas pracy zatrudnionym w systemie weekendowym?

  6. Planowanie czasu pracy w systemie zadaniowym

  • Jak przydzielać zadania zatrudnionym w systemie zadaniowym?
  • Czym różnią się zadania premiowe od zadań w zadaniowym czasie pracy?
  • Czy osoby zatrudniane w zadaniowym czasie pracy mogą mieć narzucane dni i godziny pracy?

  7. Planowanie czasu pracy niepełnoetatowcom

  • Jak określać prawidłowo limit godzin ponadwymiarowych w umowach o pracę?
  • Jakie cechy szczególne będą miały harmonogramy czasu pracy zatrudnionych na część etatu?
  • Czy można planować pracę ponad wymiar etatu z umowy o pracę?

  Praca w godzinach nadliczbowych – zasady ich rozliczania

  • Jakie są zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych?
  • Kiedy nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
  • Jak oblicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
  • Kiedy za nadgodziny oddaje się czas wolny a kiedy dni wolne od pracy?
  • Jak ustalać nadgodziny w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

  Rozliczanie czasu pracy zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy

  • Kiedy w podstawowym czasie pracy wystąpią nadgodziny średniotygodniowe?
  • Jak rozliczać pracę przypadającą między dobami pracownika zmianowego?
  • Jak rozliczać nadgodziny w ruchomym rozkładzie czasu pracy?

  Rozliczania czasu pracy zatrudnionych w równoważnych systemach czasu pracy

  • Kiedy powstają nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy?
  • Czy praca powyżej skróconego dobowego wymiaru czasu pracy to nadgodziny?
  • Czy oddanie dnia wolnego krótszego niż praca w sobotę zrównoważy w całości pracę w dniu wolnym?

  Rozliczanie czasu pracy zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy

  • Kiedy dochodzi do pracy w nadgodzinach w systemie zadaniowym?
  • Czy pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy należy oddawać dni wolne za pracę w sobotę lub niedzielę?
  • Kiedy sąd pracy może miarkować wynagrodzenie za nadgodziny?

  Rozliczanie czasu pracy niepełnoetatowców

  • Kiedy godziny ponadwymiarowe są wynagradzane dodatkiem 50%?
  • Czy może dojść do nadgodzin, jeśli nie wystąpiły godziny ponadwymiarowe?
  • Czy w zamian za godziny ponadwymiarowe można oddać czas wolny od pracy?

  Rozliczanie czasu pracy kadry kierowniczej

  • Kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej pracodawcy?
  • Kiedy kierownicy mogą mieć prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Czy kierownikom należy oddawać dni wolne za pracę w soboty?

  Rozliczanie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

  • Kiedy pracownicy niepełnosprawni mogą pracować w nadgodzinach?
  • Czy u pracowników niepełnosprawnych dla rozliczenia nadgodzin ma znaczenie okres rozliczeniowy?
  • Czy niepełnosprawny kierownik może pracować w godzinach nadliczbowych?

  Rozliczanie czasu pracy pracowników tymczasowych

  • Jak rozliczać i dokumentować nadgodziny pracownikom tymczasowym?
  • Jak na rozliczanie czasu pracy wpłynie zmiana statusu z pracownika tymczasowego na pracownika stałej załogi pracodawcy?
  • Kto odpowiada za naruszanie przepisów o nadgodzinach pracowników tymczasowych?

  8. Zasady rejestracji czasu pracy od 2019 r.

  • Ile należy archiwizować dokumenty związane z czasem pracy od 2019 r.?
  • Jakie wymogi będzie musiała spełniać karta ewidencji czasu pracy?
  • Na jakie okresy będzie musiała być tworzona karta czasu pracy?
  • Jakie dokumenty będą musiały być przechowywane wraz z kartą czasu pracy?
  • Czy dokumentacja czasu pracy będzie mogła być prowadzona elektronicznie, jeśli pracodawca będzie prowadził tradycyjne akta osobowe?|

  Cena szkolenia

  1300 zł/os.

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  22 styczeń 2019 do 23 styczeń 2019
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2019 r – z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy - warsztaty

  Termin szkolenia: 22 styczeń 2019 r. do 23 styczeń 2019 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1300 zł/os.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - hr, kadry, płace

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Organizacja, planowanie i rozlicznie czasu pracy w 2019 r – z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy - warsztaty
  2019-01-22
  22 styczeń 2019 -
  2019-01-23
  23 styczeń 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które zacznie obowiązywać od 1.1.2019r. wprowadza bardzo poważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Co prawda dokumentacja ta, nie będzie musiała być przechowywana w aktach osobowych, ale należało będzie oddzielnie - w formie tradycyjnej lub elektronicznej - przechowywać szereg dokumentów z zakresu czasu pracy.
  PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH PRAWA – 1 STYCZNIA 2019 R.
  2019-01-24
  24 styczeń 2019
  2019-01-24
  Warszawa
  Warszawa
  Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
  PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC
  2019-02-19
  19 luty 2019 -
  2019-02-20
  20 luty 2019
  Warszawa
  Warszawa
  W prawie pracy od kilku lat trwają nieustające zmiany i jak na razie ich koniec się nie zapowiada, gdyż na 2019 r. zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się zmian.
  2019-02-21
  21 luty 2019 -
  2019-02-22
  22 luty 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Korzystanie z wielu funkcji programu MS Excel pozwala na automatyzację wielu czynności. Trener prowadzący jak szybko przygotowywać raporty, zestawienia zarówno te prostsze jak i rozbudowane. Zapraszamy na szkolenie MS Excel w dziale personalnym.
  OBOWIĄZKI PRACODAWCY
  2019-02-22
  22 luty 2019
  2019-02-22
  Warszawa
  Warszawa
  Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.
  Rewolucja w aktach osobowych. Nowa dokumentacja pracownicza i dane osobowe pracowników
  2019-02-22
  22 luty 2019
  2019-02-22
  Warszawa
  Warszawa
  Zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z RODO, elektronizacja dokumentacji, nowe rozporządzenie o aktach osobowych
  WARSZTATY KOMPUTEROWE
  2019-03-20
  20 marzec 2019
  2019-03-20
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie dedykowane jest osobą pracującym na programie Płatnik 10, oraz korzystających z platformy ZUS PUE. Celem szkolenia jest umiejętne wykorzystanie programu Płatnik 10, w celu poprawnego tworzenia i korygowania dokumentacji ZUS (korzystanie ze słowników, komponentów i weryfikacji).
  NOWE WYZWANIE W 2019 R.
  2019-03-22
  22 marzec 2019
  2019-03-22
  Warszawa
  Warszawa
  Już od 1 stycznia 2019r. mogą zacząć obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. PPK zapewne staną się popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.