Służebność gruntowa, a służebność przesyłu

Służebność gruntowa to prawo, które obciąża nieruchomość w celu podniesienia użyteczności innej nieruchomości.

zdjęcie - (the_title())

 

Służebność gruntowa, a służebność przesyłu


Właściciel lub użytkownik wieczysty tak zwanej nieruchomości władnącej ma prawo do korzystania w określonym zakresie z tak zwanej nieruchomości obciążonej, czyli może np. przez nią przechodzić lub przejeżdżać.

Służebność gruntowa może również polegać na ograniczeniu wykonywania niektórych uprawnień właścicielskich. Na przykład właściciel nieruchomości nie może wznieść na niej budynku przekraczającego określoną wysokość.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia umowy cywilnoprawne w praktyce omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych,  kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.

Uczestnicy tego szkolenia interesują się również:

Służebność przesyłu to prawo przedsiębiorcy przesyłowego, np. firmy telekomunikacyjnej lub zakładu energetycznego, do korzystania z nieruchomości, która nie jest własnością tego przedsiębiorcy, a na której znajdują się urządzenia przesyłowe należące do przedsiębiorcy.

Urządzenia przesyłowe to wszelkiego rodzaju instalacje i konstrukcje, które służą do transportu energii elektrycznej, pary, gazu, płynów oraz inne urządzenia o podobnym zastosowaniu. Innymi słowy służebność tego typu nie jest ustanawiana na rzecz właściciela nieruchomości, a na rzecz przedsiębiorstwa.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia budownictwo i nieruchomości. Profesjonalni trenerzy. Nowe tematy. Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne. Zobacz:

Szkolenia służebność przesyłu przedstawiają szczegółowo między innymi zagadnienia związane z ustanawianiem służebności przesyłu. Zazwyczaj następuje to na drodze umowy zawieranej między przedsiębiorcą i właścicielem nieruchomości, który wcześniej składa oświadczenie woli w formie aktu notarialnego.

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!

 W akcie notarialnym należy między innymi ustalić kwestie wynagrodzenia, które przysługuje właścicielowi nieruchomości.

Szkolenie prawo budowlane omawia także przypadki, w których nie dochodzi do porozumienia między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym. W takiej sytuacji najczęściej jedna ze stron udaje się sądu.

Sąd podejmuje decyzję dotyczącą zakresu służebności, a także może określić wysokość wynagrodzenia, które otrzyma właściciel obciążonej nieruchomości. Wysokość takiego wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od wartości rynkowej nieruchomości.

 

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.