Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?

Wywiad z Michałem Wasilewskim – członkiem zarządu Konsorcjum szkoleniowo-doradczego Gamma, zajmującej I miejsce w rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej.

Gamma - Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?


Jak skutecznie szkolić… w świecie VUCA?


HRNews.pl: Konsorcjum szkoleniowe Gamma zajęło pierwsze miejsce w rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej. Co to oznacza dla firmy?

Michał Wasilewski: Jest to jasny sygnał dla naszego zespołu, ale również dla nas – zarządzających, że podążamy właściwą drogą, że obraliśmy właściwą strategię rozwoju firmy.

HRNews.pl: Właściwa strategia, czyli jaka?

MW: Stawiamy na stale poszerzane portfolio rozwiązań rozwojowych. Zarówno pod kątem merytoryki jak również samych formatów.

Mocno rozwijamy obszar szkoleń dla HR. Z naszej perspektywy to pracownicy działów szkoleń, personalnych są często najskuteczniejszymi ambasadorami nowych metodyk i narzędzi rozwojowych. Stąd takie tematy jak Agile dla HR, Design Thinking dla Hr, Onboarding, Zarządzanie mocnymi stronami wg Gallupa Employer Branding czy Wellbeing.

HRNews.pl: Co to znaczy, że są ambasadorami nowych metodyk?

MW: Przykładowo na szkoleniu Design Thinking dla HR uczestnicy wybierają jedno z wyzwań organizacyjnych (spadek zaangażowania pracowników, wyższa rotacja etc.)  i wypracowują rozwiązanie wykorzystując tytułową metodykę.  W rezultacie poznają narzędzia, wiedzę gdzie mogą zastosować je w organizacji oraz otrzymują rozwiązanie, które być może będą mogli wdrażać u siebie w organizacji.

HRNews.pl: Jakie jeszcze nowe tematy wprowadziliście Państwo do swojej oferty?

MW: Duża grupa szkoleń dotyczy kompetencji związanych z radzeniem sobie w świecie VUCA…

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz nowoczesnych rozwiązań z obszaru HR i biznesu? Zobacz nasze zoptymalizowanych strategie dla zakładów produkcyjnych i skrojonych na miarę ścieżki menadżerów Odkryj nasze ścieżki rozwiązań!

HRNews.pl: Co oznacza ten termin?

MW: VUCA to akronim o słów Volatile (zmienny), Uncertain (niepewny), Complex (złożony) i Ambiguous (niejednoznaczny). Większość naszych rozmów o projektach rozwojowych zaczyna się od opisu sytuacji w organizacji jako nieustającej zmiany. Rzeczywistość gospodarcza, społeczna czy nawet ta organizacyjna ulega nieustającym zmianom . Menedżerowie i specjaliści potrzebują kompetencji pozwalających radzić sobie w tej rzeczywistości. Rzeczywistości VUCA.

HRNews.pl: Może Pan wymienić konkretne szkolenia, które przygotowują do radzenia sobie w świecie pełnym zmian?

MW: Realizujemy zarówno „Zarządzanie w świecie VUCA” jak i „Przywództwo w świecie VUCA”. Pracujemy odpowiednio bardziej narzędziowo bądź też nad wywieraniem wpływu, kreowaniem współodpowiedzialności. Oba szkolenia łączy zwinność podejścia do wyzwań.

Drugim szkoleniem, które bardzo sobie cenię jest „TRIBER(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości i złożonej organizacji”. Triber- szumnie nazywany zawodem XXI wieku jest po prostu osoba, która zarządza projektem przyjmując orientację na rezultat w zmiennym świecie. Bazuje na trzech fundamentach –  kompetencje kontekstowe (networking, pozyskiwanie wsparcia dla projektu), kompetencje społeczne (perswazja, negocjacje, leadership), kompetencje techniczne (metodyki zarządzania projektami). W wielu organizacjach pracują setki zarządzających projektami, a jednocześnie te projekty gdzieś tam grzęzną na etapie procesowania. Uczestnictwo w nich demotywuje zamiast zwiększać poczucie sensu wykonywanej pracy. Osobiście uważam, że prawie każda organizacja potrzebuje triber’ów, tych którzy „dowiozą” projekt do oczekiwanego finału.

HRNews.pl: Czyli Gamma specjalizuje się w projektach menedżerskich i HR’owych?

MW: To jedno z najczęściej zadawanych pytań – w czym się specjalizujemy. U fundamentu tego pytania tkwi przekonanie, że nie można specjalizować się we wszystkim, bo wtedy jakość usług będzie na średnim poziomie, a nie na wysokim – a przecież wysoki poziom jest oczekiwany przez naszych klientów. Gamma ma bardzo szerokie portfolio co nie przeszkadza nam w specjalizacji.

Ja zajmuję się obszarem dotyczącym kompetencji menedżerskich, przywódczych i HR. Dawid Didiuk, członek zarządu naszego Konsorcjum specjalizuje się w obszarze sprzedaży. Stworzył linię sprzedażową  „Ospały zespół – zamienić farmerów w hunterów”,  w którym odwrócił podejście do szkoleń. Zamiast tzw. „wędki” uczestnicy otrzymują „rybę”. Zamiast wypracowywać rozwiązania na szkoleniu uczestnicy podczas warsztatów mentoringowych uczą się stosować metody wypracowane przez nasz zespół konsultantów i trenerów.  Przynosi to efekty w postaci mierzalnych wzrostów parametrów sprzedaży (liczba lead’ów, liczba transakcji, marża, obrót etc.) .

Każdy z nas ma swoją specjalizację i wokół niej gromadzi trenerów i konsultantów.  Jeszcze osobnym bytem jest dział szkoleń eksperckich realizujący szkolenia twarde (takie jak zmiany w prawie pracy, RODO, zatrudnianie cudzoziemców czy pracownicze plany kapitałowe). Dział zajmuje osobne piętro w firmie, jest zarządzany przez cztery project managerki i realizuje szkolenia dla takich branż jak farmacja, inwestycje, przemysł budowlany, energetyka, logistyka i transport.

Można więc powiedzieć, że w firmie jest kilka ośrodków kompetencyjnych, które specjalizują się w różnych obszarach i zagadnieniach. Dbamy, aby każdy był tworzony przez specjalistów w swoich dziedzinach. W przypadku dużych organizacji, którym świadczymy szkolenia z różnych obszarów BDM’owie (pracownicy działu sprzedaży, opiekunowie klienta) zarządzają komunikacją pomiędzy nami oraz między Gammą i Klientem.

HRNews.pl: Wspominał Pan, że Gamma rozwija również swoje formaty szkoleniowe. Co ma Pan na myśli?

MW: Duża część rynku to tradycyjne szkolenia kompetencyjne, to się pewnie nie zmieni. Obserwujemy jednak również oczekiwanie nowych formatów – różnych względem sali w podkowę i flipchart’a na środku.  Na takie sytuacje przygotowaliśmy razem z Akademią Leona Koźminiskiego format edutainmentowy. Edutainment – zbitek słów education i entertainment – czyli nauka przez zabawę. Koncepcja zakłada, że uczestnicy najpierw powinni zostać „zanurzeni” w tak interesującą rozrywkę, aby zaczęli reagować spontanicznie i naturalnie, a następnie powiązać te doświadczenia z wprowadzaną metodyką.  Dla przykładu: jeżeli klient życzy sobie wzmacniać kulturę współodpowiedzialności to zamiast dać wykład ex katedra możemy zrealizować grę przestrzenną, w której mniejsze zespoły budują dzielnice miasta. Mogą zbudować je niezależnie, ale jedynie w sytuacji poczucia wspólnego celu, zarządzania zasobami w duchu współodpowiedzialności mogą uzyskać najwyższe wyniki (które są skwantyfikowane w odpowiednim arkuszu). Na bazie zachowań wynikających z gry trener edutainmentowy może wprowadzać narzędzia wynikające z koncepcji 5 dysfunkcji Lencioniego, Empowermentu Blancharda czy turkusowych zespołów.

Poza edutainmentem realizujemy essence learning, treningi mentalne, mastermind’y, team bulildingii etc. Duża gama formatów pozwala dopasować proces szkoleniowy do możliwości i gotowości organizacji i samych uczestników.

HRNews.pl: Na koniec – dlaczego to Gamma zajęła pierwsze miejsce w rankingu firm szkoleniowych?

MW: Traktuję to jako pozytywną weryfikacji fundamentów naszego myślenia o rozwoju.

To znaczy: 

  • Rozszerzenie przestrzeni rozwojowej poza salę szkoleniową (prework, follow up, zaangażowanie przełożonych w proces wzmacniania, monitorowania i egzekwowania zmiany.
  • Orientacja na rezultat, realną zmianę (nasza misja brzmi „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” i rzeczywiście całość naszych działań zorientowana jest na trwałą, pozytywną zmianę.
  • Inwestowanie w ludzi. W trenerów, konsultantów, opiekunów klienta. Wszystkich ich, nas, łączy współodpowiedzialność, orientacja na cel i to o czym mówił Steve Jobs w swoim słynnym apelu „stay hungry!” – ciągle jesteśmy nienasyceni – nie ustajemy w rozwoju – dla satysfakcji własnej i dobra naszych klientów.
  • Autentycznie wkładamy serce w to co robimy – dbamy o jakość szkoleń zarówno wtedy kiedy realizujemy klasyczne dwudniowe szkolenie jak i duży proces rozwojowy – dobór trenerów pod względem doświadczeń biznesowych, stylu trenerskiego i temperamentu, dobór metodyki, włączenie w projektowanie i realizowanie tych ludzi Gammy, którzy mają najwyższą ekspertyzę w danej dziedzinie. Bardzo zależy nam, żeby za każdym razem to co zamierzaliśmy się powiodło.

HRNews.pl: Dziękujemy za rozmowę

MW: Przyjemność po mojej stronie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz też: szkolenia interpersonalne

 

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.