JAK ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW IT ?

Szanowni Państwo!
Firma Gamma przeprowadziła 3-miesięczny projekt badawczy, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych wyzwań, przed jakimi obecnie stoją firmy informatyczne. Głównymi źródłami informacji podczas badania były:
 • dane z raportów firmy Gartner,
 • dane z analiz infobrokerskich,
 • bezpośrednie wywiady z menedżerami wyższego i średniego szczebla zarządzania w firmach informatycznych,
 • wywiady ze specjalistami reprezentującymi zawody informatyczne.
27 marca 2017
zdjęcie - JAK ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW IT ?

JAK ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW IT?

Wnioski z badań

Firma Gamma przeprowadziła 3-miesięczny projekt badawczy, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych wyzwań, przed jakimi obecnie stoją firmy informatyczne. Głównymi źródłami informacji podczas badania były:

 • dane z raportów firmy Gartner,
 • dane z analiz infobrokerskich,
 • bezpośrednie wywiady z menedżerami wyższego i średniego szczebla
 • zarządzania w firmach informatycznych,
 • wywiady ze specjalistami reprezentującymi zawody informatyczne.

Najważniejszym wnioskiem z badania jest to, że większość firm informatycznych ma
problemy z PRODUKTYWNOŚCIĄ.

Kryteria produktywności projektu
Zamknięcie projektu zgodnie z założonym terminem.
Zamknięcie projektu zgodnie z założonym budżetem.
Projekt przyniósł zakładaną wartość biznesową.


Problemy z produktywnością obejmują takie kwestie, jak:

 • szybkie formowanie zespołów projektowych,
 • przyjmowanie nowych ludzi do projektów,
 • szybkie mobilizowanie i zaangażowanie zespołów wdrożeniowych,
 • praca w zespołach interdyscyplinarnych, rozproszonych i zróżnicowanych kulturowo.

Problemy z produktywnością występują na każdym etapie projektu IT: od analizy wymagań, poprzez wytwarzanie i testowanie systemu, do wdrożenia.

Mapa produktywności

Wyodrębniliśmy trzy obszary wpływające na spadek produktywności:

 1. Niska produktywność w pracy zespołowej.
 2. Problemy z indywidualną efektywnością członków zespołu.
 3. Braki w kompetencjach menedżerskich wyższego rzędu wśród liderów (np. kierowników projektu, scrum masterów itp.).

Dla każdego z tych obszarów zostały następnie zidentyfikowane kompetencje, które znacznie zwiększają ogólną produktywność.

Produktywność zespołowa

Z przeprowadzonych badań wynika, że na jakość pracy zespołowej w projektach największy wpływ mają trzy czynniki: indywidualna odpowiedzialność,  samozarządzanie zespołu oraz zdolność radzenia sobie ze zróżnicowaniem w zespole.

Zachowania zespołowe
Dobra współpraca wymaga od każdego członka zespołu tzw. zachowań zespołowych, które pozytywnie wpływają na współpracę, w odróżnieniu od tzw. zachowań indywidualnych. W wyniku diagnozy zachowań członków zespołów projektowych wyodrębniliśmy zestaw zachowań, które sprzyjają produktywności zespołowej, oraz zestaw zachowań, które negatywnie wpływają na odpowiedzialność, samozarządzanie oraz na adaptację w zespole zróżnicowanym.

 

Efektywność indywidualna

Indywidualna efektywność członków zespołu projektowego stanowi negatywny czynnik ogólnej produktywności wdrożenia, tj. wysoka efektywność indywidualna nie przesądza o końcowym sukcesie projektu, lecz niska indywidualna efektywność ma ogromny wpływ na niepowodzenie projektu.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Kompetencje menedżerskie wyższego rzędu

Badanie pokazało, że istotny wpływ na produktywność mają kompetencje menedżerskie wyższego rzędu posiadane przez liderów projektu scrum masterów.

KOMPETENCJE BAZOWE KOMPETENCJE WYŻSZEGO RZĘDU

Kompetencje bazowe to wiedza i umiejętności pozwalające rozwiązywać problemy w rutynowych sytuacjach. Umiejętności wyższego rzędu to umiejętności pozwalające skutecznie radzić sobie w nierutynowych sytuacjach.

 • znajomość metodyk, technik i narzędzi projektowych zarówno kaskadowych, jak i zwinnych,
 • planowanie działań,
 • delegowanie zadań,
 • feedback,
 • ocena efektów,
 • przeprowadzanie spotkań,
 • wizualizacja postępów projektu,
 • raportowanie,
 • podejmowanie rutynowych decyzji.

Menedżerowie pracujący wyłącznie w oparciu o kompetencje rutynowe czują się zagubieni w sytuacji, która wykracza poza określony schemat lub algorytm, a 80% sytuacji w pracy wykracza poza modelowe rozwiązania z kompetencji rutynowych.

Umiejętności wyższego rzędu to umiejętności pozwalające skutecznie radzić sobie w nierutynowych sytuacjach.

 • umiejętność uczenia się z doświadczeń – learning agility,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce,
 • umiejętność lepszego wykorzystania posiadanych już umiejętności,
 • umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych (nierutynowych) problemów,
 • umiejętności poznawcze (uważność, głębsze rozumienie subtelnej rzeczywistości),
 • umiejętność samodzielnego myślenia,
 • umiejętność pracy z zespołem wysokiej klasy specjalistów,
 • umiejętność rozpoznawania osobistych ograniczeń wpływających na styl zarządzania.

Mapa działań rozwojowych

Diagnoza głównych czynników wpływających na produktywność w projektach IT wskazuje na potrzebę uzupełnienia lub rozwinięcia kompetencji pracowników uczestniczących w całym procesie. Poniżej znajduje się mapa działań rozwojowych uwzględniająca wszystkie rekomendacje dotyczące trzech obszarów: pracy zespołowej, efektywności osobistej oraz kompetencji menedżerskich.

%%%

Centrum Kompetencyjne GAMMA 4 IT

Gamma jest największą polską firmą doradczo-szkoleniową, która w rankingu „Gazety Finansowej” zdobyła tytuł najlepszej firmy szkoleniowej w Polsce w ciągu dwóch lat z rzędu. Zadowoleni z usług i powracający klienci firmy Gamma stawiają przed nami bardzo wysokie wymagania dotyczące przygotowania i jakości szkoleń. Osiągnięcie najwyższej dostępnej na rynku polskim jakości usług było możliwe dzięki wyjątkowym kompetencjom trenerów i konsultantów Gammy, którzy łączą swoje doświadczenia biznesowe z talentami trenerskimi, oraz kluczowej idei, która towarzyszy nam w pracy: „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty”.

Korzystając z wiedzy i doświadczeń naszych trenerów i konsultantów, utworzyliśmy Centrum Kompetencyjne GAMMA 4 IT. Głównym celem Centrum jest dostarczanie rozwiązań szkoleniowych i doradczych sprofilowanych pod kątem specyfiki branży nowych technologii.

Wiemy, że połączenie 20 lat doświadczeń szkoleniowych naszych trenerów i wiedzy na temat specyfiki branży IT przynosi najlepsze efekty edukacyjne oraz biznesowe dla klientów. Eksperci z Centrum Kompetencyjnego GAMMA 4 IT z powodzeniem współpracowali z taki firmami z branży IT/ITC, jak: SAP, Business Consulting Center, Sygnity (wcześniej Computerland, Emax), Hogart, 7 Milowy, T-Mobile, CompFort Meridian, Panasonic, Hewlett Packard, GTS Energis, Exatel, Alcatel Lucent, Arcus, Sage, Samsung, Wincor Nixdorf i inni.

Jeśli dostrzegają Państwo potrzebę doskonalenia produktywności realizowanych przez Państwa firmę projektów i chcieliby Państwo skonsultować swoje idee dotyczące rozwijania kompetencji swoich specjalistów bądź menedżerów, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chętnie podzielimy się z Państwem swoimi rozwiązaniami, które wesprą Państwa dążenia i cele.

Firma szkoleniowa Gamma
Współpracuje z nami ponad 100 trenerów. W ciągu jednego roku przeszkoliliśmy ponad 6 tys. klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia HR i szkolenia dla administracji publicznej. Zobacz nasze nowe szkolenia: ESSENCE LEARNING.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Szanowni Państwo!
Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Szanowni Państwo!
Badania przeprowadzone przez Bruce’a Tulgana i firmę RainmakerThinking Inc. w latach 1993-2003, obejmujące w sumie ponad milion respondentów, pokazują, że to bezpośredni przełożony jest dla pracownika najważniejszą osobą w firmie . Jednak z punktu widzenia świeżo awansowanego nowego przełożonego bycie szefem zespołu, w który się wrosło, rodzi wiele dylematów. Poniżej przedstawiamy model ARTE, który pomoże każdemu szefowi swoich kolegów.
Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.