Inne strony: GAMMA DISCOVER
Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy

MOC AUTORYTETU – najsolidniejszy fundament zarządzania

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.

IDEA SZKOLENIA

W zasadzie wszystkie modele przywództwa zakładają, że jednym z podstawowych metod wpływu lidera na zespół jest jego osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany i oceniany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Fundamentem proponowanego szkolenia jest koncepcja Okien Johari. Zgodnie z jej założeniami wszystkie informacje na temat menedżera (a więc jego wizerunek) możemy umieścić w 4 oknach / obszarach:

 • obszar otwarty (to co menedżer sam wie o sobie i wiedzą o nim podwładni)
 • obszar ukryty (to co menedżer wie o sobie, a inni tego nie wiedzą)
 • obszar ślepy (to czego menedżer o sobie nie wie, a podwładni wiedzą)
 • obszar nieznany (wiedza nieznana)

Podczas szkolenia uczestnicy uporządkują swój wizerunek korzystając z koncepcji Johari, poprzez odpowiednie ćwiczenia skonfrontują swoją wiedzę na własny temat z rzeczywistością (z obszaru ślepego do otwartego) oraz nauczą się świadomie zarządzać wizerunkiem (z obszaru otwartego do ukrytego bądź odwrotnie).

Uświadomienie sobie własnego wizerunku w poszczególnych obszarach jest pierwszym etapem procesu. Jeszcze ważniejszy jest etap zmiany. Trener będzie udzielał informacji zwrotnych, proponował narzędzia, techniki, dawał wskazówki – wszystko po to, aby każdy z uczestników z osobna potrafił kształtować swój wizerunek świadomie uwzględniając przy tym cel jakiemu ma służyć autoprezentacja. Bazą do tego etapu będzie wcześniejszy moduł, w którym uczestnicy odpo.wiedzą sobie na pytanie jaki lider powinien być i w związku z tym jaki wizerunek należy kształtować

Szkolenie będzie pracować na dwóch poziomach – poza uświadamianiem, autoanalizą uczestnicy będą głównie ćwiczyć, trenować umiejętności.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI / KOMPETENCJE:

 • Korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari
 • Rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
 • Kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerrbalnym
 • Budowanie autorytetu przełożonego
 • Korzystanie expose przełożonego w budowaniu autorytetu
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Prowadzenie zebrań
 • Wygłaszanie mów motywacyjnych
 • Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
 • Umiejętność egzekwowania standardów firmowych

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Badan Społecznej Akademii Nauk wskazują, że 36,26% oczekuje od przełożonego autorytetu,  23,08% wskazuje że jest on zbyteczny.
Cena szkolenia:
1500 zł/os.

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

7

listopad 2018 do

8

listopad 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: MOC AUTORYTETU – najsolidniejszy fundament zarządzania
  7 listopad 2018 r. do 8 listopad 2018 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie do szkolenia

  • Koncepcja Okien Johari
  • Etapy rozwoju podczas szkolenia
   • Etap 1 – uporządkowanie własnego wizerunku w oknach Johari
   • Etap 2 – stworzenie efektywnego wizerunku lidera
   • Etap 3 – praca rozwojowa – wprowadzanie nowych elementów do wizerunku oraz przenoszenie ich pomiędzy oknami

  2. Porządkowanie własnego wizerunku wg modelu okien Johari

  • Koncepcja Okien Johari
  • 4 obszary wiedzy, wizerunku
   • Obszar otwarty (arena)
   • Obszar ukryty (fasada)
   • Obszar ślepy (ślepy punkt)
   • Obszar nieznany
   • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
   • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)

  3. Stworzenie wizerunku efektywnego lidera

  • Kiedy budowany jest wizerunek lidera ?
  • Jakim celom służy wizerunek lidera?
  • Jaki powinien być lider w oczach podwładnych ?
   • Transakcyjny vs. transformacyjny
   • Otwarty na partycypację vs. dyrektywny
   • Reaktywny vs. proaktywny
   • Opanowany vs. okazujący emocje
   • Zorientowany na działanie vs. analityczny
   • Empatyczny vs. zdystansowany
  • Prezentowane wartości
   • Firmowe
   • Osobiste

  4. Stworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR)

  • Uwzględnienie nowych informacji na własny temat 
   • Informacje od trenera
   • Informacje od innych uczestników
   • (opcjonalnie) Informacje od podwładnych
  • Wybór strategii autoprezentacyjnej
  • Analiza SWOT
   • Mocne strony – to czego nie zmieniam i zamierzam eksponować
   • Słabe strony – tu decyzja, które elementy zamierzam poprawić
   • Zagrożenia – to nad czym mam najmniejszą kontrolę – jak ją zwiększyć (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju)
   • Szanse – w czym zmiana przyjdzie mi najłatwiej
  • Lista niezbędnych umiejętności potrzebnych, żeby budować wizerunek

  5. Wygłaszanie mów motywacyjnych

  • Zdefiniowanie struktury mowy motywacyjnej (np. poprzez analizę kilkunastu 2-3 minutowych mów z klasyki kina)
  • Wykorzystywanie emocji w mowach motywacyjnych
  • Nawiązywanie do potrzeb psychologicznych
   • Potrzeba rywalizacji
   • Potrzeba uznania
   • Potrzeba bezpieczeństwa
   • Potrzeba społeczna
   • Potrzeba wygody
  • Korzystanie z leadershipu osobistego
  • Definiowanie wyzwania i konsekwencji (psychologicznych i racjonalnych)
  • Komunikacja niewerbalna w mobilizowaniu pracowników

  6. Wygłaszanie expose lidera

  • Przedstawienie intencji
  • Przedstawienie celów
  • Zdefiniowane zasad kluczowych
  • Określenie wartości
  • Określenie minimalnych granic
  • Określenie swoich oczekiwań
  • Zasady wygłaszania expose szefa
  • Rola emocji w expose szefa
   • Zaangażowanie osobiste
   • Podejście transformacyjne
   • Autentyczność

  7. Komunikowanie trudnych decyzji

  • Nazwanie celu spotkania
  • Dobór wymiaru rozmowy – ludzki - rzeczowy
  • Odpowiednia forma decyzji
   • Osobista odpowiedzialność
   • Nie odwołalny charakter
   • Szybki czas przekazania decyzji
   • Krótkie i rzeczowe uzasadnienie
   • Ewentualna obrona decyzji (zdarta płyta i dalej parafraza sytuacyjna)
   • Umiejętność zamknięcia spotkania
  • Emocje podczas komunikowania trudnych decyzji
   • Nazywanie własnych emocji
   • Obniżanie stresu negatywnego
   • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

  8. Prowadzenie zebrań

  • Planowanie zebrań
   • Dostępny a optymalny czas spotkania
   • Agenda spotkania
   • Struktura spotkania
  • Programowanie uczestników na pracę i orientację na cel
  • Zasady moderowania zebrań
   • ustalić jasne cele grupy podczas zebrania
   • Prowokować wysokie zaangażowanie u wszystkich uczestników zebrania
   • Przydzielać role i odpowiedzialności
   • Zachęcać do wyrażania opinii mniej popularnych
   • Odnotowywać każdy głos
   • Stawiać na komunikację dwustronną

  9. Stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

  • Efekt pierwszego wrażenia
   • Scenariusz pozytywny – efekt anielski
   • Scenariusz negatywny – efekt diabelski
   • Mechanizm atrybucji w efekcie I wrażenia
  • Analiza nawyków prezentacyjnych i autoprezentacyjnych
   • Poziom werbalny
   • Poziom niewerbalny
  • Zarządzanie wizerunkiem – poziom niewerbalny
   • Zarządzanie przestrzenią – dystans psychologiczny
   • Zarządzanie organizacją przestrzeni – układ pomieszczenie/audytorium/trener
   • Mimika
   • Gestykulacja
   • Kontakt wzrokowy
   • Głos (tempo, tembr, siła)
   • Ruch ciała
   • Postawa ciała
   • Ubiór i atrybuty wyglądu zewnętrznego
  • Budowanie wizerunku os. kompetentnej podczas dużych wystąpień z pracownikami
   • Deklaracja kompetencji
   • Inscenizacja kompetencji
   • Rekwizyty kompetencji
  • Zarządzanie emocjami podczas wystąpień, prezentacji
   • Radzenie sobie z emocjami przed ważnym wydarzeniem (techniki relaksacyjne)
   • Wykorzystywanie emocji w sytuacji mobilizacji
   • Wyciszenie emocji po pracy –  life – work balanced

  10. Podsumowanie szkolenia

  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

  Cena szkolenia
  1500 zł/os.

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  7 listopad 2018 do 8 listopad 2018
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • łatwiejsze utrzymywanie wysokiego poziomu standardów pracy obowiązujących w firmie
  • oszczędności wynikające z wysokiej efektywności pracowników na danych stanowiskach
  • wykształcenie liderów, którzy są w stanie uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki
  • poprawa komunikacji na lini menedżer - pracownik
  • zwiększenie efektywności realizowania wyzwań organizacyjnych 
  • zmniejszenie rotacji w firmie
  • zwiększenie proaktywności pracowników
  • uzyskanie długofalowych rezultatów biznesowych
  • skuteczniejsze przeprowadzanie pracowników przez zmiany
  • zwiększenie zaufania do menedżerów
  • zwiększenie zaangażowania pracowników
  • zapewnienie lepszego rozwoju talentów w firmie

   

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari
  • rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
  • kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerbalnym
  • budowanie autorytetu przełożonego
  • korzystanie z exposéprzełożonego w budowaniu autorytetu
  • wzrost umiejętności prowadzenia efektywnego:
   • komunikowania zmiany
   • wprowadzania zasad (exposé)
   • zebrań organizacyjnych,
   • wygłaszania mów motywacyjnych
   • innych
  • stosowanie spójnej i efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • wzrost umiejętności budowania i długofalowego utrzymywania własnego autorytetu jako menedżera

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • umiejętność komunikowania trudnych decyzji – szczególnie w zarządzaniu zmianą
  • zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
  • umiejętność egzekwowania standardów firmowych

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  MOC AUTORYTETU – najsolidniejszy fundament zarządzania

  Termin szkolenia: 7 listopad 2018 r. do 8 listopad 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os.
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.