Inne strony: GAMMA DISCOVER
Awans wewnętrzny to wyzwanie zarówno dla menedżera jak i jego zespołu

Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.

IDEA SZKOLENIA

Kto z nas tego nie zna – z doświadczenia lub z obserwacji? Zgrany zespół, jego członkowie są świadomi swoich ról i obowiązków, funkcjonują w określonych konfiguracja oraz wchodzą w znane interakcje, wszystko działa niemal jak w zegarku. Jednym słowem – stabilizacja. W pewnym momencie następuje nagły zwrot akcji - w wyniku splotu różnych okoliczności odchodzi dotychczasowy szef lub pojawia się pomysł postawienia na czele zespołu osoby, która będzie zarządzała. Los (po przeprowadzeniu Assesment Centre lub w inny wyrafinowany sposób) wyłania jako kandydata jednego z pracowników – z racji doświadczenia, zaangażowania, umiejętności, wieku etc – ma miejsce awans w pracy, w zespole. I tak z dnia na dzień (albo w nieco dłuższej perspektywie czasowej) zmienia się nasza dotychczasowa rzeczywistość. Ktoś z kolegi staje się Szefem, koledzy zostają kolegami ale już w innej konfiguracji. Coś się kończy, coś zaczyna.

Jakie zachodzą procesy w transformującej grupie, jak wpływają na jakość pracy zespołu i organizacji? Jak przeprowadzić zespół przez zmianę i nie tracić dobrych relacji z członkami zespołu lub nie zepsuć ich bardziej? Jak przebiega budowanie autorytetu? Jakie są zadania kierownika czy role menedżera? Jakie są odczucia i emocje osób, które będą nam teraz podlegały i czy mamy na nie wpływ – zarządzanie zespołem pracowników nie tylko na poziomie zadań, ale również atmosfery  i emocji  ? Jak ustalić swoje relacje z członkami innych zespołów. Jak wydawać polecenia, rozliczać, udzielać informacji zwrotnej i chodzić na squash? Poza umiejętnościami uczestnicy otrzymają też rozsądną dawkę wiedzy, dzięki której kierowanie ludźmi przestanie być intuicyjne a będzie planowane: jakie są typy liderów,  jakie są zadania menedżera z różnych perspektyw czy też jak style kierowania należy dopasowywać do sytuacji w firmie i w zespole.

Szkolenie skierowane jest do:
 • Menedżerów, Kierowników i Liderów, którzy niedawno awansowali 
 • Menedżerów, Kierowników i Liderów, którzy niedługo awansują
 • Menadżerów oraz Kierowników Projektów
 • Osób odpowiedzialnych za nominacje i awanse
 • HR Menedżerów i Specjalistów Rozwoju

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Badanie przeprowadzone przez Censuswide, dowodzą że pracownicy łączą autorytet przełożonego z takimi cechami jak: przystępny (32%), szacunek dla opinii innych (29%) i praca dla dobra zespołu (29%).
Cena szkolenia:

1500 zł/os.

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

6

grudzień 2018 do

7

grudzień 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
  6 grudzień 2018 r. do 7 grudzień 2018 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Moduł 1: Wprowadzenie do szkolenia
  • Nowy szef – nowa rzeczywistość. Wpływ zmiany na pracę zespołu
  • Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
  • Godzina „0” – jak przygotować zespół na awans w pracy
  • Budowanie autorytetu szefa – dlaczego wszyscy o to pytają ?
  • Właściwa komunikacja

  Moduł 2: ARTE - Model zarządzania zespołem złożonym z dawnych kolegów lub pracowników:
  • Authority (autortyet):
   • Pewność siebie
   • Wiarygodność
   • Stałość
   • Wysokie umiejętności organizacyjne
   • Dystans do siebie i swoich ograniczeń
  • Rules (zasady):
   • Temat spotkania i towarzyszące mu intencje
   • Wyznaczenie celów, do realizacji, do których będziecie wspólnie dążyć.
   • Wyznaczenie ram waszych interakcji (praktyczna strona relacji)
   • Priorytetowe zadania i idealna postawa
   • Pozytywny akcent na zakończenie.
  • Team (zespół):
   • Przewidywalność (zasady oraz harmonogram pracy)
   • Zrozumienie sytuacji (powody, dla których podejmujemy konkretne decyzję)
   • Poczucie kontroli nad wydarzeniami (przestrzeń na podejmowanie decyzji)
   • Współczucie
  • Equilibrium (równowaga)

  Moduł 3: Podstawy władzy – budowanie autorytetu lidera
  • Formalna
  • Oparta na charyzmie
  • Ekspercka
  • Karania i nagradzania
  • Relacyjna

  Moduł 4: Ustalenie zasad funkcjonowania zespołu (tzw. expose szefa)
  • Przedstaw intencje
  • Przedstaw cele
  • Określ system wartości
  • Określ co będziesz wzmacniał a co ganił
  • Pozytywnie podsumuj

  Moduł 5: Porządkowanie własnego wizerunku wg modelu okien Johari
  • Dlaczego nie zaczniemy pytaniem „Jakie powinny być cechy kierownika ?”
  • 4 obszary wiedzy, wizerunku
   • Obszar otwarty (arena)
   • Obszar ukryty (fasada)
   • Obszar ślepy (ślepy punkt)
   • Obszar nieznany
  • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
  • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)

  Moduł 6: Rola przełożonego na linii Zarząd – pracownicy
  • Role menedżera, zadania menedżera
  • Najczęściej popełniane błędy
   • Przyjmowanie perspektywy pracownika
   • Strategia wspólnego wroga
   • Reagowanie atakiem na trudną sytuację
  • Przyjmowanie osobistej odpowiedzialności
  • Odwołanie do własnych potrzeb i emocji

  Moduł 7: Lider vs Pracownicy
  • Typy liderów
  • Co dziś znaczy kierowanie ludźmi ?
  • Jak zmienić kryteria myślenia z pasażera na kierowcę
  • Pułapki – przyjaźń czy dyscyplina
  • Świadome budowanie relacji – co wolno a czego unikać
  • Osadzenie się w nowej roli – ile to potrwa?
  • Jak nie popaść w skrajności i zachować równowagę
  • Wewnętrzna opozycja – czyli jak radzić sobie z oporem w grupie albo…dywersją
  • Paradoks niepotrzebnych kompetencji – „pracuj jak do tej pory a przy okazji zarządzaj…”

  Moduł 8: Przywództwo, model przywództwa w tej sytuacji
  • Zachowania przywódcze
  • Przywództwo czy zarządzanie
  • Przywódca cechy pożądane przez menedżerów i przez podwładnych
  • Komunikacja – czyli skąd wiadomo, czy ludziom coś pasuje
  • Misja, wizja, wartości – dokąd zmierzamy i czy to nasza wspólna droga
  • Zasady współpracy i oczekiwania – tego nie unikniesz czyli „Expose szefa”
  • Informacja zwrotna – słuchaj, wspieraj, mów…czyli nowa „metoda kanapki”
  • Motywowanie – jak dodać skrzydeł
  • Samotność przełożonego – kto wróg a kto przyjaciel

  Moduł 9: Lider vs Przełożony
  • Ustalanie nowych zasad współpracy
  • Komunikacja – czyli jak rozmawiać
  • Świadome budowanie relacji
  • Hierarchia – nowy układ sił
  • Zarządzanie zespołem pracowników

  Moduł 10: Wespół w Zespół  
  • Fazy procesu grupowego i ich wpływ na pracę zespołu i relacje – co się dzieje, dlaczego i co z tym mogę zrobić
  • Cykl zmiany – cykl żalu – czyli kiedy można wziąć się do pracy?
  • Drugie życie informacji – unikanie pułapek głuchego telefonu
  • Nowe konfiguracje – jak przetrwać przetasowania i formowanie się nowego zespołu
  • Osadzenie się w nowej rzeczywistości – i do dzieła :-)

  Moduł 11: Podsumowanie szkolenia  
  • Formuła SSK
   • Start (jakie techniki zacznę stosować)
   • Stop (jakie zachowania przestanę stosować)
   • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował)

  Cena szkolenia

  1500 zł/os.

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  6 grudzień 2018 do 7 grudzień 2018
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Możliwość wywierania pozytywnego wpływu na kreowanie wzorców pracy zespołowej
  • Usprawnienie procesu wdrażania osoby na wyższym stanowisku
  • Stworzenie nowoczesnego i nowatorskiego systemu wdrażania osób na stanowiska wyższe
  • Większe zadowolenie i satysfakcja członków zespołu
  • Minimalizowanie niezadowolenia członków zespołu w związku z wprowadzeniem zmiany
  • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku jako organizacji nowoczesnej i troskliwej
  • Możliwość bycia prekursorem w kształtowaniu nowej kultury organizacyjnej

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Budowanie autorytetu lidera wykorzystując własne talenty, zasoby, autentycznosć
  • Zbudowanie swojego wizerunku jako menadżera
  • Zbudowanie autorytetu bez negatywnego wpływu na dotychczasowe relacje
  • Nabycie umiejętności rozpoznawania mocnych stron współpracowników
  • Osadzenie się w nowej roli i wypracowanie pozytywnych nawyków
  • Nabycie przydatnej wiedzy na temat procesów grupowych
  • Lepsze zarządzanie zespołem i osiąganie lepszych rezultatów
  • Świadome kreowanie swojego wizerunku szefa
  • Wywieranie wpływu na zespół poprzez budowanie autorytetu lidera grupy (nie tylko na fundamencie formalnym)

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Poprawa jakości pracy w zespołach zarządzanych przez osobę z awansu
  • Zbudowanie wizerunku firmy elastycznej i otwartej
  • Poprawa procesów wewnątrz organizacji
  • Unikanie trudności i zmniejszenia jakości pracy zespołu

  TRENERZY SZKOLENIA

  WIDEO

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera

  Termin szkolenia: 6 grudzień 2018 r. do 7 grudzień 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os.
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.