TRENING MENTALNY

Mentalność, czyli sposób myślenia pracowników, ma ogromny wpływ na indywidualną i zespołową skuteczność. Umiejętności mentalne, takie jak: wytrwałość w pokonywaniu przeszkód, mobilizowanie się wobec wyzwań, samomotywacja, poczucie odpowiedzialności i myślenie globalne, są niezastąpionymi kompetencjami wszystkich pracowników firmy bez względu na pozycję i zajmowane stanowisko.
29 marca 2017
zdjęcie - TRENING MENTALNY


TRENING MENTALNY

Wprowadzenie

Treningi mentalne są zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać na psychologiczne potrzeby uczestników i rozwijać umiejętności mentalne. Do umiejętności mentalnych, które są niezbędne do realizacji zadań zawodowych uczestników, należą np. odporność na niepowodzenia i lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, zdolności do samomotywacji w sytuacji wyczerpania, znużenia lub wypalenia, rozwijanie swojej odwagi i pewności siebie  w sytuacjach, w których odwaga jest niezbędna (np. podejmowanie trudnych decyzji, podejmowanie ryzyka itp.). Zbadano, że dobrze rozwinięte umiejętności mentalne mają znaczący wpływ na wydajność ludzi w realizacji celów i zadań (Thelwell i Greenlees, 2001).

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.


Zobacz nasze szkolenia HR.

Dzięki umiejętnie zaprojektowanym i przeprowadzonym treningom mentalnym uczestnicy rozwijają swoje atrybuty psychologiczne, takie jak:

 1. Wzrost pewności siebie
  Pewność siebie i zaufanie do własnych możliwości mogą być krytycznymi czynnikami sukcesu handlowca lub menedżera. Pewność siebie jest zdefiniowana jako percepcja siebie jako osoby stabilnej emocjonalnie i skutecznej. Pracownicy w obliczu wielu wyzwań muszą mieć zaufanie do własnych możliwości, aby w pełni te możliwości uruchomić i wykorzystać. Własna skuteczność jest funkcją pewności siebie i przekonania, że można poradzić sobie w określonych sytuacjach.

 2. Poczucie własnej skuteczności
  Teoria Alberta Badury stanowi, że poczucie własnej skuteczności jest bezpośrednio związane z wynikami, jakie się osiąga. Z wielu badań wynika, że handlowcy czy menedżerowie z deficytem poczucia swojej skuteczności osiągają niewspółmiernie słabsze rezultaty, niż wskazywałyby kompetencje i zdolności pracownika (Silva, Stevens 2002).  

 3. Lepsza kontrola własnych emocji
  Emocje mogą mieć pozytywny wpływ na efekty pracy lub mogą paraliżować. Takie stany emocjonalne, jak: nieufność wobec innych, apatia, frustracja, poczucie bycia gorszym od innych, poczucie bezsensu swojej pracy lub poczucie bycia wykorzystywanym przez firmę mają bardzo negatywny wpływ na nastawienie do pracy, stosunek do klientów, współpracowników i przełożonych. Świadoma kontrola i umiejętność wychodzenia z tego rodzaju myślenia pozwalają uczestnikom treningów mentalnych na redefinicję swojego dotychczasowego nastawienia do otaczającej ich rzeczywistości biznesowej.

 4. Świadome pobudzanie się
  Automotywacja polega na nauczeniu się, w jaki świadomy sposób mobilizować swoją energię wobec wyzwań. Zdolność do wytwarzania w sobie mobilizacji bez oczekiwania na zewnętrzne stymulacje, np. przez przełożonego, stanowi bardzo cenną umiejętność potrzebną na każdym stanowisku pracy.  

 5. Branie odpowiedzialności za swoje postawy i zachowania
  Powszechnym zjawiskiem w biznesie jest unikanie odpowiedzialności i idąca za tym wyuczona bezradność. Jakże często w firmach słychać stwierdzenia, że „nic ode mnie nie zależy” lub „to nie jest mój problem”. Tego typu postawy wynikają z wewnętrznego przekonania o własnej nieistotności. Treningi mentalne pomagają także w budowaniu wśród uczestników cech osobowości autotelicznej, czyli takiej, w której każda osoba uświadamia sobie, że jej motywacja zależy od niej samej, jej zaangażowanie i wzięcie odpowiedzialności jest osobistym wyborem, a nie wynikiem zdarzeń ze świata zewnętrznego.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Przykład realizacji

W firmie handlowej z branży urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wprowadzono do sprzedaży nowy produkt, którego cena w znaczący sposób była wyższa niż pozostałego asortymentu. Ważnym celem handlowym firmy była sprzedaż nowego produktu na poziomie 15% całego wolumenu sprzedaży. Handlowców objęto cyklem warsztatów, których celem było zdobycie umiejętności sprzedawania nowego produktu, sposobów uzasadniania ceny oraz metod pokonywania zastrzeżeń cenowych klientów.

Niestety po dwóch kwartałach sprzedaż nowego produktu była na wysokości 1% całości sprzedaży. Po roku ten poziom wzrósł do 1,8%. Firma zaplanowała dodatkowy cykl warsztatów handlowych dla sprzedawców. Z naszej diagnozy wynikało, że handlowcy nie tyle nie potrafili prezentować nowego produktu, ile mieli wewnętrzny opór przed sytuacjami, gdy klienci zdecydowanie odrzucali sugestie zakupu nowego, droższego produktu. Te obawy handlowców powodowały, że podczas spotkań ze swoim klientami w ogóle unikali tematu nowego produktu, nie próbując go zaprezentować.

Po diagnozie sytuacji nasza firma zaproponowała alternatywne rozwiązanie: zamiast szkoleń stricte handlowych zaproponowaliśmy trening mentalny dotyczący radzenia sobie z odmowami klientów i z własnym poczuciem porażki.

Trening miał na celu lepsze radzenie sobie z negatywnymi emocjami związanymi z odmowami klientów, ich niechęcią do nowego produktu i wielu obiekcji cenowych.

Chcesz zobaczyć jakie treningi oferujemy? Zobacz dział: Treningi mentalne. Zobacz również nasze szkolenia zamknięte, szkolenia HR i szkolenia dla administracji publicznej. Zaufaj firmie szkoleniowej roku!


Uczestnicy, zdobywając zdolność szybkiego wychodzenia z porażek sprzedażowych, w znacznie skuteczniejszy sposób podchodzili do nowych wyzwań i dużo częściej podejmowali próby prezentacji nowego produktu. Zwiększenie częstotliwości prób sprzedażowych spowodowało wzrost sprzedaży nowego produktu w ciągu kolejnego kwartału do poziomu 11%. 

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Szanowni Państwo!
Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
We współczesnych firmach pracownicy poświęcają na rozwój zawodowy jedynie 24 minuty ze swojego tygodnia pracy, co daje 5 minut dziennie (źródło: Deloitte). Natłok zadań coraz częściej utrudnia pracownikom wygospodarowanie kilku dni z rzędu na uczestniczenie w klasycznym szkoleniu. Stąd pojawiają się nowe formy szkoleniowe, które są odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby. Jedną z nich są krótkie formy szkoleniowe, trwające 2-4 godzin. Wpisują się one w trend essence learning'u, który coraz częściej jest obecny w branży szkoleniowej.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.