INSIGHTS DISCOVERY ®

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

IDEA SZKOLENIA

INSIGHTS DISCOVERY ®

Insights Discovery™ to metoda badająca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania jednostki oraz jego konsekwencje dla interakcji pomiędzy nią a innymi osobami w środowisku zawodowym.

Metoda Insights Discovery™ wywodzi się z psychologii osobowości Junga i bazuje na stworzonej przez niego typologii.

Model opisuje profil osobowości w ujęciu podstawowych par preferencji:

  • ekstrawersji-introwersji
  • myślenia-uczuć
  • doznań-intuicji

Postawa Ekstrawersji-Introwersji określa nasze zainteresowanie światem zewnętrznym rozumianym jako przeciwieństwo świata wewnętrznego, indywidualnego. Funkcja Myślenia-Uczuć determinuje nasz sposób wartościowania i podejmowania decyzji. Wymiar Doznania-Intuicja opisuje sposób postrzegania świata oraz przetwarzania informacji.

Insights Discovery™ przekłada język psychologii jungowskiej na język kolorów, z których każdy symbolizuje określony zespół cech osobowości. Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania – opisane w prosty i łatwo zapadający w pamięć sposób, wykorzystujący przymiotniki charakterystyczne dla zachowań związanych z poszczególnymi energiami kolorystycznymi.

Każdy z nas posiada pewną kombinację wszystkich czterech energii kolorystycznych, jednak zawsze jeden kolor, dwa lub trzy są kolorami dominującymi i to właśnie one determinują to, w jaki sposób się komunikujemy, jak podejmujemy decyzyjne i w jaki sposób działamy.

Insights DiscoveryTM daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy, komunikacji i podejmowania decyzji, wartościach wnoszonych do zespołu, preferowanych stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego. Wykorzystując zdobytą wiedzę, uczestnicy mogą w większym stopniu świadomie kształtować swoje zachowania dostosowując je do preferowanego stylu funkcjonowania innych osób po to, aby lepiej zarządzać, sprzedawać, komunikować się, rozwiązywać konflikty, czy wywierać wpływ.

Zastosowanie:
Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Na bazie metody powstało wiele narzędzi rozwojowo-szkoleniowych:

  • Profil Indywidualny Insights Discovery,
  • Profil Efektywności Zespołu Insights NavigatorTM,
  • Program Insights Discovery Efektywność IndywidualnaTM,
  • Program Insights Discovery Efektywna SprzedażTM,
  • Program Insights Discovery Efektywność ZespołuTM,
  • Program Navigator ؘ– Efektywność ZespołuTM.

Case study
Cykl szkoleniowy dla Przedstawicieli Regionalnych wiodącego producenta mebli.  Celem  projektu było podniesienie efektywności spotkań i współpracy z nowymi i dotychczasowymi klientami firmy. Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia uczestnicy wypełnili kwestionariusz Insights . Projekt rozpoczął się dwudniowym warsztatem szkoleniowym ,  po którym każdy z przedstawicieli miał  wdrożeniowy coaching indywidualny „on the job” (1 dzień/osoba).

Kolejnym krokiem były  wspólne wizyty u klientów + omówienie i informacja zwrotna dotycząca rozpoznania stylu klienta i dopasowania się przedstawiciela do niego podczas wizyty + wnioski wdrożeniowe).

Rezultatem projektu było  zwiększenie liczby klientów o 16% i zwiększenie sprzedaży o 21% w czasie 12 miesięcy po zakończeniu działań rozwojowych.

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.