MTQ48

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

IDEA SZKOLENIA

HMTQ48

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną.  Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Badanie dojrzałości i skuteczności w działaniu (siła i odporność) wykazuje silne powiązanie z efektywnością własną, wynikami oraz szczeblem w organizacji, a to pozwala uchwycić potencjał menedżerski.

W 2003 roku na Uniwersytecie w Hull, a także kolejne badania potwierdziły, że model odporności objaśnia w 68 % efektywność i skuteczność działania w biznesie. Znaleziono korelacje z satysfakcją z życia i pracy, optymizmem, realistycznym postrzeganiem siebie, panowaniem nad emocjami takimi jak złość czy lęk, powrotem do równowagi po urazach oraz wytrzymałością.

Odporność to stan, w którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką formę i realizować ambitne cele pomimo presji i trudności. Stan ten możemy mierzyć, rozwijać i utrzymywać. Dzięki badaniom oraz metodologii rozwojowej możemy zaprezentować skuteczne narzędzie do budowy efektywności własnej i zespołów.

Zastosowanie:
Test mierzy odporność psychiczną na czterech skalach:

  • Wyzwanie (Challenge) – mierzy, w jakim stopniu osoba postrzega wyzwanie jako szansę, a w jakim jako problem.  Część osób traktuje sytuacje wymagające mobilizacji i wysiłku (wyjście ze strefy komfortu) jako okazję do rozwoju, inne znów jako zagrożenie, które może zakończyć się porażką, obniżyć samoocenę, wymagać zaangażowania, na które osoba nie ma gotowości.
  • Zaangażowanie (Commitment) –  mierzy wytrwałość w dążeniu do celu lub realizacji zadania. Część osób w naturalny sposób rozprasza się, nudzi się bądź przekierowują energię na coś innego. Inni znów, dążą do celu i motywuje ich domknięcie, sfinalizowanie rozpoczętej pracy, są bardziej wytrwałe w zadaniach o większej rozpiętości czasowej.
  • Kontrola/poczucie wpływu (Control) – mierzy stopień, w jakim osoba ocenia swój wpływ na własne życie zawodowe i prywatne.  Część osób posiada przekonania pozwalające w znaczący i skuteczny sposób wpływać na otocznie., Inni zakładają, że ich los w znacznej mierze zależy od czynników zewnętrznych, od nich niezależnych. Skala control zawiera dwie składowe – poczucie wpływu na własne życie oraz zarządzanie emocjami.
  • Pewność siebie (Confidence) – mierzy, w jakim stopniu osoba przyjmuje porażki jako naturalne zdarzenia, bez silnych reakcji emocjonalnych, zaniechania działania w tym kierunki.   Osoby charakteryzujące się niskimi wynikami na tej skali reagują na niepowodzenia zaprzestaniem działania bądź wahaniem co do wyboru dalszych działań, silnymi reakcjami emocjonalnymi i wątpliwościami dotyczącymi własnych kompetencji. Pewność siebie składa się na dwie subskale: wiarę we własne umiejętności oraz pewność siebie w relacjach interpersonalnych.

MTQ48 znajduje swoje zastosowanie w projektach talentowych, przywódczych, rekrutacyjnych oraz wszystkich rozwojowych zorientowanych na pracę w sferze mentalnej.

Case  study:
Warsztat „Jak radzić sobie z porażkami? – Back On Track” dla najwyższej kadry menedżerskiej. W ramach pre-worku uczestnicy wypełnili test, który potem był kanwą pracy indywidualnej. Celem warsztatu było przygotowanie się do wdrożenia zmiany i uzyskania założonych wyników. Test pozwolił zrozumieć czym jest odporność psychiczna i jakie są jej komponenty.

Poprzez dyskusję moderowaną trener wprowadził podstawy teoretyczne, a poprzez praktyczne przykłady wyjaśnił uzyskane przez uczestników wyniki badania MTQ48. Uczestnicy w oparciu o kwestionariusz określili swoją tendencję do koncentracji uwagi na zdarzeniach pozytywnych (sukcesach) i negatywnych (porażkach).

Poznali konsekwencje tych tendencji oraz metody właściwego postrzegania swoich doświadczeń na przestrzeni czasu. Rezultatem warsztatów było przygotowanie uczestników do realizacji celu oraz wzmocnienie w zakresie wytrwałości we wdrażaniu zmiany.

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.