HARRISSON Assessment

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

IDEA SZKOLENIA

HARRISSON Assessment

O narzędziu:
Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący  mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Zastosowanie:
pozyskiwanie talentów, rozwój talentów, budowanie kultury zaangażowania, planowanie sukcesji.

Przykładowe raporty:

 • RAPORT – ROZWÓJ NA STANOWISKU
  Dostarcza plan rozwojowy i ćwiczenia dla każdej z dwóch cech, które są najważniejsze dla wysokiej efektywności na danym stanowisku. Może być wykorzystywany w samodzielnym rozwoju pracownika lub przez przełożonego.
 • RAPORT-  ANALIZA SUKCESU ZAWODOWEGO
  Porównuje kandydata do wymagań stanowiskowych, pokazując pozytywny oraz negatywny wpływ na każdej z cech na efektywność na stanowisku.
 • RAPORT-  GŁÓWNY
  Pokazuje najważniejsze cechy na jednej stronie w postaci grafów. Pozwala na efektywną analizę zależności między tymi cechami. Jego interpretacja wymaga zaawansowanego treningu.
 • RAPORT – PARADOKS
  Ukazuje dynamiczne relacje pomiędzy 12 paradoksalnymi parami cech. Pozwala na analizę behawioralną, opcjonalnie także w odniesieniu do stanowiska.

Diagnoza Predyspozycji Harrison celnie wskazuje mocne strony oraz obszary do rozwoju. Bada kompetencje, ocenia, czy osoba spełnia warunki predyspozycji lub posiada cechy behawioralne, które są odpowiednie dla stanowiska. Pozwala zidentyfikować mocne strony pracowików oraz obszary ich dalszego rozwoju.

Najcześciej wykorzystywany przy rekrutacji,planowaniu działań rozwojowych takich jak  akademie sprzedażowe , menedżerskie, w działaniach coachingowych indywidualnych i zespołowych.

Case study:
18 miesięczny projekt menedżerski zrealizowany dla dużej organizacji w branży bankowej. Grupą docelową byli dyrektorzy średniego szczebla (n-4).  Pierwszym etapem, elementem diagnostycznym był test Harrissona. Zostały zbadane następujące kompetencje: planowanie, motywowanie, asertywność, komunikacja i oddziaływanie na innych,  egzekwowanie zadań.

Uczestnicy otrzymali raporty indywidualne, omówione podczas sesji informacji zwrotnej, powstał również raport grupowy, który stał się podstawą mierzenia efektywności projektu (taki sam raport zwieńczał projekt, aby móc porównać wyniki in-out menedżerów jaki grupy objęte projektem).

Na podstawie wyników powstały indywidualne plany rozwojowe dla każdego z menedżerów uwzględniające takie działania jak coaching, mentoring, sesje peer-to-peer, treningi mentalne oraz warsztaty kompetencyjne.

Warsztaty kompetencyjne zostały obudowane w działania okołoszkoleniowe (pre-work, follow-up, wdrożenia) i byli na nie zapraszani ci uczestnicy, którym rozpoznano obszary do rozwoju powiązane z danym tematem szkoleniowym.

Po zakończonym projekcie test Harrison badający te same kompetencje wykazał  wzrost o 2-4 punkty w skali do 10.

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.