MBTI ®

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

IDEA SZKOLENIA

MBTI ®

MBTI® (Myers – Brigs Type Indicator) jest narzędziem, które pomaga w zrozumieniu stylu funkcjonowania każdego człowieka. Pokazuje preferowane strategie budowania relacji z innymi, podejmowania decyzji, wyjaśnia i pomaga zaakceptować różnice pomiędzy ludźmi, dzięki temu jest przydatne do rozwijania różnorodnych kompetencji tak w życiu zawodowym jak i osobistym w sposób świadomy i zgodny z naszymi potrzebami i wartościami.

Dlatego jest równie często wykorzystywany do rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedażowych jak i tych, które są podstawą efektywności osobistej.

Mimo, że jest MBTI® narzędziem psychometrycznym opartym na teorii Carla Gustava Junga, uniknięto w nim żargonu psychologicznego i osadzono je bardzo mocno w realiach biznesowych i życiowych.

Przy użyciu MBTI® można pracować nad rozwojem:

  • kompetencji przywódczych,
  • kompetencji komunikacyjnych,
  • kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji,
  • efektywnością osobistą i zespołową,
  • asertywnością,
  • sprzedażą,
  • kreatywnością i twórczym rozwiązywaniem problemów,

Zastosowanie:
MBTI bada wrodzone preferencje określając typ osobowości wg teorii szwajcarskiego psychiatry Carla Gustawa Junga.

MBTI jest jednym z niewielu modeli osobowości opisującym różnice w sposób pozytywny.
Wskaźnik jest używany do pokazywania możliwości osób, a nie ich ograniczeń. Wykorzystywany w coachingu, szkoleniach z obszaru sprzedaży, zarządzania i efektywności osobistej.

Case study:
Projekt rozwojowy dla zespołu backoffice oraz sprzedaży w firmie usług b2b. Zorientowany na podniesienie umiejętności pełnego wykorzystywania potencjału zespołu poprzez poznanie i zrozumienie własnego typu osobowości oraz typów jego członków oraz adekwatne wykorzystanie tej wiedzy do modyfikacji swojego sposobu pracy.

Przed rozpoczęciem projektu uczestnicy wypełnili kwestionariusz MBTI. Praca na cyklu warsztatów obejmowała zarówno pracę nad własnym typem MBTI® jak i pracę nad rozwijaniem poszczególnych kompetencji. Ważnym elementem były indywidualne plany działania, które zakładały wdrażanie nowych sposobów działania – były zdefiniowane w czasie i w rezultatach (do kiedy i jakie są kryteria sukcesu) .

Rezultatem był wzrost umiejętności budowania efektywnie funkcjonujących zespołów oraz rozwinięcie umiejętności rozpoznania potrzeb i preferencji pracowników.

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.