GALLUP ®

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

IDEA SZKOLENIA

GALLUP®

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Gallup proponuje alternatywę wobec tradycyjnych strategii rozwoju (pracy z deficytami) i koncentruje się na wzmacnianiu talentów – zgodnie z założeniem, że do celu można dotrzeć wieloma drogami.

Lista talentów Gallupa:
Aktywator, Analityk, Bezstronność, Bliskość, Czar, Dowodzenie, Dyscyplina, Elastyczność, Empatia, Indywidualizacja, Integrator, Intelekt, Komunikatywność, Kontekst, Maksymalista, Naprawianie, Odkrywczość, Odpowiedzialność, Optymista, Organizator, Osiąganie, Poważanie, Pryncypialność, Rozwaga, Rozwijanie innych, Rywalizacja, Strateg, Uczenie się, Ukierunkowanie, Wiara w siebie, Wizjoner, Współzależność, Zbieranie, Zgodność.

Zastosowanie:

  • executive coaching dla kluczowych specjalistów i menedżerów,
  • podnoszenie efektywności zespołu, otwartości na różnorodność,
  • optymalne wykorzystanie zasobów organizacji – poprzez indywidualne sesje rozwojowe, warsztaty i szkolenia.

Doskonałe narzędzie zarówno do pracy w podejściu indywidualnym jak i grupowym. W prosty, informatyczno zaawansowany, a intuicyjnie przystępny sposób pomaga poznać tzw. talenty neuronalne ,czyli  najczęstsze nasze zachowania, sposoby myślenia, odczuwania i działania, z których korzystamy w życiu zawodowym.

Test talentów jest doskonałym punktem wyjściowym do rozpoczęcia procesu rozwojowego szczególnie dla niezaawansowanych w rozwoju managerów, specjalistów i ekspertów. W nieskomplikowany sposób pomaga w wypracowaniu zarówno mocnych stron jak i obszarów do rozwoju.

Bada wzorce w myśleniu, odczuwaniu, działaniu i komunikowaniu, żeby wiedzieć co mi działa dobrze, a co jest do ewentualnej zmiany.

Case study:
Projekt realizowany dla firmy dużego software house.  Zarząd, wyższa kadra menedżerska oraz team leader’rzy  i project managerowie wzięli udział w badaniu za pomocą testu Clifton Strenghtsfinder. 

Badanie poprzedzał kickoff – z racji rozproszenia uczestników i ich otwartości na nowe technologie spotkanie odbyło się zdalnie (via Hangout),  Zarząd otrzymał wyniki 34 talentów, pozostali uczestnicy projektu 5 mocnych stron.  Najwyższa kadra kierownicza poza informacją zwrotną wzięła udział w executive coachingu oraz sesjach warsztatowych, których rezultatem było stworzenie dwuosobowych zespołów zadaniowych dla kluczowych projektów w organizacji. Kluczem doboru tzw. zadaniowych duetów była komplementarność mocnych stron.

Pozostali uczestnicy projektu wzięli udział w procesie na który skład się warsztat dotyczący współpracy i zarządzania w oparciu o mocne strony,  sesje feedback’owe omawiające raporty oraz sesje follow up pozwalające monitorować wdrożenia postanowień poszczególnych uczestników.

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.