Lumina Learning

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

IDEA SZKOLENIA

Lumina Learning

Lumina Learning to wynalazca cyfrowych narzędzi transformacji zorientowanych na osobowość, które wzmacniają indywidualność, postrzegając ludzi jako jednostki o dynamicznych i złożonych osobowościach. Rzucamy wyzwanie status quo tradycyjnych ocen osobowości za pomocą dokładniejszych, bardziej trafnych i angażujących narzędzi, które pokazują ludzi takimi, jakimi naprawdę są. Bez stereotypów, bez etykietowania, bez szufladkowania. Pomagamy zrozumieć siebie i innych i rozbudzamy docenianie różnych sposobów bycia, aby tworzyć głębsze relacje i osiągać lepsze wyniki.

Innowacyjna metodologia i zintegrowany zestaw cyfrowych narzędzi, modeli i aplikacji. Rozwiązania Luminy zaprojektowane są tak, aby uczestniczyć w całym cyklu życia pracownika, podczas selekcji, wdrożenia i rozwoju.

Wraz ze wzrostem liczby wirtualnych zespołów, grup projektowych, pracy zdalnej i zdalnego raportowania, potrzebujemy lepiej i szybciej budować relacje. Potrzebujemy też rozwiązań rozwojowych dostosowanych do nowej rzeczywistości, wbudowanych w zdalnie dostępne aplikacje, których możemy używać długo po zakończeniu warsztatu.

Model Lumina Spark wspiera indywidualność, dając głęboki wgląd w pełny zakres cech i zachowań. Pokazuje dynamikę osobowości włącznie z paradoksami, które sprawiają, że jesteśmy sobą. Obszerny portret zawiera spersonalizowane wskazówki rozwojowe i pomaga stać się bardziej świadomym i bardziej wpływowym w swoim środowisku.

Model psychometrycznie znajduje się w empirycznym obozie WLK 5; zbudowany jest w oparciu o analizę czynnikową, a układ modelu oparty jest na tym, jak różne skale korelują.

Przyjmując zrównoważone podejście do badania osobowości (brak wartościowania, pozytywne badanie obydwu końców skali) zmniejszono znacznie stronniczość oceny.

 • naukowe podejście
 • najnowsza technologia
 • kolorowy model łatwy do zrozumienia i przyswojenia
 • nie upraszcza i nie etykietuje – bada bezpośrednio 24 cechy
 • pokazuje dynamikę osobowości – bada 3 Persony (naturalną, codzienną i przesadzoną)
 • umożliwia posiadanie cech opozycyjnych – bada obydwa końce skali
 • redukuje stronniczość oceny
 • raportuje tylko to, co jest rzetelnie zmierzone

Zastosowanie w obszarach

 • Samoświadomość
 • Relacje z innymi
 • Odporność psychiczna
 • Zaangażowanie pracowników
 • Zarządzanie talentami
 • Selekcja i wdrożenie
 • Przywództwo
 • Sprzedaż
 • Zespół
 • Zmiana / Restrukturyzacja

Przykłady rozwiązań (warsztaty on-line i w sali szkoleniowej)

 • Wyjątkowe zespoły w czasie kryzysu – zaufanie, komunikacja, rozwój
 • Wspieranie produktywności w zdalnych zespołach, poprawa spójności i relacji
 • Wspieranie komunikacji w wirtualnym świecie
 • Rozwijanie odporności psychicznej, mentalnej i emocjonalnej
 • Wspieranie innowacyjności, kreatywności
 • Dostosowanie kultury zespołowej do wizji, misji i wartości firmy.
 • Inkluzywność poprzez docenianie głębokiej różnorodności
 • Prowadzenie zespołów o niskich kompetencjach emocjonalnych
 • Rozwiązywanie konfliktów, poprawa relacji, wzmocnienie indywidualnych więzi
 • Komunikacja między zespołami, likwidowanie silosów
 • Zarządzanie stresem; wpływ stresu na osobę i na jej otoczenie
 • Poprawa elastyczności, zwinności i relacji poprzez świadomość, co kogo motywuje, do jakich zachowań zwykle powraca, jaki jest koszt stresu dla osoby i dla innych wokół
 • Autentyczne przywództwo
 • Rozwijanie przywództwa transformacyjnego
 • Rozwijanie potencjału sprzedażowego
 • Rozwiązania selekcyjne ukierunkowane na osobę (dopasowanie do roli, do dynamiki zespołu, do którego dołączy i do kultury organizacji). Pomoc w kształtowaniu kierunku kariery poprzez zrozumienie, kim jest, jak się zachowuje na co dzień i jak reaguje na presję
 • Coaching

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.