MINDSONAR ®

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

IDEA SZKOLENIA

MINDSONAR ®

MindSonar® jest metodą mierzenia i opisywania indywidualnego profilu stylu myślenia, działania, podejmowania decyzji i systemu wartości. Wykorzystuje między innymi popularną i zyskującą coraz większe zainteresowanie w Polsce teorię Spiral Dynamics®. Wyróżnia się spośród wielu narzędzi psychologicznych, ponieważ dostarcza organizacjom najszerszą analizę wartości, kryteriów działania oraz stylów myślenia pracowników.

Jest to jedyny w Polsce model badający, jak ludzie myślą w konkretnych sytuacjach/ kontekstach i co jest dla nich ważne. Dzięki temu uwidacznia różnicę w funkcjonowaniu osoby, uzależnione od tego w jakiej sytuacji i roli działa

Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania:

 • napęd fioletowy (bezpieczeństwo),
 • napęd czerwony (siła),
 • napęd niebieski (porządek),
 • napęd pomarańczowy (rywalizacja),
 • napęd zielony (ideały),
 • napęd żółty (uczenie się),
 • napęd turkusowy (holistyczny).

Narzędzie wykorzystuje koncepcję Spiral Dynamics, która sprawdza się w pracy nad różnicami pokoleniowymi, badaniem kultury organizacyjnej firmy oraz rozwojem pracowników.

Mindsonar® rozpoznaje również reprezentację metaprogramów u poszczególnych osób badanych:

 • reaktywny vs. proaktywny,
 • na cel vs. od problemu,
 • odniesienie zewnętrzne vs. wewnętrzne,
 • procedury vs. opcje,
 • różnicowanie vs. dopasowanie,
 • zewnętrzne vs. wewnętrzne źródło komfortu,
 • szczegółowy vs. ogólny,
 • zmiana vs. rozwój vs. utrzymanie,
 • informacja vs. działanie vs. ludzie,
 • użycie vs. struktura vs. idea,
 • solo vs. w pobliżu vs. razem,
 • przyszłość vs. teraźniejszość vs. przeszłość,
 • kinestetyk vs. słuchowiec vs. wzrokowiec.

Zastosowanie:
Rozpoznawanie strategii podejmowania decyzji, myślenia , motywacji. Najczęściej stosowany do wsparcia procesów rozwojowych podczas coachingu oraz cyklów szkoleń kompetencyjnych. Może wspierać rozwój w zasadzie wszystkich kompetencji – menedżerskich, sprzedażowych, związanych z efektywnością osobistą.

Case study:
Projekt sprzedażowy dla średniej wielkości organizacji, dla działu sprzedaży.  Jako, że wcześniejsze szkolenia zorientowane wyłącznie na rozwój kompetencji nie przynosiły spodziewanego efektu oczekiwanie klienta dotyczyło zaprojektowania procesu, który położy duży nacisk na pracę w sferze mentalnej, wartości i motywacji.

Testem Mindsonar® zostały zbadane następujące obszary:

 • nastawienie na osiąganie wyników ,
 • motywację, budowanie relacji,
 • konsekwencję w działaniu,
 • poczucie wpływu i odpowiedzialności,
 • sposób podejmowania decyzji.

W rezultacie powstały indywidualne profile MiindSonar® , następnie, wraz w zespołem sprzedażowym i ich został wypracowany optymalny  model handlowca jaki powinien funkcjonować w organizacji. Uczestnicy warsztatów w ramach ćwiczeń wzmacniali swoje obszary do rozwoju , tak by podnieść swoje kompetencje i jak najbardziej zbliżyć się do wypracowanych  założeń. Profile uczestników powstałe dzięki badaniu Mindsonar® pozwoliły zaplanować i zrealizować również indywidulane działania rozwojowe i wdrożeniowe angażujące bardziej doświadczonych kolegów oraz menedżerów (mentoring, działania peer-2-peer).

Case study II:
Projekt doradczo-rozwojowy dla branży automoto, którego celem było wzmocnienie zaangażowania pracowników na różnych szczeblach organizacji.  Pierwszym etapem było zdefiniowanie jasnego celu i wskaźników zaangażowania pracowników  – poznanie oczekiwań zarządu, perspektywy kadry menedżerskiej n-1, n-2 i n-3 oraz samych pracowników.

Narzędziem najbardziej adekwatnym do powstałych założeń okazał się Mindsonar®.  U członków zarządu zostały rozpoznane wartości osobiste i ich wpływ na przyjmowane modele przywódcze. Indywidualna praca z każdym z zarządzających pozwoliła zbliżyć się do oczekiwanego kierunku. Wypracowana wizja zaangażowanego zespołu wymagała przeprowadzenia szkoleń i spotkań mentalnych z pracownikami – w formule tradycyjnych szkoleń oraz essence learning (krótkich form szkoleniowych) .

Coroczne Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników wskazało poprawę parametrów zaangażowania o 22%.

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.