HOGAN ASSESSMENT SYSTEM ®

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

IDEA SZKOLENIA

HOGAN ASSESSMENT SYSTEM ®

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami,
sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Wyróżniamy:

  • HoganSELECT – raport rozpoznający styl pracy na danym stanowisku,
  • HoganDEVELOP – raport dostarcza wiedzę i samoświadomość na temat mocnych stron i obszarów do rozwoju,
  • HoganLEAD – raport daje liderom wiedzę na temat ich samych oraz możliwości tkwiących w zespołach, którymi zarządzają.

Narzędzia, które certyfikuje Hogan®, to:

Kwestionariusz osobowości Hogana (HPI) – koncentruje się na pozytywnych obszarach osobowości i stylu funkcjonowania (predyspozycje, mocne strony). Skale, na których opisuje osobę badaną, to: ambicja, towarzyskość, dociekliwość, otwartość na wiedzę, systematyczność, wrażliwość interpersonalna, stabilność.

Badanie rozwojowe Hogana® (HDS) – koncentruje się na obszarach do rozwoju, deficytach, ryzykach w relacjach międzyludzkich. Rozpoznane w ten sposób bariery utrudniające rozwój zawodowy i efektywność stają się fundamentem pracy rozwojowej (w życiu zawodowym bądź prywatnym).

Badanie bazuje na następujących skalach:

Podejrzliwość, labilność emocjonalna, manipulowanie, zachowawczość, drobiazgowość, oportunizm, fantazjowanie, nieelastyczność, arogancja, teatralność, zamknięcie w sobie.

Kwestionariusz motywów, wartości i preferencji (MVPI) – bada cele, motywy, oczekiwania i zainteresowania danej osoby. Kwestionariusz jest wykorzystywany do rekrutacji, onboardingu, zarządzania konfliktem, zmianą. Bardziej koncentruje się u osoby badanej na tym, czego ona chce, niż na tym, co może (to ważne rozróżnienie pod kątem efektywności i motywacji w pracy).

ZOBACZ W DZIALE: Licencjonowane narzędzia, Testy

Licencjonowane narzędzia, Testy

Lumina Learning tworzy humanistyczną, inkluzywną psychometrię, która ujawnia pełną głębię dynamicznej osobowości ludzi. Unikając typologii, etykietowania i stronniczości pomaga zatrudnić odpowiednich ludzi i przyspieszyć ich rozwój osobisty i zawodowy.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Najbardziej znane narzędzie do analizy behawioralnej – bazuje na 4-strefowym modelu zachowań wg Carla Junga. W rezultacie badania mogą powstać raporty indywidualne oraz wieloosobowe.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Thomas International™ najbardziej znany jest z testu PPA – testu zachowania w sytuacji zawodowej. Narzędzie jest wykorzystywane do rekrutacji, retencji, rozwoju i zarządzania pracownikami i zespołami.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Badanie Insights Discovery® daje informacje o tym, co motywuje badanego, rozpoznaje preferencje osobowościowe, postawy oraz diagnozuje obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

MINDSONAR® – Narzędzie to koncentruje się na diagnozie hierarchii wartości oraz stylów myślenia w określonym kontekście. Korzystając z teorii wartości Gravesa, narzędzie rozpoznaje jeden z siedmiu napędów, które aktywują uczestnika do działania

Licencjonowane narzędzia, Testy

Harrison Assessments jest liderem w zarządzaniu talentami oraz w procesach Online Assessment . To wyjątkowy system, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Raporty Harrisson pozwalają otrzymać kompleksowy i jasny obraz pokazujący mocne strony pracownika oraz obszary do rozwoju.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodyka mocnych stron Gallupa wykorzystuje test Clifton Strengthsfinder®. Kwestionariusz rozpoznaje 34 talenty osoby badanej, porządkując je od tych, które są dominujące (główne 5 talentów), po te, w które jest ona wyposażona w najmniejszym stopniu (ostanie 5 talentów).

Licencjonowane narzędzia, Testy

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Myers-Briggs Type Indicator – w skrócie MBTI® – to narzędzie przeznaczone do określania typów osobowości.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Bateria rozwiązań Hogana® to zintegrowany system raportów wykorzystywanych do retencji, zarządzania talentami, sukcesami oraz kapitałem ludzkim.

Licencjonowane narzędzia, Testy

Metodologii Kirkpatricka® można używać zarówno do projektowania działań rozwojowych, jak i do samej ewaluacji efektywności poszczególnych procesów i szkoleń.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.