Co mówi artykuł 55 kodeksu pracy?

W kodeksie pracy zostały wskazane różne sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika. W większości sytuacji rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje z inicjatywy pracodawcy.

zdjęcie - (the_title())


Co mówi artykuł 55 kodeksu pracy?

W kodeksie pracy zostały wskazane różne sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.

W większości sytuacji rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje z inicjatywy pracodawcy. W kodeksie pracy wymienia się też przypadki, w których takie uprawnienie przysługuje również pracownikowi.

Właśnie zagadnienie to prezentuje prawo pracy szkolenie Warszawa oraz wynagrodzenie pracowników szkolenie. W trakcie szkolenia z prawa pracy szczegółowo omawiane są dwie sytuacje, kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W pierwszym przypadku o którym mowa w art. 55 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w tym trybie, jeżeli ma miejsce sytuacja związana jest z zaistnieniem szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego zdrowie. Druga możliwość pojawia się wtedy gdy pracodawca dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Prawo pracy szkolenie Warszawa należy do tych, na którym wskazano, iż do tego, aby pracownik miał możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w pierwszej ze wskazanych sytuacji konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek.

A więc musi zostać wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika i pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia pracownika.

Prowadzący prawo pracy szkolenie Warszawa zasygnalizował, iż w większości przypadków podstawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. Warto tutaj wspomnieć, że kodeks pracy nie zawiera wyliczenia poszczególnych naruszeń.

Wykorzystując orzecznictwo można wymienić między innymi: nieterminową wypłatę wynagrodzenia, naruszanie dóbr osobistych pracownika poprzez jego poniżanie, szykanowanie oraz nieopłacanie przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Podsumowując należy zaznaczyć, że jeśli pracownik chce posłużyć się artykułem 55 kodeksu pracy w celu szybkiego zakończenia zatrudnienia, musi dopełnić określonych wymogów formalnych zawartych w przepisach, o których można dowiedzieć się podczas szkolenia z prawa pracy.
 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.