Style kierowania

Style kierowania definiowane są przede wszystkim jako trwałe oraz systematycznie powtarzalne sposoby, przy wykorzystaniu których przełożony wywiera wpływ na swoich podwładnych po to, aby pobudzić i zmotywować zespół aby podejmował działania zwiększające efektywność ich pracy. Style kierowania obierane przez przełożonych w znaczący sposób przekładają się na wyniki, jakie osiąga dany zespół. 

zdjęcie - (the_title())


  Style kierowania definiowane są przede wszystkim jako trwałe oraz systematycznie powtarzalne sposoby, przy wykorzystaniu których przełożony wywiera wpływ na swoich podwładnych po to, aby pobudzić i zmotywować zespół aby podejmował działania zwiększające efektywność ich pracy.

  Style kierowania obierane przez przełożonych w znaczący sposób przekładają się na wyniki, jakie osiąga dany zespół. Tak naprawdę stylów kierowania jest mnóstwo. Niektóre zn ich porywają się chociaż częściowo ze sobą, inne są swoim całkowitym przeciwieństwem.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Czy przywództwa można się nauczyć? Jak unikać błędów oceniania pracownika? Jak budować zaangażowanie w zespole? Jak zarządzać pokoleniami? Zobacz nasze szkolenia z tego obszaru: szkolenia menadżerskie, szkolenia z zarządzania, szkolenie zarządzanie projektami, szkolenia po angielskuGamma – firma szkoleniowa roku.

  Oto kilka najczęściej spotykanych styli kierowania, wraz z ich krótką charakterystyką:

  • Demokratyczny styl kierowania charakteryzuje się tym, że to nie kierownik odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji, a cała grupa jego podwładnych. W przypadku tego stylu kierowania kierownik podejmuje prace razem z całą grupą.
  • Nieingerujący styl kierowania to styl, w którym kierownik zespołu nie podejmuje jakichkolwiek decyzji dotyczącej delegowania zadań czy realizacji wyznaczonych celów.
  • Konsultacyjny styl kierowania charakteryzuje się tym, że w takim przypadku przełożony wydaje polecenia i deleguje zadania dopiero po omówieniu wszystkiego bardzo szczegółowo z grupą swoich podwładnych, co oznacza w praktyce, iż mają oni dość duży wpływ na efekt końcowych decyzji.
  • Autokratyczny styl kierowania zakłada, że to wyłącznie kierownik odpowiedzialny jest zarówno za ustalanie celów, jak i delegowanie zadań pomiędzy poszczególnych pracowników, co w efekcie doprowadzi do najbardziej optymalnych korzyści płynących z realizacji danych celów.
  • Rzeczywisty styl kierowania jest pewną modyfikacją potencjalnego stylu kierowania, który opierał się na indywidualnych przekonaniach przełożonego, o najlepszych środkach, jakie jego zdaniem są w stanie wpływać na zwiększoną motywację do działania w przypadku jego zespołu. Rzeczywisty styl kierowania uwzględnia przede wszystkim, poza przekonaniami przełożonego, możliwości zespołu, cele do realizacji oraz aktualną sytuację firmy.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  powiązane z tematem artykułu

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.