Moc autorytetu – najsolidniejszy fundament zarządzania

Szkolenia menadżerskie onlineotwartezamkniete
Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy
Modele przywództwa zakładają, że podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu lidera grupy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Autorytet to moc przełożonego w nadawaniu impetu swoim decyzjom. W obecnych czasach, w których „reguły gry” zmieniają się nieustająco, a wszyscy są zmęczeni niepewnością to właśnie przełożony jest osobą, która może przeprowadzić zespół przez wyzwania – pod warunkiem, że ten mu uwierzy.

Autorytet przełożonego budowany jest na 4 fundamentach:

 • Odwaga – czy menedżer jest zdolny podejmować właściwe decyzje, nawet jeśli nie są wygodne?
 • Rozwaga – czy podejmując się zobowiązań kieruje się dobrem zespołu, pracownika, a jego decyzje zostaną uznane za sprawiedliwe
 • Intencje – czy zespół rozumie jakie zasady i pobudki leżą i podstaw działań i decyzji menedżerskich ?
 • Reputacja – jaki jest rejestr dokonań menedżera w powyższych trzech zakresach – czy jest konsekwentny i sprawiedliwy w relacjach z zespołem i indywidualnych.

To w jaki sposób jest postrzegany i oceniany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Jednym z fundamentem proponowanego szkolenia dla szefów jest koncepcja Okien Johari.

Zgodnie z jej założeniami wszystkie informacje na temat menedżera (a więc jego wizerunek) możemy umieścić w 4 oknach / obszarach:

 • obszar otwarty (to co menedżer sam wie o sobie i wiedzą o nim podwładni)
 • obszar ukryty (to co menedżer wie o sobie, a inni tego nie wiedzą)
 • obszar ślepy (to czego menedżer o sobie nie wie, a podwładni wiedzą)
 • obszar nieznany (wiedza nieznana)

Podczas szkolenia uczestnicy uporządkują swój wizerunek korzystając z koncepcji Johari, poprzez odpowiednie ćwiczenia skonfrontują swoją wiedzę na własny temat z rzeczywistością (z obszaru ślepego do otwartego) oraz nauczą się świadomie zarządzać swoimi decyzjami i zachowaniem, aby uzyskać autorytet, który pozwoli oddziaływać pozytywnie.

Uświadomienie sobie własnego wizerunku w poszczególnych obszarach jest pierwszym etapem procesu, jakim jest budowanie autorytetu lidera grupy. Jeszcze ważniejszy jest etap zmiany. Trener będzie udzielał informacji zwrotnych, proponował narzędzia, techniki, dawał wskazówki – wszystko po to, aby każdy z uczestników z osobna potrafił kształtować swój autorytet świadomie, doskonaląc fundamenty kształtowania się autorytetu (odwaga, rozwaga, intencje i reputacja).

Szkolenie budowanie autorytetu szefa będzie pracować na dwóch poziomach – poza uświadamianiem, autoanalizą uczestnicy będą głównie ćwiczyć, trenować umiejętności.

 • Korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari (również w kontekście kontaktu online z zespołem)
 • Rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
 • Kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 • Budowanie autorytetu przełożonego
 • Korzystanie expose przełożonego w budowaniu autorytetu
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Prowadzenie zebrań
 • Wygłaszanie mów motywacyjnych
 • Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
 • Umiejętność egzekwowania standardów firmowych

Autorytet to moc przełożonego w nadawaniu impetu swoim decyzjom. W obecnych czasach, w których „reguły gry” zmieniają się nieustająco, a wszyscy są zmęczeni niepewnością to właśnie przełożony jest osobą, która może przeprowadzić zespół przez wyzwania – pod warunkiem, że ten mu uwierzy.

Autorytet przełożonego budowany jest na 4 fundamentach:

 • Odwaga – czy menedżer jest zdolny podejmować właściwe decyzje, nawet jeśli nie są wygodne?
 • Rozwaga – czy podejmując się zobowiązań kieruje się dobrem zespołu, pracownika, a jego decyzje zostaną uznane za sprawiedliwe
 • Intencje – czy zespół rozumie jakie zasady i pobudki leżą i podstaw działań i decyzji menedżerskich ?
 • Reputacja – jaki jest rejestr dokonań menedżera w powyższych trzech zakresach – czy jest konsekwentny i sprawiedliwy w relacjach z zespołem i indywidualnych.

To w jaki sposób jest postrzegany i oceniany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Jednym z fundamentem proponowanego szkolenia dla szefów jest koncepcja Okien Johari.

Zgodnie z jej założeniami wszystkie informacje na temat menedżera (a więc jego wizerunek) możemy umieścić w 4 oknach / obszarach:

 • obszar otwarty (to co menedżer sam wie o sobie i wiedzą o nim podwładni)
 • obszar ukryty (to co menedżer wie o sobie, a inni tego nie wiedzą)
 • obszar ślepy (to czego menedżer o sobie nie wie, a podwładni wiedzą)
 • obszar nieznany (wiedza nieznana)

Podczas szkolenia uczestnicy uporządkują swój wizerunek korzystając z koncepcji Johari, poprzez odpowiednie ćwiczenia skonfrontują swoją wiedzę na własny temat z rzeczywistością (z obszaru ślepego do otwartego) oraz nauczą się świadomie zarządzać swoimi decyzjami i zachowaniem, aby uzyskać autorytet, który pozwoli oddziaływać pozytywnie.

Uświadomienie sobie własnego wizerunku w poszczególnych obszarach jest pierwszym etapem procesu, jakim jest budowanie autorytetu lidera grupy. Jeszcze ważniejszy jest etap zmiany. Trener będzie udzielał informacji zwrotnych, proponował narzędzia, techniki, dawał wskazówki – wszystko po to, aby każdy z uczestników z osobna potrafił kształtować swój autorytet świadomie, doskonaląc fundamenty kształtowania się autorytetu (odwaga, rozwaga, intencje i reputacja).

Szkolenie budowanie autorytetu szefa będzie pracować na dwóch poziomach – poza uświadamianiem, autoanalizą uczestnicy będą głównie ćwiczyć, trenować umiejętności.

 • Korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari (również w kontekście kontaktu online z zespołem)
 • Rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
 • Kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 • Budowanie autorytetu przełożonego
 • Korzystanie expose przełożonego w budowaniu autorytetu
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Prowadzenie zebrań
 • Wygłaszanie mów motywacyjnych
 • Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
 • Umiejętność egzekwowania standardów firmowych

Autorytet to moc przełożonego w nadawaniu impetu swoim decyzjom. W obecnych czasach, w których „reguły gry” zmieniają się nieustająco, a wszyscy są zmęczeni niepewnością to właśnie przełożony jest osobą, która może przeprowadzić zespół przez wyzwania – pod warunkiem, że ten mu uwierzy.

Autorytet przełożonego budowany jest na 4 fundamentach:

 • Odwaga – czy menedżer jest zdolny podejmować właściwe decyzje, nawet jeśli nie są wygodne?
 • Rozwaga – czy podejmując się zobowiązań kieruje się dobrem zespołu, pracownika, a jego decyzje zostaną uznane za sprawiedliwe
 • Intencje – czy zespół rozumie jakie zasady i pobudki leżą i podstaw działań i decyzji menedżerskich ?
 • Reputacja – jaki jest rejestr dokonań menedżera w powyższych trzech zakresach – czy jest konsekwentny i sprawiedliwy w relacjach z zespołem i indywidualnych.

To w jaki sposób jest postrzegany i oceniany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Jednym z fundamentem proponowanego szkolenia dla szefów jest koncepcja Okien Johari.

Zgodnie z jej założeniami wszystkie informacje na temat menedżera (a więc jego wizerunek) możemy umieścić w 4 oknach / obszarach:

 • obszar otwarty (to co menedżer sam wie o sobie i wiedzą o nim podwładni)
 • obszar ukryty (to co menedżer wie o sobie, a inni tego nie wiedzą)
 • obszar ślepy (to czego menedżer o sobie nie wie, a podwładni wiedzą)
 • obszar nieznany (wiedza nieznana)

Podczas szkolenia uczestnicy uporządkują swój wizerunek korzystając z koncepcji Johari, poprzez odpowiednie ćwiczenia skonfrontują swoją wiedzę na własny temat z rzeczywistością (z obszaru ślepego do otwartego) oraz nauczą się świadomie zarządzać swoimi decyzjami i zachowaniem, aby uzyskać autorytet, który pozwoli oddziaływać pozytywnie.

Uświadomienie sobie własnego wizerunku w poszczególnych obszarach jest pierwszym etapem procesu, jakim jest budowanie autorytetu lidera grupy. Jeszcze ważniejszy jest etap zmiany. Trener będzie udzielał informacji zwrotnych, proponował narzędzia, techniki, dawał wskazówki – wszystko po to, aby każdy z uczestników z osobna potrafił kształtować swój autorytet świadomie, doskonaląc fundamenty kształtowania się autorytetu (odwaga, rozwaga, intencje i reputacja).

Szkolenie budowanie autorytetu szefa będzie pracować na dwóch poziomach – poza uświadamianiem, autoanalizą uczestnicy będą głównie ćwiczyć, trenować umiejętności.

 • Korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari (również w kontekście kontaktu online z zespołem)
 • Rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
 • Kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 • Budowanie autorytetu przełożonego
 • Korzystanie expose przełożonego w budowaniu autorytetu
 • Komunikowanie trudnych decyzji
 • Prowadzenie zebrań
 • Wygłaszanie mów motywacyjnych
 • Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
 • Umiejętność egzekwowania standardów firmowych

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Koncepcja Okien Johari
 • Etapy rozwoju podczas szkolenia
  • Etap 1 – uporządkowanie własnego wizerunku w oknach Johari
  • Etap 2 – stworzenie efektywnego wizerunku lidera
  • Etap 3 – praca rozwojowa – wprowadzanie nowych elementów do wizerunku oraz przenoszenie ich pomiędzy oknami

2. 4 fundamenty autorytetu lidera / menedżera

 • Odwaga
  • Działanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, nie z osobistymi preferencjami
  • Unikanie autopobłażania i wykazywanie się determinacją
  • Przykłady praktycznego wykorzystania odwagi w decyzjach zarządczych
 • Rozwaga
  • Uważne rozważanie konsekwencji przed podjęciem działań
  • Zastosowanie rozwagi w kontekście zobowiązań zawodowych
  • Wpływ rozwagi na proces podejmowania decyzji i ich efektywność
 • Intencje
  • Jasna komunikacja celów i motywacji
  • Wyjaśnianie pobudek stojących za decyzjami i działaniami
  • Jak klarowne intencje wpływają na percepcję lidera przez zespół
 • Rezultaty
  • Historia dokonań jako dowód właściwych decyzji
  • Podkreślanie znaczenia osiągniętych wyników
  • Zarządzanie w oparciu o osiągnięte sukcesy i ich wpływ na reputację lidera
 • Ujawnianie własnych modeli myślowych w powyższych zakresach jako element mistrzostwa osobistego Petera Senga

3. Odwaga menedżerska

 • Czym się różnią decyzje odważne od wygodnych (konsekwencje pierwszego rzędu, drugiego i trzeciego)
 • Pułapka drugiego poziomu przywództwa Maxwella (zdobyłem sympatię i nie chcę jej stracić) – trening
  • Jak odmawiać ?
  • Jak reagować na presję i manipulację?
  • Jak formułować, trudne w odbiorze, oczekiwania
 • Rozumienie własnej roli w relacji organizacja – pracownicy
  • Kogo reprezentuję w rozmowie z przełożonym (perspektywa zespołu czy organizacji)
  • Jaką pozycję zajmuję wprowadzając zmiany organizacyjne (perspektywa zarządcza vs. pracownicza)

4. Rozwaga menedżerska

 • Technika dwóch foteli
  • Fotel kolegi – co myślę o tej sytuacji jako kolega
  • Fotel przełożonego – czego
  • Jak podczas rozmowy „przełączać się między fotelami”
 • Emocje w rozmowach z pracownikami
  • Sekwestracja emocji – reagowanie pod wpływem emocji vs. traktowanie emocji jako feedbacku dla samego siebie
  • Sygnały, które powinny skłaniać do przerwy w rozmowie z pracownikiem (aby dać sobie czas do namysłu)
 • Sprawiedliwość w podejmowaniu zobowiązań
  • Rozróżnianie sprawiedliwości i wspaniałomyślności
  • Tworzenie zasad i odwoływanie się do nich (co oznacza dla mnie sprawiedliwość i jak interpretuję zasady)
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach
  • Pierwsza warstwa – co zrobić z trudną sytuacją
  • Druga warstwa – dlaczego w ogóle do niej doszło ?

5. Intencje

 • Koncepcja kapitału zaufania Stephena Covey’a
  • Każda interakcja powiększa bądź pomniejsza kapitał zaufania między dwojgiem ludzi
  • Jeżeli zaufania nie ma najmniejszy błąd uznawany jest za przejaw złej woli
  • Komunikowanie się z podkreśleniem intencji powiększa kapitał zaufania
 • Wygłaszanie expose lidera (online vs bezpośrednie)
  • Przedstawienie intencji
  • Przedstawienie celów
  • Zdefiniowane zasad kluczowych
  • Określenie wartości
  • Określenie minimalnych granic
  • Określenie swoich oczekiwań
  • Zasady wygłaszania expose szefa
  • Rola emocji w expose szefa
 • Jak wplatać intencje do komunikacji z pracownikami – trening
  • Sytuacje organizacji pracy
  • Delegowanie zadań
  • Sytuacje rozwojowe
  • Komunikacja elektroniczna
  • Negocjacje i dochodzenie do porozumienia

6. Reputacja menedżerska

 • Koncepcja Okien Johari
 • 4 obszary wiedzy, wizerunku – gdzie jestem teraz ?
  • Obszar otwarty (arena)
  • Obszar ukryty (fasada)
  • Obszar ślepy (ślepy punkt)
  • Obszar nieznany
  • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
  • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR)
 • Uwzględnienie nowych informacji na własny temat
 • Wybór strategii autoprezentacyjnej (ale nie przez słowa tylko przez czyny i konsekwnecję)
 • Analiza SWOT
  • Mocne strony – to czego nie zmieniam i zamierzam eksponować
  • Słabe strony – tu decyzja, które elementy zamierzam poprawić
  • Zagrożenia – to nad czym mam najmniejszą kontrolę – jak ją zwiększyć (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju)
  • Szanse – w czym zmiana przyjdzie mi najłatwiej
 • Lista niezbędnych umiejętności potrzebnych, żeby budować reputację

7. Komunikowanie trudnych decyzji ( z podkreślaniem intencji)

 • Nazwanie celu spotkania
 • Dobór wymiaru rozmowy – ludzki – rzeczowy
 • Odpowiednia forma decyzji
  • Osobista odpowiedzialność
  • Nie odwołalny charakter
  • Szybki czas przekazania decyzji
  • Krótkie i rzeczowe uzasadnienie
  • Ewentualna obrona decyzji (zdarta płyta i dalej parafraza sytuacyjna)
  • Umiejętność zamknięcia spotkania
 • Emocje podczas komunikowania trudnych decyzji
  • Nazywanie własnych emocji
  • Obniżanie stresu negatywnego
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

8. Podsumowanie szkolenia

 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Koncepcja Okien Johari
 • Etapy rozwoju podczas szkolenia
  • Etap 1 – uporządkowanie własnego wizerunku w oknach Johari
  • Etap 2 – stworzenie efektywnego wizerunku lidera
  • Etap 3 – praca rozwojowa – wprowadzanie nowych elementów do wizerunku oraz przenoszenie ich pomiędzy oknami

2. 4 fundamenty autorytetu lidera / menedżera

 • Odwaga
  • Działanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, nie z osobistymi preferencjami
  • Unikanie autopobłażania i wykazywanie się determinacją
  • Przykłady praktycznego wykorzystania odwagi w decyzjach zarządczych
 • Rozwaga
  • Uważne rozważanie konsekwencji przed podjęciem działań
  • Zastosowanie rozwagi w kontekście zobowiązań zawodowych
  • Wpływ rozwagi na proces podejmowania decyzji i ich efektywność
 • Intencje
  • Jasna komunikacja celów i motywacji
  • Wyjaśnianie pobudek stojących za decyzjami i działaniami
  • Jak klarowne intencje wpływają na percepcję lidera przez zespół
 • Rezultaty
  • Historia dokonań jako dowód właściwych decyzji
  • Podkreślanie znaczenia osiągniętych wyników
  • Zarządzanie w oparciu o osiągnięte sukcesy i ich wpływ na reputację lidera
 • Ujawnianie własnych modeli myślowych w powyższych zakresach jako element mistrzostwa osobistego Petera Senga

3. Odwaga menedżerska

 • Czym się różnią decyzje odważne od wygodnych (konsekwencje pierwszego rzędu, drugiego i trzeciego)
 • Pułapka drugiego poziomu przywództwa Maxwella (zdobyłem sympatię i nie chcę jej stracić) – trening
  • Jak odmawiać ?
  • Jak reagować na presję i manipulację?
  • Jak formułować, trudne w odbiorze, oczekiwania
 • Rozumienie własnej roli w relacji organizacja – pracownicy
  • Kogo reprezentuję w rozmowie z przełożonym (perspektywa zespołu czy organizacji)
  • Jaką pozycję zajmuję wprowadzając zmiany organizacyjne (perspektywa zarządcza vs. pracownicza)

4. Rozwaga menedżerska

 • Technika dwóch foteli
  • Fotel kolegi – co myślę o tej sytuacji jako kolega
  • Fotel przełożonego – czego
  • Jak podczas rozmowy „przełączać się między fotelami”
 • Emocje w rozmowach z pracownikami
  • Sekwestracja emocji – reagowanie pod wpływem emocji vs. traktowanie emocji jako feedbacku dla samego siebie
  • Sygnały, które powinny skłaniać do przerwy w rozmowie z pracownikiem (aby dać sobie czas do namysłu)
 • Sprawiedliwość w podejmowaniu zobowiązań
  • Rozróżnianie sprawiedliwości i wspaniałomyślności
  • Tworzenie zasad i odwoływanie się do nich (co oznacza dla mnie sprawiedliwość i jak interpretuję zasady)
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach
  • Pierwsza warstwa – co zrobić z trudną sytuacją
  • Druga warstwa – dlaczego w ogóle do niej doszło ?

5. Intencje

 • Koncepcja kapitału zaufania Stephena Covey’a
  • Każda interakcja powiększa bądź pomniejsza kapitał zaufania między dwojgiem ludzi
  • Jeżeli zaufania nie ma najmniejszy błąd uznawany jest za przejaw złej woli
  • Komunikowanie się z podkreśleniem intencji powiększa kapitał zaufania
 • Wygłaszanie expose lidera (online vs bezpośrednie)
  • Przedstawienie intencji
  • Przedstawienie celów
  • Zdefiniowane zasad kluczowych
  • Określenie wartości
  • Określenie minimalnych granic
  • Określenie swoich oczekiwań
  • Zasady wygłaszania expose szefa
  • Rola emocji w expose szefa
 • Jak wplatać intencje do komunikacji z pracownikami – trening
  • Sytuacje organizacji pracy
  • Delegowanie zadań
  • Sytuacje rozwojowe
  • Komunikacja elektroniczna
  • Negocjacje i dochodzenie do porozumienia

6. Reputacja menedżerska

 • Koncepcja Okien Johari
 • 4 obszary wiedzy, wizerunku – gdzie jestem teraz ?
  • Obszar otwarty (arena)
  • Obszar ukryty (fasada)
  • Obszar ślepy (ślepy punkt)
  • Obszar nieznany
  • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
  • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR)
 • Uwzględnienie nowych informacji na własny temat
 • Wybór strategii autoprezentacyjnej (ale nie przez słowa tylko przez czyny i konsekwnecję)
 • Analiza SWOT
  • Mocne strony – to czego nie zmieniam i zamierzam eksponować
  • Słabe strony – tu decyzja, które elementy zamierzam poprawić
  • Zagrożenia – to nad czym mam najmniejszą kontrolę – jak ją zwiększyć (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju)
  • Szanse – w czym zmiana przyjdzie mi najłatwiej
 • Lista niezbędnych umiejętności potrzebnych, żeby budować reputację

7. Komunikowanie trudnych decyzji ( z podkreślaniem intencji)

 • Nazwanie celu spotkania
 • Dobór wymiaru rozmowy – ludzki – rzeczowy
 • Odpowiednia forma decyzji
  • Osobista odpowiedzialność
  • Nie odwołalny charakter
  • Szybki czas przekazania decyzji
  • Krótkie i rzeczowe uzasadnienie
  • Ewentualna obrona decyzji (zdarta płyta i dalej parafraza sytuacyjna)
  • Umiejętność zamknięcia spotkania
 • Emocje podczas komunikowania trudnych decyzji
  • Nazywanie własnych emocji
  • Obniżanie stresu negatywnego
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

8. Podsumowanie szkolenia

 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Koncepcja Okien Johari
 • Etapy rozwoju podczas szkolenia
  • Etap 1 – uporządkowanie własnego wizerunku w oknach Johari
  • Etap 2 – stworzenie efektywnego wizerunku lidera
  • Etap 3 – praca rozwojowa – wprowadzanie nowych elementów do wizerunku oraz przenoszenie ich pomiędzy oknami

2. 4 fundamenty autorytetu lidera / menedżera

 • Odwaga
  • Działanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, nie z osobistymi preferencjami
  • Unikanie autopobłażania i wykazywanie się determinacją
  • Przykłady praktycznego wykorzystania odwagi w decyzjach zarządczych
 • Rozwaga
  • Uważne rozważanie konsekwencji przed podjęciem działań
  • Zastosowanie rozwagi w kontekście zobowiązań zawodowych
  • Wpływ rozwagi na proces podejmowania decyzji i ich efektywność
 • Intencje
  • Jasna komunikacja celów i motywacji
  • Wyjaśnianie pobudek stojących za decyzjami i działaniami
  • Jak klarowne intencje wpływają na percepcję lidera przez zespół
 • Rezultaty
  • Historia dokonań jako dowód właściwych decyzji
  • Podkreślanie znaczenia osiągniętych wyników
  • Zarządzanie w oparciu o osiągnięte sukcesy i ich wpływ na reputację lidera
 • Ujawnianie własnych modeli myślowych w powyższych zakresach jako element mistrzostwa osobistego Petera Senga

3. Odwaga menedżerska

 • Czym się różnią decyzje odważne od wygodnych (konsekwencje pierwszego rzędu, drugiego i trzeciego)
 • Pułapka drugiego poziomu przywództwa Maxwella (zdobyłem sympatię i nie chcę jej stracić) – trening
  • Jak odmawiać ?
  • Jak reagować na presję i manipulację?
  • Jak formułować, trudne w odbiorze, oczekiwania
 • Rozumienie własnej roli w relacji organizacja – pracownicy
  • Kogo reprezentuję w rozmowie z przełożonym (perspektywa zespołu czy organizacji)
  • Jaką pozycję zajmuję wprowadzając zmiany organizacyjne (perspektywa zarządcza vs. pracownicza)

4. Rozwaga menedżerska

 • Technika dwóch foteli
  • Fotel kolegi – co myślę o tej sytuacji jako kolega
  • Fotel przełożonego – czego
  • Jak podczas rozmowy „przełączać się między fotelami”
 • Emocje w rozmowach z pracownikami
  • Sekwestracja emocji – reagowanie pod wpływem emocji vs. traktowanie emocji jako feedbacku dla samego siebie
  • Sygnały, które powinny skłaniać do przerwy w rozmowie z pracownikiem (aby dać sobie czas do namysłu)
 • Sprawiedliwość w podejmowaniu zobowiązań
  • Rozróżnianie sprawiedliwości i wspaniałomyślności
  • Tworzenie zasad i odwoływanie się do nich (co oznacza dla mnie sprawiedliwość i jak interpretuję zasady)
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach
  • Pierwsza warstwa – co zrobić z trudną sytuacją
  • Druga warstwa – dlaczego w ogóle do niej doszło ?

5. Intencje

 • Koncepcja kapitału zaufania Stephena Covey’a
  • Każda interakcja powiększa bądź pomniejsza kapitał zaufania między dwojgiem ludzi
  • Jeżeli zaufania nie ma najmniejszy błąd uznawany jest za przejaw złej woli
  • Komunikowanie się z podkreśleniem intencji powiększa kapitał zaufania
 • Wygłaszanie expose lidera (online vs bezpośrednie)
  • Przedstawienie intencji
  • Przedstawienie celów
  • Zdefiniowane zasad kluczowych
  • Określenie wartości
  • Określenie minimalnych granic
  • Określenie swoich oczekiwań
  • Zasady wygłaszania expose szefa
  • Rola emocji w expose szefa
 • Jak wplatać intencje do komunikacji z pracownikami – trening
  • Sytuacje organizacji pracy
  • Delegowanie zadań
  • Sytuacje rozwojowe
  • Komunikacja elektroniczna
  • Negocjacje i dochodzenie do porozumienia

6. Reputacja menedżerska

 • Koncepcja Okien Johari
 • 4 obszary wiedzy, wizerunku – gdzie jestem teraz ?
  • Obszar otwarty (arena)
  • Obszar ukryty (fasada)
  • Obszar ślepy (ślepy punkt)
  • Obszar nieznany
  • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
  • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR)
 • Uwzględnienie nowych informacji na własny temat
 • Wybór strategii autoprezentacyjnej (ale nie przez słowa tylko przez czyny i konsekwnecję)
 • Analiza SWOT
  • Mocne strony – to czego nie zmieniam i zamierzam eksponować
  • Słabe strony – tu decyzja, które elementy zamierzam poprawić
  • Zagrożenia – to nad czym mam najmniejszą kontrolę – jak ją zwiększyć (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju)
  • Szanse – w czym zmiana przyjdzie mi najłatwiej
 • Lista niezbędnych umiejętności potrzebnych, żeby budować reputację

7. Komunikowanie trudnych decyzji ( z podkreślaniem intencji)

 • Nazwanie celu spotkania
 • Dobór wymiaru rozmowy – ludzki – rzeczowy
 • Odpowiednia forma decyzji
  • Osobista odpowiedzialność
  • Nie odwołalny charakter
  • Szybki czas przekazania decyzji
  • Krótkie i rzeczowe uzasadnienie
  • Ewentualna obrona decyzji (zdarta płyta i dalej parafraza sytuacyjna)
  • Umiejętność zamknięcia spotkania
 • Emocje podczas komunikowania trudnych decyzji
  • Nazywanie własnych emocji
  • Obniżanie stresu negatywnego
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

8. Podsumowanie szkolenia

 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • szkolenia dla szefów
 • budowanie autorytetu szefa
 • autorytet szefa
 • efektywny lider

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • łatwiejsze utrzymywanie wysokiego poziomu standardów pracy obowiązujących w firmie
 • oszczędności wynikające z wysokiej efektywności pracowników na danych stanowiskach
 • wykształcenie liderów, którzy są w stanie uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki
 • poprawa komunikacji na lini menedżer – pracownik
 • zwiększenie efektywności realizowania wyzwań organizacyjnych
 • zmniejszenie rotacji w firmie
 • zwiększenie proaktywności pracowników
 • uzyskanie długofalowych rezultatów biznesowych
 • skuteczniejsze przeprowadzanie pracowników przez zmiany
 • zwiększenie zaufania do menedżerów
 • zwiększenie zaangażowania pracowników
 • zapewnienie lepszego rozwoju talentów w firmie

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari
 • rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
 • kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerbalnym
 • budowanie autorytetu przełożonego
 • korzystanie z exposéprzełożonego w budowaniu autorytetu
 • wzrost umiejętności prowadzenia efektywnego:
  • komunikowania zmiany
  • wprowadzania zasad (exposé)
  • zebrań organizacyjnych,
  • wygłaszania mów motywacyjnych
  • innych
 • stosowanie spójnej i efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wzrost umiejętności budowania i długofalowego utrzymywania własnego autorytetu jako menedżera

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • umiejętność komunikowania trudnych decyzji – szczególnie w zarządzaniu zmianą
 • zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
 • umiejętność egzekwowania standardów firmowych
Moc autorytetu – najsolidniejszy fundament zarządzania

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menadżerskie

Wersja online: Siła i Odporność Menedżera - Trening Online

Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Siła i odporność menedżera buduję siłę i odporność zespołu – a jest to w dzisiejszych czasach więcej niż pożądane.

2024-09-30
30 września 2024
2024-09-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Efektywne spotkania biznesowe online - szkolenie poświęcone jest efektywności spotkań w modelu online lub hybrydowym (cześć uczestników stacjonarnie, część online). Kiedy coraz więcej pracowników pracuje online, zmieniła się również forma spotkań. Za tym pojawiły się też wyzwania i problemy, które adresują pracownicy: od ogromnej ilości spotkań, której nie sposób sprostać, po ich skrajną nieefektywność.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.