Cechy idealnego szefa

Na tych osobach, które piastują prestiżowe stanowiska kierownicze ciąży ogromna odpowiedzialność. Odpowiada on nie tylko za pracę zespołu, lecz również za sprawne funkcjonowanie całej firmy w której pracuje. Niektóre z osób są niemalże urodzonymi przywódcami, niemniej niektóre umiejętności menadżerskie trzeba nabyć.

zdjęcie - (the_title())

 
Cechy idealnego szefa

Na tych osobach, które piastują prestiżowe stanowiska kierownicze ciąży ogromna odpowiedzialność. Odpowiada on nie tylko za pracę zespołu, lecz również za sprawne funkcjonowanie całej firmy w której pracuje. Niektóre z osób są niemalże urodzonymi przywódcami, niemniej niektóre umiejętności menadżerskie trzeba nabyć.

Jakie są cechy dobrego kierownika?

Pozytywne cechy lidera grupy często wpływają na spójność zespołu oraz jego osiągnięcia. Zatem jaki powinien być szef? Warto wiedzieć o tym, że bycia kierownikiem można się nauczyć. Co prawda sztuka efektywnego zarządzania nie jest łatwa, ale nabycie cech lidera grupy znacznie wpływa na relacje w grupie oraz jakość wykonywanej pracy.

Jakie są kluczowe kompetencje menedżerskie?

Kluczowym zadaniem każdego kierownika jest sprawne organizowanie pracy nie tylko własnej lecz także całego zespołu. Nierzadko na osobie zarządzającej spoczywa szybkie podejmowanie rudnych decyzji, kontrola pracy i produktywności, sprawne zarządzanie czy też planowanie zadań podwładnych. Kluczowe kompetencje menadżerskie wpływają nie tylko na to, w jaki sposób przebiegać będzie praca, lecz również na poprawne działanie całego przedsiębiorstwa. W związku z tym cechy dobrego kierownika są bardzo ważne gdyż, dzięki niemu wykonywanie poszczególnych zadań będzie przebiegało w rzetelny oraz sprawny sposób.

Zatem jakie są najważniejsze cechy lidera grupy?

Wśród wielu z nich niezwykle ważna jest samodyscyplina oraz samodzielność. Zadaniem każdego menadżera jest dbanie o to, aby poszczególni pracownicy w zespole byli zdyscyplinowani oraz rzetelnie i samodzielnie wykonywali powierzone im obowiązki. W związku z tym od osoby odpowiedzialnej za pracowników także wymagana jest samodzielność w wykonywaniu zadań oraz wysoka samodyscyplina. Niemożliwe jest bowiem zarządzanie grupą ludzi, podczas gdy sami mamy problemy ze zmuszeniem się do wykonywania poszczególnych zadań.

Etyka zawodowa, asertywność oraz umiejętność wyrażania krytyki – ważne cechy dobrego kierownika

Niezwykle ważne cechy lidera grupy to także asertywność oraz empatia. Kierownik posiadający odpowiednie umiejętności menadżerskie powinien umieć jasno przedstawiać swoje stanowisko oraz nie obawiać się wyrażania głośno swojego zdania. Natomiast z drugiej strony powinien pamiętać, że pracownicy także mają prawo do posiadania własnej opinii oraz odmiennych potrzeb. Ponadto osoba która zarządza zespołem powinna umieć w razie konieczności stanowczo krytykować, niemniej należy pamiętać, że wyrażana krytyka powinna dotyczyć sposobu pracy czy też wykonywania poszczególnych zadań, a nie samego podwładnego.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze szkolenia.
Jak prawidłowo oceniać pracowników? Czy przywództwa można się nauczyć? Jak zostać charyzmatycznym liderem? Jak budować zaangażowanie w firmie?

Zapraszamy.Niezwykle ważną cechą, którą powinna posiadać każda osoba piastująca stanowisko kierownicze powinno być także przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Każda osoba zarządzająca ludźmi powinna stanowić przykład nienagannej postawy. Etyczne zachowanie sprawia, że żaden członek zespołu nie będzie mógł mu niczego zarzucić, co jest bardzo pomocne podczas udzielania pracownikowi kary w postaci upomnienia czy nagany.

Odpornośc na stres, zdolność motywowania do pracy oraz łagodzenia konfliktów - ważne umiejętności menadżerskie.

Jak powszechnie wiadomo pracownikom często brakuje motywacji do działania. Jaki powinien być szef w takiej sytuacji. Dobry i skuteczny kierownik powinien umieć sprawić, że pracownicy poczują się zmotywowani do wykonywania powierzonych im zadań. Warto, aby każdy kierownik nastawiony na sukces zawodowy motywował zarówno podwładnych, jak i siebie.

Kluczowe kompetencje menedżerskie to także zdolność łagodzenia konfliktów. Żaden zespół nie będzie działał w pełni sprawnie, jeżeli pomiędzy jego poszczególnymi członkami będą miały miejsce kłótnie. Zatem niezwykle istotną cechą dobrego menadżera jest umiejętność łagodzenia konfliktów i różnorodnych sporów, rozwiązywania problemów, a w związku z tym budowanie przyjaznej atmosfery w firmie.

Ponadto każdy kierownik powinien znać swoją wartość oraz mieć świadomość tego na jakim stanowisku się znajduje. Co prawda powinien on zgodnie współpracować z podległym mu zespołem, ale musi również umieć pokazać, że to właśnie on zarządza. Powinien być także odporny na stres. Na każdym menadżerze ciąży ogromna odpowiedzialność, nic zatem dziwnego, że jego odporność na stres musi być zdecydowanie wyższa od przeciętnego pracownika.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.