Czy pracownicy potrzebują informacji zwrotnej?

Zarządzanie zespołem to bardzo odpowiedzialne i wymagające rozległej wiedzy i umiejętności zadanie. Czasy kiedy królowała obiegowa opinia, że „rządzić to się umie każdy” przeszły do lamusa, a nauki zarządzaniu zasobami ludzkimi traktowane są w świecie biznesu bardzo poważnie.

Gamma - Czy pracownicy potrzebują informacji zwrotnej?

 
Czy pracownicy potrzebują informacji zwrotnej?

Zarządzanie zespołem to bardzo odpowiedzialne i wymagające rozległej wiedzy i umiejętności zadanie. Czasy kiedy królowała obiegowa opinia, że „rządzić to się umie każdy” przeszły do lamusa, a nauki zarządzaniu zasobami ludzkimi traktowane są w świecie biznesu bardzo poważnie. I słusznie ponieważ dzięki temu na rynku pracy obserwujemy tendencję wzrostu kompetencji i jakości pracy kadry zarządzającej. Co w przypadku jednostkowych firm przekłada się zarówno na jakość i atmosferę pracy, ale także wpływa pozytywnie na ich wizerunek, zarówno wewnętrzny jako pracodawcy jak i zewnętrzny oraz przyczynia się także do poprawy wyników finansowych i sukcesu komercyjnego.

Zarządzanie zespołem wymaga od dobrego menadżera ciągłego podnoszenia swoich kompetencji i aktualizacji stanu wiedzy. Jednym z głośnych i dyskutowanych w ostatnim czasie zagadnień na gruncie zarządzania zasobami ludzkimi jest kwestia potrzeby otrzymywania informacji zwrotnej przez pracowników. Zagadnienie, że udzielanie informacji zwrotnej jest ważne i w jaki sposób wpływa na relacje na linii przełożony – pracownik jest niezwykle istotne i aktualne. Delegowanie zadań jest etapem oczywistym, ale już odzew i opinia po ich wykonaniu bardzo często są pomijane. Czasem rzez brak czasu i mnogość zadań, czasami po prostu ponieważ kierownik nie rozumie jak ważnym aspektem w budowaniu relacji z zespołem jest udzielanie informacji zwrotnej.

Jeśli już informacja po wykonanym zadaniu pojawia się to zazwyczaj wówczas kiedy przełożony ma jakieś zastrzeżenia co do jakości pracy. To ogromny błąd. Odpowiedź taka powinna by normą. Pracownik powinien otrzymywać regularnie i na bieżąco informacje dotyczące swojej pracy na poszczególnych etapach. Zarówno te pozytywne jak i uwagi merytoryczne. Dzięki systematyczności informacje te nie będą nosiły znamion krytyki i negatywnej oceny, a raczej stanowiły będą drobne uwagi, które pracownik może na bieżąco skorygować, tak aby efekt końcowy był już zadawalający i satysfakcjonujący, zarówno dla pracownika jak i jego przełożonego.

Kolejnym ważnym aspektem komunikacji na linii pracownik – szef jest możliwość zadawania pytań, uszczegóławiania zakresu zadań oraz konsultacja poszczególnych etapów ich wykonywania. Pracownicy bardzo często czują naturalny opór przed zadawaniem pytań przełożonemu nawet wtedy gdy polecenie zostało niejasno sprecyzowane, przez co dochodzi do licznych nieporozumień i domysłów, a w efekcie praca wykonywana jest wolniej i mniej precyzyjnie, bo wiadomo czego oczekuje przełożony. To duży błąd. Jeśli taka sytuacja ma miejsce to na przełożonym ciąży obowiązek wprowadzenia odpowiednich standardów kontaktów i takiej relacji w zespole, aby jego członkowie nie czuli oporu i pytali wprost, doprecyzowując zakres i charakter zadań.

Modnym trendem wpływającym na efektywność i jakość wykonywania zadań jest obecnie action learning. Action learning to nic innego jak aktywny proces nauki, polegający na analizie własnych zachowań oraz nabytych doświadczeń. Celem analizy jest poprawa jakości działania i wyeliminowanie dotychczasowych błędów. Zadania z zakresu action learning wykonuje się zazwyczaj w niewielkich grupach, tak zwanych zespołach action learning. Metody tej można używać w celu podnoszenia skuteczności działania całego zespołu, aby dostarczyć nowego spojrzenia na dostępne metody rozwiązywania pojawiających się problemów oraz aby budować zdrową kulturę pracy, opartą o zwiększanie jakości. Trening uczy także umiejętności liderskich.

Być może również w Państwa zespole lub całej organizacji warto rozważyć organizację szkolenia z zakresu action learnig. Takie inspiracje psychologiczne mogą przynieść organizacji wiele korzyści, wpływając pozytywnie na atmosferę pracy i jakoś wykonywania obowiązków powierzonych pracownikom. To wszystko w efekcie przełoży się na lepsze wyniki pracy zespołu oraz na sukces firmy i satysfakcję i zadowolenie pracowników z pracy, która przynosi pozytywne skutki. Pracownicy doceniają również zazwyczaj inwestycje w ich wykształcenie i rozwój w postaci opłacenia przez pracodawcę kursów i szkoleń.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.