Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera.

Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera.

Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera (online)

Szkolenia menedżerskie

Nieważne z jakim problemem mierzysz się w zespole. Ważne na jaki sukces możesz go przekuć.

Według badań przeprowadzonych przez MIT zespoły, w których ludzie wypowiadają się w mniej więcej takim samym stopniu, mogą poszczycić się lepszymi wynikami niż te, w których dominują jedna bądź dwie osoby.  Action Learning to dobry pomysł w sytuacji pracy zdalnej, w której naturalna komunikacja spotyka bariery technologiczne.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

W pracy z Action Learning każdy aktywnie pracuje nad odpowiedzią na określone wyzwania, a o równowagę w tym aspekcie dba Coach Action Learning, jak i sam zespół. Co więcej, w procesie na równi stawia się rozwiązywanie problemów oraz uczenie w zespole, a także stwarza nieograniczone możliwości do wykorzystania w takich obszarach, jak: praktyczny rozwój kompetencji liderskich i przywództwa, efektywne zarządzanie projektami, czy otwarta i twórcza komunikacja. W tym kontekście szkolenie to inwestycja, która pozwala działać skuteczniej oraz ograniczać ryzyka, a nie tylko być ciekawą formą dodatkowej edukacji.

Jednym ze zmartwień w niejednej organizacji są nieefektywne spotkania – zarówno te, które służą poszukiwaniu nieszablonowych pomysłów, jak i rozwiązywaniu palących problemów. Część spotkań w ocenie ich uczestników pracowników albo jest zupełnie niepotrzebna, albo organizatorzy i uczestnicy nie są w stanie wypracować nic twórczego, czy osiągnąć porozumienie.

Niewłaściwie zagospodarowany czas pracownika i nierentownie prowadzone projekty, to strata zarówno dla firmy, jak i jej kadry. Ale osoby, które na co dzień zarządzają zespołami – stałymi bądź projektowymi – mają wyzwań znacznie więcej…

Celem nadrzędnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Action Learning w procesie budowania innowacyjnych i efektywnych zespołów, przede wszystkim w kontekście: wzrostu ich zaangażowania, wydajności oraz rozwoju kompetencji liderskich.

Podczas spotkania, w bardzo praktyczny sposób, odpowiemy na szereg problemów, z którymi na co dzień ma do czynienia każdy, kto zarządza zespołem. Będziemy pracować na realnych wyzwaniach uczestników zamiast na case studies, które sprawdziły się realiach odmiennych od naszej rzeczywistości naszej firmy.

Wiedzę o tym, jak działać skuteczniej w zespole przełożymy na praktyczne zastosowanie w ramach sesji Action Learning z udziałem uczestników szkolenia.

Dobre praktyki i inspiracje „ubierzemy” w konkretne narzędzia oraz pomysły na ich zastosowanie, co będzie szczególnie interesujące dla: menedżerów, kierowników zespołów / szefów projektów, ale także dla członków zespołów roboczych szukających inspiracji do realnych usprawnień w codziennej pracy.

Action Learning, to EFEKTYWNY PROCES, w trakcie którego w małych zespołach (4-8 osób) skutecznie ROZWIĄZYWANE SĄ PILNE, WAŻNE I ZŁOŻONE PROBLEMY, przy jednoczesnej (szeroko pojętej) nauce oraz rozwoju kompetencji liderskich.

Praca w ramach sesji, prowadzonych online przez Coacha Action Learning, ma za zadanie przenieść przełomowe rozwiązanie, które jest rozwiązaniem na:

 • ­Problem (szukam sposobu – rozwiązania w danej sytuacji; chcę coś z „tym” zrobić),
 • ­Dylemat (nie wiem od czego zacząć, zastanawiam się, jak powinienem / powinnam postąpić w danej sytuacji)
 • ­Potencjalne szanse (zastanawiam się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze; jak mogę wykorzystać zmianę).

Praca z pytaniami prowadzi finalnie do uchwycenia sedna wyzwania oraz wypracowania action planu. O równowagę w zabieraniu głosu podczas sesji dba Coach Action Learning.

Sesja może być częścią rozłożonego w czasie procesu (max co 3 tygodnie, przy czym czas pomiędzy sesjami jest zagospodarowywany na wdrożenie planu działania wypracowanego podczas sesji).  W pracy w ramach procesu (= kilka sesji w tej samej grupie) przy każdej kolejnej sesji następuje weryfikacja, co się faktycznie zadziało w odniesieniu do deklaracji (action plan).

W pracy z Action Learning każdy aktywnie pracuje nad odpowiedzią na określone wyzwania, a o równowagę w tym aspekcie dba Coach Action Learning, jak i sam zespół. Co więcej, w procesie na równi stawia się rozwiązywanie problemów oraz uczenie w zespole, a także stwarza nieograniczone możliwości do wykorzystania w takich obszarach, jak: praktyczny rozwój kompetencji liderskich i przywództwa, efektywne zarządzanie projektami, czy otwarta i twórcza komunikacja. W tym kontekście szkolenie to inwestycja, która pozwala działać skuteczniej oraz ograniczać ryzyka, a nie tylko być ciekawą formą dodatkowej edukacji.

Jednym ze zmartwień w niejednej organizacji są nieefektywne spotkania – zarówno te, które służą poszukiwaniu nieszablonowych pomysłów, jak i rozwiązywaniu palących problemów. Część spotkań w ocenie ich uczestników pracowników albo jest zupełnie niepotrzebna, albo organizatorzy i uczestnicy nie są w stanie wypracować nic twórczego, czy osiągnąć porozumienie.

Niewłaściwie zagospodarowany czas pracownika i nierentownie prowadzone projekty, to strata zarówno dla firmy, jak i jej kadry. Ale osoby, które na co dzień zarządzają zespołami – stałymi bądź projektowymi – mają wyzwań znacznie więcej…

Celem nadrzędnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Action Learning w procesie budowania innowacyjnych i efektywnych zespołów, przede wszystkim w kontekście: wzrostu ich zaangażowania, wydajności oraz rozwoju kompetencji liderskich.

Podczas spotkania, w bardzo praktyczny sposób, odpowiemy na szereg problemów, z którymi na co dzień ma do czynienia każdy, kto zarządza zespołem. Będziemy pracować na realnych wyzwaniach uczestników zamiast na case studies, które sprawdziły się realiach odmiennych od naszej rzeczywistości naszej firmy.

Wiedzę o tym, jak działać skuteczniej w zespole przełożymy na praktyczne zastosowanie w ramach sesji Action Learning z udziałem uczestników szkolenia.

Dobre praktyki i inspiracje „ubierzemy” w konkretne narzędzia oraz pomysły na ich zastosowanie, co będzie szczególnie interesujące dla: menedżerów, kierowników zespołów / szefów projektów, ale także dla członków zespołów roboczych szukających inspiracji do realnych usprawnień w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)


Bloki tematyczne przeplatane sesjami Action Learning

1. Wyzwania w zarządzaniu zespołami

 • Co robić, gdy zawodzi „czynnik ludzki? Kluczowe bariery w komunikacji i efektywnej pracy zespołu.
 • Jak łączyć cele na poziomie organizacji, zespołu i indywidualnym? Potencjał budowania na różnorodności.
 • Jak docierać do sedna problemu zamiast walczyć z rezultatami? Potęga właściwych pytań i refleksji przekładanej na działanie.

2. Rozwój zespołu dzięki Action Learning

 • Jak „gasić pożary” i jednocześnie rozwijać zespół? Metoda Action Learning od kuchni – korzenie, idea, założenia.
 • Jak praktykować uczenie w działaniu i trenować kompetencje liderskie? Potęga wartościowego feedbacku w Action Learning.
 • Do czego wykorzystać Action Learning? Przykłady zastosowań w odpowiedzi na wyzwania zespołu.

3. Trudne sytuacje w zespole

 • Jak przejść od pozornej zgody do rozwiązywania rzeczywistych problemów? Praktyczny trening otwartej komunikacji.
 • Jak wykorzystywać „empatyczne słuchanie” do generowania przełomowych rozwiązań? Zastosowanie mapy empatii do sformułowania atrakcyjnego wyzwania projektowego.
 • Jak zarządzić trudną sytuacją w oparciu o Cykl rozwiązywania problemów? ·Od umiejętnego przeformułowanie problemu do efektywnej pracy z celami.

4. Action Learning jako alternatywa dla nieefektywnych spotkań

 • Jak połączyć efektywność czasową z właściwymi rozwiązaniami? Nowe spojrzenie na „burzę mózgów”.
 • Jak wymieniać się wiedzą w zespole? Dobre praktyki w dzieleniu się doświadczeniami i pomysłami.  
 • Jak „spotykać się” stacjonarnie i w zespole rozproszonym? Nowe możliwości na rzecz sprawnego zarządzania informacją.

5. Action Learning w codziennej pracy zespołowej

 • Jak przełamywać blokujące nawyki i przechodzić do działań budujących realną wartość? Jakość pracy, a bariery rozwojowe.
 • Jak budować poczucie wpływu na rezultaty? Rola szefów w kształtowaniu angażującego środowiska pracy.
 • Jak tworzyć nową jakość na odmiennych doświadczeniach członków zespołów? Zarządzanie różnorodności w praktyce.

6. Sprawnie przez zmianę organizacyjną i nowe wyzwania

 • Jak przełożyć cele organizacji na działania, które pomagają wzmacniać relacje w zespole? Sprawne przechodzenie przez zmianę.
 • Jak zarządzić komunikacją na „żyrafę” i na „szakala”? Budowanie porozumienia i przychylności w zespole na rzecz sprawnej realizacji projektów.
 • Jak minimalizować opór pracowników w procesie zmian? Wyzwania na poziomie indywidualnym i zespołowym. 

1. Action Learning Intro (90 min) / jednorazowo w danej grupie

 • Action Learning od kuchni – korzenie, założenia i przykłady zastosowań w odpowiedzi na pilne, ważne i złożone problemy w organizacji.
 • Konstruowanie  wartościowego feedbacku – co robię dobrze, a co mogę robić lepiej.
 • Metody dochodzenia do sedna wyzwań.

2. Sesje Action Learning (1,5-4h) / cyklicznie

 • Sposób pracy: grupa od 4 do 8 osób, połączenie online z coachem.
 • Założenia do pracy: jeden prezenter (formuła: „mam takie wyzwanie”) lub  formuła „wszyscy mamy to wyzwanie i szukamy odpowiedzi na nie”.
 • Ramowy przebieg sesji:
  • prezentacja problemu przez jedną osobę (sesje jednoproblemowe) lub więcej osób (sesje wieloproblemowe),
  • określenie zasad spotkania – tylko dwie wytyczne,
  • pozyskanie (zgody uczestników sesji odnośnie tego, co jest prawdziwym problemem (dochodzimy do sedna, a dopiero później generujemy rozwiązania),
  • generowanie strategii działania / rozwiązań,
  • opracowanie ramowego planu działania,
  • wdrożenie działań z wykorzystaniem refleksji płynących z sesji.

Uczestnicy sesji korzystają przede wszystkim z wewnętrznych zasobów grupy, a pytania od grupy prowadzą prezentera problemu do: refleksji (uchwycenie sedna wyzwania) oraz wypracowania action planu. O równowagę w zabieraniu głosu podczas sesji dba Coach Action Learning oraz, przy wsparciu Coacha, uczestnicy sesji.

Bloki tematyczne przeplatane sesjami Action Learning

1. Wyzwania w zarządzaniu zespołami

 • Co robić, gdy zawodzi „czynnik ludzki? Kluczowe bariery w komunikacji i efektywnej pracy zespołu.
 • Jak łączyć cele na poziomie organizacji, zespołu i indywidualnym? Potencjał budowania na różnorodności.
 • Jak docierać do sedna problemu zamiast walczyć z rezultatami? Potęga właściwych pytań i refleksji przekładanej na działanie.

2. Rozwój zespołu dzięki Action Learning

 • Jak „gasić pożary” i jednocześnie rozwijać zespół? Metoda Action Learning od kuchni – korzenie, idea, założenia.
 • Jak praktykować uczenie w działaniu i trenować kompetencje liderskie? Potęga wartościowego feedbacku w Action Learning.
 • Do czego wykorzystać Action Learning? Przykłady zastosowań w odpowiedzi na wyzwania zespołu.

3. Trudne sytuacje w zespole

 • Jak przejść od pozornej zgody do rozwiązywania rzeczywistych problemów? Praktyczny trening otwartej komunikacji.
 • Jak wykorzystywać „empatyczne słuchanie” do generowania przełomowych rozwiązań? Zastosowanie mapy empatii do sformułowania atrakcyjnego wyzwania projektowego.
 • Jak zarządzić trudną sytuacją w oparciu o Cykl rozwiązywania problemów? ·Od umiejętnego przeformułowanie problemu do efektywnej pracy z celami.

4. Action Learning jako alternatywa dla nieefektywnych spotkań

 • Jak połączyć efektywność czasową z właściwymi rozwiązaniami? Nowe spojrzenie na „burzę mózgów”.
 • Jak wymieniać się wiedzą w zespole? Dobre praktyki w dzieleniu się doświadczeniami i pomysłami.  
 • Jak „spotykać się” stacjonarnie i w zespole rozproszonym? Nowe możliwości na rzecz sprawnego zarządzania informacją.

5. Action Learning w codziennej pracy zespołowej

 • Jak przełamywać blokujące nawyki i przechodzić do działań budujących realną wartość? Jakość pracy, a bariery rozwojowe.
 • Jak budować poczucie wpływu na rezultaty? Rola szefów w kształtowaniu angażującego środowiska pracy.
 • Jak tworzyć nową jakość na odmiennych doświadczeniach członków zespołów? Zarządzanie różnorodności w praktyce.

6. Sprawnie przez zmianę organizacyjną i nowe wyzwania

 • Jak przełożyć cele organizacji na działania, które pomagają wzmacniać relacje w zespole? Sprawne przechodzenie przez zmianę.
 • Jak zarządzić komunikacją na „żyrafę” i na „szakala”? Budowanie porozumienia i przychylności w zespole na rzecz sprawnej realizacji projektów.
 • Jak minimalizować opór pracowników w procesie zmian? Wyzwania na poziomie indywidualnym i zespołowym. 

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 50000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
Ponad 4300 menedżerów uczestniczyło w naszych formatach online (warsztaty online, webinary, indywidualne sesje rozwojowe online).
3
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
4
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up).
30 lat badań (Bass & Bass) i wiele analiz wykazały, że przywództwo transformacyjne jest impulsem do poprawy wyników w tym indywidualnych, grupowych i organizacyjnych
Szkolenie związane z:
 • action learning
 • szkolenie budowanie zespołu
 • rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • efektywne zagospodarowanie czasu przeznaczonego na rozwój pracownika (pracuję na rzeczywistych wyzwaniach a nie na case studies; znam i potrafię zastosować zdobytą wiedzę w praktyce od razu po szkoleniu),
 • potencjał budowania angażującego środowiska pracy, przy jednoczesnym tworzeniu wartości dodanej dla biznesu (potrafię połączyć cele organizacji z zadaniami dla zespołu),
 • wykorzystanie potencjału różnorodności (potrafię łączyć odmienne perspektywy
  i doświadczenia – zarówno zawodowe, jak i osobiste – w celu generowania nieoczywistych wniosków i przełomowych rozwiązań),
 • umiejętność efektywnego wykorzystania wewnętrznych zasobów do odpowiedzi na wyzwania firmy (Coach Action Learning nie zadaje pytań o problem, ani nie sugeruje rozwiązań – uczestnicy sesji wykorzystują swoje spostrzeżenia i doświadczenia, które wnoszą do procesu).

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • poszerzanie własnej perspektywy poznawczej przy uwzględnieniu zróżnicowanych doświadczeń uczestników szkolenia / sesji Action Learning,
 • praktyczny rozwój kompetencji liderskich – na poziomie osobistym (w trakcie szkolenia
  i po nim) oraz zespołowym (przeniesienie dobrych praktyk do zespołu, w którym pracujesz),
 • większa sprawność na poziomie współpracy w zespole (lepsza komunikacja, generowanie w stosunkowo szybkim czasie w rozwiązań dla złożonych, ważnych i pilnych problemów,
 • zwiększenie otwartości na wychodzenie poza schemat zarządzania sytuacjami trudnymi (potrafię docierać do źródła problemu, zamiast walczyć z rezultatami określonych działań),

W trakcie szkolenia uczestnicy będą rozwijać takie kompetencje, jak np.:

 • budowanie umiejętności optymalnego wykorzystania zasobów zespołu (budowanie w krótkim czasie rozwiązań bazujących na różnorodności i doświadczeniach innych),
 • efektywne zarządzanie czasem w zespole (produktywne spotkania, rozwiązywanie konfliktów i komunikacja w sytuacjach spornych),
 • budowanie i wzmacnianie relacji w zespole, skoncentrowanych na współdziałaniu oraz wymianie wiedzy,
 • przełamywanie barier i oporów w kontaktach interpersonalnych,
 • uważność i wrażliwość na informację zwrotną poprzez konstruktywne udzielanie jej oraz otwarte przyjmowanie w celu usprawniania.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • efektywne wykorzystanie wewnętrznych zasobów do generowania przełomowych rozwiązań w stosunkowo szybkim czasie
 • skuteczniejsze rozwiązywanie problemów,
 • efektywniejsze spotkania robocze,
 • praktyczny rozwój kompetencji liderskich
 • ułatwienie adaptacji w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • usprawnienie komunikacji w zespole,
 • budowanie poczucia sprawstwa u pracowników,
 • wzmacnianie zaangażowania w zespole / indywidualnych pracowników.

Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera.

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager
tel. kom.: 505 273 550


biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Wersja online: Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych technologii?
Organizacja to ludzie – a ludzie to zbiór unikalnych doświadczeń i kompetencji. Mentoring pozwala na pełne korzystanie z tego skarbu w postaci przekazywania najlepszych doświadczeń i nauk od ekspertów firmowych do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. W sytuacji niespotykanych wyzwań są w firmie osoby, które wypracowały optymalne sposoby radzenia sobie z sytuacją warto transferować te know-how właśnie poprzez mentoring.
2022-01-31
31 stycznia 2022 - 1 lutego 2022
2022-02- 1
Szkolenie online Szkolenie online
Wersja online: Siła i Odporność Menedżera - Trening Online
Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Siła i odporność menedżera buduję siłę i odporność zespołu – a jest to w dzisiejszych czasach więcej niż pożądane.
2022-02- 1
1 lutego 2022 - 2 lutego 2022
2022-02- 2
Szkolenie online Szkolenie online
Wersja online: WCZORAJ KOLEGA, DZIŚ PRZEŁOŻONY – BUDOWANIE AUTORYTETU NOWEGO MENADŻERA W ZESPOLE ZDALNYM, HYBRYDOWYM i TRADYCYJNYM
Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.
2022-02- 3
3 lutego 2022 - 4 lutego 2022
2022-02- 4
Szkolenie online Szkolenie online

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Wersja online: Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych technologii?
Organizacja to ludzie – a ludzie to zbiór unikalnych doświadczeń i kompetencji. Mentoring pozwala na pełne korzystanie z tego skarbu w postaci przekazywania najlepszych doświadczeń i nauk od ekspertów firmowych do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. W sytuacji niespotykanych wyzwań są w firmie osoby, które wypracowały optymalne sposoby radzenia sobie z sytuacją warto transferować te know-how właśnie poprzez mentoring.
2022-01-31
31 stycznia 2022 - 1 lutego 2022
2022-02- 1
Szkolenie online Szkolenie online
Wersja online: Siła i Odporność Menedżera - Trening Online
Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Siła i odporność menedżera buduję siłę i odporność zespołu – a jest to w dzisiejszych czasach więcej niż pożądane.
2022-02- 1
1 lutego 2022 - 2 lutego 2022
2022-02- 2
Szkolenie online Szkolenie online
Wersja online: WCZORAJ KOLEGA, DZIŚ PRZEŁOŻONY – BUDOWANIE AUTORYTETU NOWEGO MENADŻERA W ZESPOLE ZDALNYM, HYBRYDOWYM i TRADYCYJNYM
Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.
2022-02- 3
3 lutego 2022 - 4 lutego 2022
2022-02- 4
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.