Kim jest scrum developer?

W scrumie niezmiernie ważnym jest podział ról zespołowych. W zespole projektowym mamy trzy główne role – product owner, scrum master i scrum developer. Aby scrum w naszej firmie był skuteczny, każda osoba w zespole, zwykłe złożonym z minimum 3 do 9 członków, powinna wiedzieć, jakie posiada obowiązki.

zdjęcie - (the_title())


Kim jest scrum developer?

W scrumie niezmiernie ważnym jest podział ról zespołowych. W zespole projektowym mamy trzy główne role - product owner, scrum master i scrum developer. Aby scrum w naszej firmie był skuteczny, każda osoba w zespole, zwykłe złożonym z minimum 3 do 9 członków, powinna wiedzieć, jakie posiada obowiązki i jakie nie tylko techniczne, ale i miękkie umiejętności powinna posiadać.

Szkolenie product owner powinien przejść ten członek zespołu, który będzie w stałym kontakcie z klientem w celu zbierania od niego wymagań i przekładania je na "język developerski". To ta osoba właśnie będzie odpowiedzialna za terminowe dostarczenie całości lub poszczególnych elementów produktu w zależności od ustaleń z klientem.

Z kolei szkolenia scrum master powinna przejść ta osoba, która zajmie się usuwaniem przeszkód, stojących na drodze do należytego i terminowego wykonania projektu. A kim jest scrum developer?

Szkolenia scrum developer powinien przejść każdy, kto bezpośrednio zajmuje się przyjmowaniem na siebie poszczególnych "tasków" czyli zadań do zrealizowania.

Developer powinien umieć podzielić większe zadania na mniejsze podjednostki i informować o swoich postępach, jak i problemach wynikających z różnych powodów, nawet takich, jak wymagana specjalistyczna wiedza z innej dziedziny niż ta, którą reprezentuje.

To scrum developerzy powinni komunikować się między sobą jak najwięcej w celu szybszej realizacji zadań, które mogą być ze sobą powiązane, a należące do nieco innych dziedzin (dla przykładu, jedna osoba w zespole może być odpowiedzialna za programowanie funkcjonalności, inna - za ogólny wygląd aplikacji, a jeszcze inna - za jego przetestowanie).

W zespole powinno być minimum trzy osoby, gdzie każda z nich posiada nieco inną rolę, choć w praktyce najczęściej zespoły scrumowe liczą od sześciu do dziewięciu osób. Klarowny podział obowiązków i komunikacja to klucz do sukcesu w pomyślnym wdrożeniu scruma do firmy oraz realizacji postanowień uzgodnionych bezpośrednio z klientem na miarę budżetu i w określonym terminie.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.