Zarządzanie zespołem – komunikacja z podwładnymi

Co charakteryzuje dobrego managera? Z całą pewnością jest to osoba, która potrafi dostosować pracę zarówno do oczekiwań zwierzchników, jak i do oczekiwań swoich podwładnych. Dobry manager jest osobą elastyczną, umiejącą pracować pod presją i panować nad stresem i zachowaniami wynikającymi z emocji.

Gamma - Zarządzanie zespołem - komunikacja z podwładnymi

  Dobry lider a dowodzenie zespołem

  Dobry lider musi przede wszystkim być osobą charyzmatyczną i autentyczną. Nie może udawać osoby, którą nie jest, lub też ustanawiać reguł których sam nie będzie przestrzegał.

  Pracownicy wykonują powierzone im zadania znacznie bardziej efektywnie, gdy ufają swojemu managerowi - są wtedy wobec niego lojalni i dbają o prawidłowe wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków.

  Manager nie powinien stosować strategii rządzenia opartej na zastraszaniu pracowników i ich poniżaniu - znacznie lepsze wyniki osiągają ci, którzy pomagają swoim podwładnym w osiągnięciu celu, motywują ich i zachęcają do dalszej pracy i samorozwoju, dostrzegając ich mocne strony.

  W sytuacjach konfliktowych osoba zarządzająca zespołem powinna umieć szybko rozwiązywać problemy i nie dopuszczać do powstawania długotrwałych sporów i niesnasek pomiędzy pracownikami.

  Ogromne znaczenie ma również konsekwencja - raz ustalone zasady powinny być przestrzegane, a ich złamanie powinno skutkować karami. Pracownicy doceniają konsekwencję - manager, który jest zdecydowany i przestrzega ustalonych zasad, zazwyczaj cieszy się ich szacunkiem.

   

  Jak podnieść skuteczność sprzedaży w dziale? Jakie są najskuteczniejsze modele rozmów sprzedażowych? Zobacz nasze szkolenia: Gamma. Firma szkoleniowa roku!

   

  Komunikacja - klucz do efektywnej pracy

  Żaden zespół nie może dobrze funkcjonować, jeśli komunikacja pomiędzy jego członkami nie działa odpowiednio.

  Manager powinien potrafić jasno i wyraźnie określić obowiązki każdego ze swoich podwładnych.

  Powinien rozmawiać z nimi i brać pod uwagę ich zdanie - dzięki temu będzie mógł dostosować sposób i warunki pracy do predyspozycji i oczekiwań pracowników, co z pewnością poprawi efektywność wykonywanej przez nich pracy oraz jej jakość.

  Nie bez znaczenia są zebrania - jeśli są dobrze prowadzone, bardzo pomagają w organizacji zespołu.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.