Onboarding – proces wdrożenia nowego pracownika

We współczesnych czasach, kiedy to nasza świadomość na temat istotnego znaczenia standardu kultury organizacji pracy oraz panujących w niej procedur jest coraz wyższa, managerowie czy właściciele firm muszą prawidłowo zadbać o to, aby proces adaptacji pracownika w firmie przebiegał we właściwy sposób. Otóż źle przeprowadzony może być przyczyną spadku jego efektywności, a w konsekwencji nawet chęcią do zwolnienia się z podjętej pracy.

zdjęcie - (the_title())

 
Onboarding - proces wdrożenia nowego pracownika

We współczesnych czasach, kiedy to nasza świadomość na temat istotnego znaczenia standardu kultury organizacji pracy oraz panujących w niej procedur jest coraz wyższa, managerowie czy właściciele firm muszą prawidłowo zadbać o to, aby proces adaptacji pracownika w firmie przebiegał we właściwy sposób. Otóż źle przeprowadzony może być przyczyną spadku jego efektywności, a w konsekwencji nawet chęcią do zwolnienia się z podjętej pracy.

Nowy pracownik w firmie – jak ważne jest wdrażanie?

Onboarding, a więc przygotowanie nowo zatrudnionego pracownika do objęcia stanowiska pracy i zintegrowanie go z jej celami jest bardzo ważnym procesem w każdej firmie. Wyniki badań nie pozostawiają co do tego złudzeń. Przeprowadzony w nieodpowiedni sposób onboarding sprawia, że w ciągu pierwszych czterdziestu pięciu dni od zatrudnienia z pracy rezygnuje aż dwadzieścia procent pracowników. Natomiast ponad pięćdziesiąt procent osób źle przeszkolonych osób odchodzi z nowo podjętej pracy w trakcie pierwszych czterech miesięcy. Tymczasem, aż ponad dziewięćdziesiąt procent osób przyjętych do pracy pozostaje w danej firmie dłużej, jeżeli w pierwszym okresie, trwającym od 3 do 6 miesięcy zostaną one właściwie wsparte przez zespół pracowniczy oraz szefa.
Szacuje się, że proces adaptacji pracownika w nowej firmie trwa do pół roku. Tyle bowiem czasu potrzebuje on, aby w pełni zintegrować się z grupą oraz poczuć się pewnie w nowym miejscu.

Dlaczego proces adaptacji pracownika jest ważny?

Każdemu managerowi czy właścicielowi firmy zależy na tym, aby jego poszczególni pracownicy wykonywali powierzone im zadania bardzo efektywnie. Fakt ten spowodowany jest zazwyczaj chęcią zysku. Z tego też powodu szkolenie nowego pracownika jest niezwykle istotne.

Niestety, mimo tej świadomości wielu szefów często pomija prawidłowy proces wprowadzenia nowego pracownika do swego przedsiębiorstwa. Najczęstszą przyczyną zaniedbań w okresie szkolenia pracownika jest oszczędzenie czasu. Ponadto niektórzy przedsiębiorcy błędnie uważają, że szkolenie nowego pracownika generuje jedynie wysokie koszty. Każdy rozsądny przedsiębiorca, który zna choćby podstawowe zasady elementarnej ekonomii powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie można mówić o zysku, jeżeli nie dokona się odpowiedniej inwestycji we właściwym czasie. Nowy pracownik w firmie nigdy nie będzie funkcjonował w niej efektywnie, jeżeli nie będzie do pracy wewnętrznie odpowiednio zmotywowany oraz nie zostaną zaspokojone jego podstawowe potrzeby. Rzetelne szkolenie nowego pracownika z pewnością pomoże mu w zaspokojeniu wielu potrzeb, co w niedalekiej przyszłości przełoży się na efektywność, z jaką będzie on wykonywać powierzone mu zadania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak rozpoznawać potrzeby pracowników i skutecznie ich motywować? Zapraszamy HR i liderów na szkolenia HR. Zobacz też: szkolenie zarządzanie ludźmi, szkolenia managerskie.Jeśli nowy pracownik w firmie dobrze się w niej poczuje, wówczas sprawi, że szybciej się w niej zaadoptuje co przełoży się na:

  • ograniczenie kosztów szkolenia oraz nadmiernego stresu
  • zapobiegnięcie rotacji pracowniczej
  • zwiększenie jego efektywności, a tym samym zwiększenie efektywności całej firmy.

Onboarding - jak skutecznie przeprowadzić?

Na początku każdy nowy pracownik w firmie powinien być zapoznany z jej charakterystyką oraz specyfiką. Dostarczenie mu odpowiednich informacji sprawi, że poczuje się w firmie pewniej, bezpieczniej oraz zyska możliwość, aby przygotować się psychicznie do specyfiki pracy, z którą to będzie mieć do czynienia. Warto zadbać też o to, aby nowy pracownik w firmie poznał swojego bezpośredniego przełożonego zanim jeszcze rozpocznie wykonywanie obowiązków. Dzięki temu znacznie zmniejszy się poziom jego stresu. Wówczas to obydwie strony będą mogły racjonalnie pomyśleć nad strategiami działania we wzajemnych kontaktach między sobą.

Należy sprawić, aby nowy pracownik poczuł potrzebę przynależności do danej organizacji. Można tego dokonać dając mu coś co będzie tylko dla niego np. własne biurko, własne miejsce pracy, własny komputer służbowy, własny kalendarz czy wizytówki. Dzięki temu poczuje się on ważnym ogniwem firmy, co zagwarantuje mu poczucie bezpieczeństwa oraz znakomity punkt wyjścia do późniejszego efektywnego działania.

Ponadto należy w jasny i czytelny sposób sformułować listę zadań, które będzie wykonywać oraz przekazać mu niezbędne informacje mówiące o tym za jakie części działalności firmy będzie odpowiedzialny. Warto też wyznaczyć nowej osobie opiekuna, do którego będzie mógł zgłosić się ze wszystkimi wątpliwościami oraz pytaniami odnośnie pracy czy zaistniałego problemu na danym stanowisku. Każdy pracodawca nastawiony na osiąganie znacznych zysków powinien zawsze traktować nowych pracowników jak inwestycję, która po pewnym czasie zwróci się z odpowiednim procentem.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.