Rola umiejętności miękkich wśród pracowników

Umiejętności miękkie cenione są na wielu stanowiskach. Odgrywają dużą rolę w wypełnianiu obowiązków, które związane są z kontaktem z innymi ludźmi – zarówno w zawodach powiązanych z biznesem, jak i choćby w takich branżach jak edukacja, administracja czy reklama.

zdjęcie - (the_title())

 
Rola umiejętności miękkich wśród pracowników

Umiejętności miękkie cenione są na wielu stanowiskach. Odgrywają dużą rolę w wypełnianiu obowiązków, które związane są z kontaktem z innymi ludźmi - zarówno w zawodach powiązanych z biznesem, jak i choćby w takich branżach jak edukacja, administracja czy reklama. Od umiejętności miękkich zależy efektywne wypełnianie swoich obowiązków, zachowanie właściwych stosunków z innymi ludźmi oraz zarządzanie grupą pracowników.

Umiejętności miękkie - przykłady

Umiejętności miękkie można podzielić na kilka grup, z których każda pełni ważną rolę w naszym życiu zawodowym. Przykładem takiej grupy są umiejętności osobiste, do których należą wszelkie cechy osobowościowe, które pozytywnie wpływają na naszą pracę, takie jak empatia, pewność siebie, elastyczność, odpowiedzialność czy umiejętność pracy pod presją czasu. Nieco odmienną grupę stanowią umiejętności interpersonalne, które dotyczą utrzymania relacji z innymi ludźmi.

Przykładami kompetencji interpersonalnych są:

  • zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i mediatorskie,
  • umiejętność motywowania podwładnych i współpracowników,
  • wzbudzanie zaufania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolności przywódcze,
  • pozytywne nastawienie do innych osób (klientów, kierownictwa, współpracowników.

Rola kompetencji osobistych w pracy

Jeszcze kilka lat temu kompetencje osobiste były zdecydowanie mniej cenione wśród potencjalnych pracowników niż wiedza i praktyczne umiejętności zawodowe. Dziś coraz więcej pracodawców wychodzi z założenia, że przygotowanie praktyczne do pracy na wielu stanowiskach jest zdecydowanie prostsze od rozwijania osobistych umiejętności podwładnych. Choć istnieje wiele branży, w których wykształcenie odgrywa kluczową rolę (a często jest nawet prawnie zdefiniowane), niektóre zawody - takie jak sprzedaż czy obsługa klienta - opiera się przede wszystkim na wybranych cechach charakteru. Pozwalają one na lepsze wypełnianie obowiązków, zaangażowanie w funkcjonowanie firmy oraz czerpanie radości z pracy. Oznacza to, że do podjęcia pracy wystarczy zaledwie niewielkie rozeznanie się w obszarze danej branży oraz wykorzystanie szkoleń firmowych do podniesienia wiedzy, niezbędne jest za to posiadanie odpowiednich umiejętności miękkich, które pozwalają na osiągnięcie sukcesu.

Kompetencje miękkie w procesie rekrutacji

Kompetencje twarde, czyli wszelka wiedza, która umożliwia podjęcie pracy, jest wyjątkowo prosta do sprawdzenia. Rekruterzy często wymagają potwierdzenia wykształcenia lub dokonują selekcji poprzez prowadzenie testów wstępnych (np. ze znajomości zagadnień prawnych). Często wykorzystuje się także wewnętrzne testy językowe w formie pisemnej lub ustnej. Nieco trudniej jednak określić poziom kompetencji miękkich, które z natury są niemierzalne przez większość egzaminów. Z pomocą rekruterom przychodzą narzędzia psychologiczne i coachingowe: odgrywanie scenek, zadawanie skomplikowanych pytań, postawienie kandydata w sytuacji potencjalnie stresującej. Jednak aby ocena była jak najbardziej trafna, rekruter powinien być osobą doświadczoną i możliwie najbardziej obiektywną.

Jak poprawiać umiejętności miękkie?

Kompetencje miękkie szkoli się każdego dnia: zarówno poprzez pracę w zawodzie, jak i w trakcie życia osobistego. W końcu nie tylko w pracy dotykają nas sytuacje stresowe lub takie, które wymagają kontaktu z innymi ludźmi. Z pomocą przychodzą także kursy i szkolenia miękkie, które mają na celu poprawić nasze reakcje na wystąpienie konkretnych sytuacji. Na rynku edukacyjnym znajdziemy więc zarówno krótkie szkolenia dotyczące wybranego tematu (np. szkolenia z negocjacji biznesowych), jak i kompleksowe szkolenia personalne, które pomagają w kontaktach międzyludzkich czy pracy zespołowej.

Rozwijanie umiejętności miękkich jest niezwykle ważne zarówno z punktu widzenia życia zawodowego, jak i osobistego. Ciągła praca nad własnym charakterem sprawia, że stajemy się bardziej efektywni, zmobilizowani do działania oraz osiągania konkretnych celów. Bez względu na to, czy marzy nam się kolejny awans w pracy, czy dopiero stajemy przed wyborem naszej zawodowej, z pewnością to właśnie rozwijanie kompetencji miękkich jest jednym z kluczy do sukcesu.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.