Style uczenia się ludzi dorosłych 1/2

W trakcie szkoleń pracujemy nad rozwojem kompetencji osób dorosłych. Ma to ogromne znaczenie dla przygotowania i przebiegu całego procesu uczenia się. Nie jest bowiem tajemnicą, że dorośli uczą się inaczej niż dzieci.

zdjęcie - (the_title())

Style uczenia się

RÓŻNICE MIĘDZY NAUCZANIEM DZIECI I DOROSŁYCH1

Dziecko

Dorosły

Przekonania na temat osoby uczącej się

Jest traktowana jako jednostka zależna, podporządkowana woli nauczyciela. Nauczyciel, który ponosi odpowiedzialność za proces uczenia się, ustala cele i metody nauczania.

Jest traktowana jako jednostka kierująca procesem uczenia się, samodzielna. Rola nauczyciela polega
na wspieraniu procesu ujawniania się jej potrzeb edukacyjnych i udzielaniu pomocy w ich zaspokajaniu. Uczący się może współtworzyć program nauczania
i wpływać na dobór metod.

Doświadczenie osoby uczącej się

Wnosi niewielkie doświadczenie do sytuacji uczenia się. Jest zależna od nauczyciela-eksperta. Głównymi metodami nauczania są techniki polegające
na przekazywaniu informacji.

Wnosi duże doświadczenie życiowe do procesu uczenia się. Może dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Głównymi metodami są: eksperymentowanie, rozwiązywanie problemów, dyskusja, metody bazujące na doświadczeniu uczących się.

Gotowość do uczenia się

Nauczanie podzielone na poszczególne przedmioty. Duża część nauczanych treści zostaje zapomniana, ponieważ nie ma zastosowania w aktualnym działaniu. Standardowe programy nauczania dla danej grupy wiekowej.

Dorośli uczą się tego, co sami uznają za potrzebne. Główną motywacją jest chęć nauczenia się tego,
co pomoże im radzić sobie z aktualnymi wyzwaniami. Nauczanie jest organizowane tak, aby zaspokoić indywidualne potrzeby uczących się, w rytmie dostosowanym do ich możliwości i gotowości do nauki.

Stosunek do nauki

Dzieci uczą się tego, czego oczekują od nich dorośli. Chcą zyskać aprobatę rodziców i nauczycieli lub uniknąć popełnienia błędu, dezaprobaty, kary.

Dorośli uczą się, aby rozwinąć potrzebne kompetencje. Szukają okazji do rozwoju i urzeczywistnienia swojego potencjału. Chcą widzieć bezpośrednie zastosowanie nabywanych kompetencji.

A. Koza, M. Łaguna, Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera, 2009.

Człowiek dorosły, nabywając nowe umiejętności, zawsze przechodzi przez cykl kolejnych stadiów. Proces ten został opisany przez Dawida A. Kolba – i jest znany jako Cykl Kolba.

Style uczenia się wg Dawida A. Kolba

  • Nabywanie nowych umiejętności zaczyna się od doświadczenia – nieznane dotąd sytuacje wymuszają rewizję już nabytych umiejętności i poszukiwanie nowych sposobów zachowań, mogących w tej sytuacji pomóc.
  • Kolejnym etapem jest obserwacja – powtarzające się podobne sytuacje pozwalają na zaobserwowanie różnych efektów, w zależności od podejmowanych rozwiązań.
  • W dalszej kolejności człowiek dokonuje generalizacji – czyli stara się nadać swoim obserwacjom pewien porządek, wiążąc zaobserwowane fakty w zależności.
  • Ostatnim etapem jest aktywne eksperymentowanie – czyli próba maksymalizowania swojej efektywności na podstawie zdobytego doświadczenia.

 

Gamma. Firma szkoleniowa roku! Zobacz nasze szkolenia menadżerskie: i szkolenia sprzedażowe: Zapraszamy serdecznie.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.