Wpływ motywowania pracowników, na efektywność pracy w przedsiębiorstwie

Gamma - Wpływ motywowania pracowników, na efektywność pracy w przedsiębiorstwie

1. Ograniczona rola motywacyjna czynników finansowych

Zarobkowanie, zdobywanie pieniędzy jest jednym z podstawowych czynników, które skłaniają ludzi do podjęcia pracy. Zarabiane pieniądze pozwalają zapewnić poczucie bezpieczeństwa, utrzymanie. Na tym poziomie ogólności jest to motyw wspólny dla większości pracowników.

Dla niektórych ludzi zarobki to środki, które pozwalają realizować różnorakie pasje, podróże, nabywać dobra materialne, zaspokajać przyjemności i potrzeby.

Bywają również osoby, dla których bardziej istotna jest kwota, wysokość zarobków (pieniądze same w sobie) niż to, co mogą zyskać w zamian za pieniądze. Wysokość pensji określa ich wartość, a więc jest wskaźnikiem np. statusu albo kompetencji.

Posługując się pieniędzmi jako motywatorem należy pamiętać o mechanizmach, na których one bazują:

 • Stałe wynagrodzenie jest najbardziej skutecznym motywatorem w początkowej fazie jego wypłacania. Im dłuższy staż pracy i okres wypłaty wynagrodzenia, tym mniej motywująco działa ono na pracownika. Z czasem staje się czymś,  „co się należy”.
 • Dodatkowe elementy wynagrodzenia − premie za efekty, uznaniowe, stanowią silniejsze źródło mobilizacji dla pracownika niż stałe wynagrodzenie. Jednak jego skuteczność po jakimś czasie również nieco słabnie. Mobilizacja pracownika staje się czasem okresowa: im bliżej spodziewanej wypłaty, tym większe zaangażowanie, które po uzyskaniu premii spada.


Są to fakty, które dowodzą, że główne działania motywacyjne w firmie nie mogą się opierać na gratyfikacji pieniężnej. Oczywiście wysokość pensji ma znaczenie dla pracownika, ale potrzebne są też inne − pozamaterialne motywatory. Pieniądze na ogół decydują o woli pracy, zaś czynniki pozafinansowe o sposobie pracy i zaangażowaniu.


2. Teoria Niesłuszności Adamsa

Według tej teorii ludzie oceniają, czy są właściwie wynagradzani jedynie poprzez porównania z innymi.

Główne założenia teorii brzmią następująco:

 • Jednostka odczuwa niesłuszność wtedy, kiedy spostrzega, że stosunek jej korzyści do nakładów oraz stosunek korzyści, odnoszonych przez innych do ich własnych nakładów nie są równe.
 • Korzyści to wszelkie nagrody takie jak płaca i inne profity, status zawodowy, przywileje.
 • Nakłady to wszystko to, co jednostka wnosi w wykonywanie pracy, czyli wiek, wykształcenie, wysiłek, itp.

 

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma – firma szkoleniowa roku.

Jak coaching wyzwala ludzki potencjał? Jak zostać liderem transformacyjnym? Jak sprawnie i skutecznie zarządzać zmianą? Co to jest flow i jak przejść od apatii do pasji? Zapraszamy na nasze szkolenia.

Zapoznaj się z całym działem szkoleń menadżerskich: szkolenie menadżerskie

 

3. Skutki przepłacania i niedopłacania

Próg wrażliwości na niedopłacanie jest niższy niż próg wrażliwości na  przepłacanie. Pracownicy szybciej reagują, gdy ich zdaniem płaca jest za niska, niż wtedy, gdy uznają płacę za zbyt wysoką.

Osoba przepłacana przy pracy na godziny będzie produkować więcej niż słusznie opłacana.
Pracownik przepłacany w systemie akordowym wyprodukuje mniej, ale podwyższy jakość wykonania.

Syndrom niedopłacania:

 • Pracownik czuje się skrzywdzony, czasem oszukany
 • Pojawia się bunt
 • Pracownik próbuje coś zmienić – walczy o lepszą pracę lub szuka innej pracy
 • Jeśli nic nie można zrobić, pracownik załamuje się
 • Faza stabilizacji – pracownik nadrabia niedopłacanie poszukując innych wartości, np. poprzez poczucie misji lub szuka satysfakcji poza pracą


Syndrom przepłacania:

 • Pracownik czuje się zdziwiony, mile zaskoczony
 • Próbuje zasłużyć na dobrą płacę, stara się, jest zaangażowany
 • Pracownik zaczyna spostrzegać swoją pracę jako trudną, odpowiedzialną, godną wysokiego wynagrodzenia
 • Uznaje płacę za właściwą
 • Faza stabilizacji – pracownik wraca do wstępnego poziomu motywacji.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Praca to środowisko, w którym chcemy być najlepszą wersją samego siebie, a nasze wyniki i produktywność jest stale oceniania. Nie chcemy zawieść przełożonego, współpracowników, samych siebie. Liczymy na podwyżkę, awans i chcemy, by nasza praca została doceniona.
Asertywnością nazywamy umiejętność obrony własnych poglądów z zachowaniem pozytywnego, spokojnego zachowania. Do sztuki asertywności zalicza się również zdolność opanowania emocji, które zazwyczaj towarzyszą nam, gdy jesteśmy zmuszeni argumentować nasze potrzeby.
Według definicji, asertywność to zdolność obrony własnych i cudzych praw i poglądów ze spokojnym i pozytywnym nastawieniem, bez agresji i pasywnego przyzwolenia na narzucenie sobie czyichś wartości czy opinii. W dużym uproszczeniu oznacza to w sposób przystępny zaznaczanie własnych potrzeb, wątpliwości.
Psychologia to jeden z bardziej klasycznych kierunków studiów. Pozwala zdobyć wiedzę na temat ludzkiego umysły, mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki, procesów decyzyjnych.
Znajomość podstaw psychologii jest przydatna w praktyce właściwie w każdym obszarze życia, w którym mamy kontakt z innymi ludźmi.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.