Raport HR - 2016/2017 (cz. 5/7) Niedocenione talenty

Z opublikowanego w październiku 2016 r. raportu Banku Światowego „Global Talent Flows” wynika, że Polska jest na drugim miejscu w świecie pod względem wzrostu tempa wypływania talentów. Jakie pomysły mają polskie firmy na odwrócenie tego trendu? 

10 marca 2017
zdjęcie - Raport HR -  2016/2017 (cz. 5/7) Niedocenione talenty

Trendy HR 2017. Niedocenione talenty odpływają z polskich firm 

Przyczyny wypływania talentów

Głównym powodem odpływu uzdolnionych i kompetentnych pracowników jest poszukiwanie lepszych warunków pracy.

Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown wynika, że względy ekonomiczne są na pierwszym miejscu, lecz aż 34% respondentów wymieniło brak możliwości realizowania siebie jako jedną z najważniejszych przyczyn migracji zawodowej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.


Zobacz nasze szkolenia HR.


 

O ile znaczenie wynagrodzenia nie dziwi, o tyle brak możliwości samorealizacji i wykorzystania pełni swojego potencjału wskazuje na to, że firmy nie potrafią efektywnie zagospodarować talentów i mocnych stron pracowników. Jest to o tyle niepokojące, że w wielu firmach narzeka się na deficyt talentów.

W badaniu „Niedobór talentów” przeprowadzonym przez Manpower Group wzięło udział 750 polskich firm. Wyniki wskazują, że ponad 35% badanych firm ma trudności z obsadzaniem stanowisk z powodu niedoboru talentów.

Sytuacja, w której z jednej strony firmy odczuwają deficyt talentów, a z drugiej nie potrafią dobrze zagospodarować już posiadanych talentów,  prowadzi do wniosku zgodnego z poglądem prof. Jerzego Hausnera, że w większości firm stosuje się wobec talentów politykę rabunkową zamiast polityki rozwojowej.

Rozwojowa polityka firm wobec talentów

Podstawowym założeniem polityki rabunkowej jest to, że w wojnie firm o talenty każdy przyciągnięty talent jest traktowany jak łup, który po przyjściu do firmy jest eksploatowany najczęściej niezgodnie ze swoim talentem. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że tylko 20% pracowników ma możliwość wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron. Pozostałe 80% pracowników wykonuje pracę nieadekwatną do swoich talentów, a przez to nie mają oni szansy na rozwijanie swoich uzdolnień i samorealizację. Taki stan rzeczy przypomina prawdę zawartą w biblijnej przypowieści, że zakopany talent nie przynosi korzyści ani temu, kto go posiada, ani jego otoczeniu.

Kluczową ideą polityki rozwojowej jest traktowanie talentów pracowników jako zasobów odnawialnych, zgodnie z założeniem, że wykorzystywanie talentu we właściwy sposób automatycznie wzbogaca i rozwija ten talent.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.Polityka rozwojowa wobec talentów nie jest efektem nagłych olśnień menedżerów HR. Firmy świadomie podchodzące do rozwoju talentów korzystają z metod i narzędzi zapewniających skuteczność działań i pozwalających na powtarzalność procesu. Najczęściej wykorzystywane są model i metodologia stworzoną przez Instytut Gallupa, które zakładają spełnienie następujących warunków:

  • Wszyscy pracownicy znają swoje mocne strony i talenty.
  • Wszyscy menedżerowie znają mocne strony i talenty swoje i swoich pracowników.
  • Praca odbywa się w oparciu o model Name-Claim-Aim.
  • Menedżerowie wspólnie z pracownikami określają role adekwatne do talentów i mocnych stron pracowników. 

Gamma ma dedykowane szkolenia związane z zarządzaniem talentami. Szkolenie otwarte z tego tematu znajdziesz w dziale szkoleń HR np. "Zarządzanie talentami wg. Gallupa". Szkolenie zamknięte związane z tematem zarządzania talentami to np: "Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?". Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi naszymi szkoleniami.

 

Pracownicy wykorzystujący swoje talenty są bardziej zaangażowani

Podstawową korzyścią, która płynie ze stosowania polityki rozwojowej wobec talentów, jest wzrost zaangażowania pracowników objętych tą polityką.

W kulturze opartej na mocnych stronach pracownicy szybciej uczą się i wchodzą w swoje role, są bardziej wydajni i wykonują lepiej swoje zadania, zostają w swoich firmach dłużej i są bardziej zaangażowani. Ponad dwie trzecie (67%) pracowników, którzy twierdzą, że ich przełożony koncentruje się na ich mocnych stronach, jest zaangażowanych w swoją pracę. Jeśli pracownicy twierdzą, że ich przełożony zupełnie nie koncentruje się na ich mocnych stronach, tylko 2% z nich jest zaangażowanych, podczas gdy aż 71% jest zniechęconych.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Szanowni Państwo!
Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma

W kulturze organizacyjnej wielu firm świadomie promowane są takie wartości, jak: proaktywność, inicjatywa, kreatywność pracowników, a jednocześnie nieświadomie nakłania się pracowników do podporządkowania i posłuszeństwa wobec status quo. Takie środowisko rodzi wewnętrzny bunt wśród młodych talentów, których system wartości ukształtowany został przez wolny rynek i kulturę liberalną.

Wielu badaczy i liderów biznesu ma poczucie, że obecny sposób zarządzania firmą osiągnął granicę swoich możliwości. Niezliczone wyniki badań jasno pokazują, że firmy częściej są miejscem znoju i strachu niż pasji i prawdziwego zaangażowania. W firmach zarówno ci na górze, jak i ci na dole hierarchii organizacyjnej są rozczarowani. Zwykli pracownicy ogarnięci są poczuciem swojej bezsilności, a menedżerowie są przemęczeni konfliktami. Wszyscy oni tęsknią do miejsca pracy, w którym panuje duch prawdziwej współpracy, honorowane są indywidualne aspiracje i pielęgnowane osobiste
talenty.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.