Czym jest ankieta badawcza sprawdzająca zaangażowanie pracowników – Gallup Q12?

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Gamma - Czym jest ankieta badawcza sprawdzająca zaangażowanie pracowników - Gallup Q12?


Czym jest ankieta badawcza sprawdzająca zaangażowanie pracowników - Gallup Q12?


Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Po przeprowadzeniu wielu wywiadów wyłowiono najważniejsze pytania, które pozwolą zebrać najbardziej wartościowe odpowiedzi.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz rozwiązań i szkoleń w branży IT, badania talentów czy kompleksowej strategii dla zakładów produkcyjnych? Zacznij swoją podróż z naszymi ścieżkami rozwiązań!

Oto one:

 • Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 • Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy?
 • Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 • Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem się choć raz doceniony lub czy byłem pochwalony za swoją pracę?
 • Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę?
 • Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał?
 • Czy w pracy liczy się moje zdanie? 
 • Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna? 
 • Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, by wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie?
 • Czy mam w pracy swojego najlepszego przyjaciela?
 • Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 • Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?


Powyższe pytania pozwalają określić jakość i atrakcyjność miejsca pracy. Autorzy badania stwierdzili, że jeżeli ktoś potrafi stworzyć takie warunki, że pracownicy odpowiedzą twierdząco na wszystkie dwanaście pytań, to znaczy, że potrafi stworzyć idealne miejsce pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz więcej: szkolenia HR

Celem Instytutu Gallupa było znalezienie sposobu oceny dobrych miejsc pracy, które przyciągają najlepszych i najbardziej utalentowanych pracowników. Pracownicy odpowiadali na postawione pytania stosując skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „Absolutnie się nie zgadzam”, a 5 „Całkowicie się zgadzam”.

Najważniejszym celem menadżera, któremu zależy na posiadaniu profesjonalnego i zaangażowanego zespołu powinno być dążenie do otrzymania „5” na wszystkie pytania.

Czym jest ankieta badawcza sprawdzająca zaangażowanie pracowników - Gallup Q12?

Jaki jest cel wysyłania swoim pracownikom tuzina lub nawet setki ankiet w celu sprawdzenia ich zaangażowania, jeśli istnieje możliwość zdobycia jeszcze bardziej adekwatnych i precyzyjnych wyników poprzez zadanie jedynie 12 prostych pytań?

Badacze z grupy Gallup, spędzili dekady spisując i testując setki pytań, tylko po to aby były one jak najbardziej trafne. Chcieli oni aby były one sformułowane w odpowiedni sposób i w adekwatnym porządku, tak aby można było sprawdzić zaangażowanie pracowników jak najdokładniej.

Z ich badań powstała tak zwana ankieta Gallup Q12 – zbiór 12 pytań które mierzą najważniejsze elementy wchodzące w skład pracy osób zatrudnionych w danej firmie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze szkolenia online
 • Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych
 • Duża wartość szkoleniowo-merytoryczna
 • Pełna interaktywność
 • Popularne technologie: Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting
Zapraszamy do zapoznania się z:

Badacze z grupy Gallup przez wiele lat sprawdzali wyniki ankiet pobranych od ponad trzydziestu pięciu milionów pracowników z całego świata. Ponadto napisali oni dwie książki na ten temat, tak aby zgłębić go jak najbardziej się da.

Stworzyli oni przez to wspomnianą już wcześniej ankietę zawierającą 12 pytań, tak aby pracodawca mógł jak najbardziej efektywnie ocenić swoich pracowników, ich zaangażowanie w pracy oraz ich wpływ na wyniki i rezultaty pracy, które bezpośrednio wpływają na dany biznes, na całą firmę lub organizację.

Czym dokładnie jest Gallup Q12 i jakie pytania zawiera:

Mówiąc najogólniej jest to ciągle trwająca ankieta pracownicza, która bada zaangażowanie osób zatrudnionych w firmie. Zawiera 12 dających podstawy do działania elementów, które oferują sprawdzone linki do wyników danych działań.

Grupa Gallup spędziła lata na przeprowadzaniu tysięcy wywiadów wśród wielu różnych biznesów na całym świecie. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zakończono te przesłuchania i ankiety, wyniki ich zostały dostarczone do ponad dwudziestu pięciu milionów pracodawców w 195 krajach  w 70 językach.

Biorąc pod uwagę tak wzniosłe cele i intensywne badania, warto wziąć pod uwagę każdy element wchodzący w skład 12 pytań Gallup Q12, tak aby lepiej zrozumieć w jaki sposób uzyskiwane są tak dokładne wyniki, oraz jak wdrażane są później do życia firmy.

Pytania ankiety Gallup Q12:

Pytania Q12 wymienione są w hierarchicznej grupie – od podstawowych potrzeb pracowniczych do potrzeb rozwojowych osób zatrudnionych w firmie. Według grupy Gallup: „12 elementów mówi nam o tym, ze pracownicy muszą być skupieni, jednocześnie wolni od stresu. Powinni posiadać odpowiednie materiały do wykonywania swoich obowiązków, chcą aby o nich dbać oraz doceniać ich zaangażowanie oraz pracę.

Chcą być wysłuchani, zrozumiani, chcą budzić zaufanie oraz sami ufać swojemu przełożonemu oraz chcą dostawać wyzwania adekwatne do ich wiedzy oraz poziomu umiejętności, tak aby mogli oni testować swoją wiedzę.”

Oto elementy opisane pojedynczo, tak aby zapewnić dodatkową przejrzystość pytań zadawanych podczas ankiety Gallup Q12.

Pytanie numer 1. - „Wiem czego oczekuje się ode mnie w pracy.”

 • Pracownicy powinni dokładnie wiedzieć czego oczekuje się od nich w miejscu pracy, na danym stanowisku. Ponieważ chcą oni dokładnie skupić się na swoich obowiązkach, móc dostarczyć jak najlepsze wyniki oraz skrupulatnie je wykonywać.

Pytanie numer 2. - „Posiadam materiały i odpowiedni ekwipunek do wykonywania swoich obowiązków w miejscu pracy.” 

 • Nie ma nic bardziej frustrującego dla pracownika, niż fakt tego że mógłby wykonywać swoją pracę dokładniej i lepiej gdyby tylko posiadał odpowiednie do tego narzędzia.
 • Dobry sprzęt to podstawa do wykonywania swojej pracy. Potrzebne mogą być do tego adekwatne programy typu software lub hardware, w zależności od rodzaju pracy, które mogą maksymalnie zwiększyć produktywność pracowników.

Pytanie numer 3. - „Posiadam możliwości do wykonywania swoich obowiązków jak najlepiej potrafię w miejscu pracy.”

 • Ludzie którzy są w stanie skupiać się na swoich silnych stronach w miejscu pracy są 6 razy bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków.

Pytanie numer 4. - „W ciągu ostatnich 7 dni otrzymałem pochwałę lub jakiekolwiek uznanie dla swojej dobrze wykonanej pracy.”

 • Osoby, które otrzymują uznanie i pochwałę za swoje dokonania, zwiększają swoją indywidualną produktywność oraz zaangażowanie. Są bardziej skłonni do pozostania w swojej firmie, otrzymują wyższe oceny lojalności i satysfakcji od klientów.

Pytanie numer 5. - „Mój przełożony lub ktokolwiek w pracy zdaje się dbać o mnie.”

 • Troskliwe środowisko to takie, w którym każda osoba czuje się wystarczająco bezpiecznie, aby eksperymentować, kwestionować pewne rzeczy, dzielić się informacjami i wspierać się nawzajem.

Pytanie numer 6. - „W pracy jest ktoś, kto zachęca mnie do rozwoju.”

 • Ludzie nie mogą odnieść sukcesu w pojedynkę. Uczą się więcej i rozwijają w odpowiedzi na zachęty innych. Dlatego właśnie, pracownicy potrzebują menadżera, który będzie ich odpowiednio motywował.

Pytanie numer 7. - „Moje opinie w miejscu pracy są ważne, inni się z nimi liczą.”

 • Pracownicy chcą wiedzieć, że ich wkład w pracę jest czymś istotnym i że wpływają oni na środowisko w którym pracują. Uczucie to, tworzy większe poczucie integracji wśród pracowników i wzmacnia ich poczucie własnej wartości.

Pytanie numer 8. - „ Misja lub cel mojej firmy sprawia, że czuję, że moja praca jest ważna.”

 • Kiedy ludzie wierzą w to, co robi ich pracodawca i czują swojego rodzaju związek między pracą, którą wykonują a swoją osobistą misją, są bardziej skłonni do pozostania w danej organizacji i czują, że są integralną częścią czegoś większego niż oni sami.

Pytanie numer 9. - „Moi współpracownicy lub pracodawcy są zaangażowani w wykonywanie swojej pracy w jak najlepszej jakości.”

 • Wszyscy pracownicy muszą znajdować się w środowisku, w którym panuje wzajemne zaufanie i szacunek względem ich wysiłków i wyników, ponieważ osoba której w zespole idzie najgorzej, w pewien sposób wyznacza jego standardy.

Pytanie numer 10. - „Mam w pracy najlepszego przyjaciela”

 • Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych pytań Q12. Najlepszym predykatem lepszego samopoczucia i zaangażowania w pracy nie jest to, co robią ludzie, a to, z kim to robią. Posiadanie najlepszego przyjaciela w pracy znacznie poprawia ich wyniki.

Pytanie numer 11. - „W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ktoś w pracy informował mnie o moich postępach.”

 • Informacje zwrotne mogą pomóc pracownikom lepiej zrozumieć siebie i dać im jasną perspektywę na temat tego, jak ich wkład wpływa na organizację.

Pytanie numer 12. - „W ubiegłym roku miałem okazję uczyć się i rozwijać.”

 • Najlepsze zespoły nigdy nie są do końca zadowolone ze swojej pracy. Zawsze starają się znaleźć lepsze, bardziej produktywne sposoby na ulepszenie swoich wyników.

Badanie które ma znaczenie - zalety Gallup Q12:

 • Pracodawca zadaje 12 prostych pytań, dostępnych w ponad 30 językach na stronie Gallup (przykładowo – w języku arabskim, języku chińskim, języku hiszpańskim, języku francuskim, języku niemieckim i wielu innych, które wiążą się bezpośrednio z wynikami ankiety).
 • Rezultaty wyświetlają się w skali od jednego do pięciu, która w przejrzysty sposób podkreśla zalety, siły i możliwości pracowników.
 • Wysiłki ku usprawnieniu pracy koncentrują się na podstawowych elementach zaangażowania zespołu – jest to dokładnie mierzone w badaniu Gallup Q12, biorąc pod uwagę wyniki całej ekipy.
 • Ankieta przeprowadzana jest online w sposób szybki i ogólnodostępny, a jej wyniki można sprawdzić niemalże natychmiastowo.
 • Pracodawca może sprawdzić zalety i silne cechy swojego zespołu, a dodatkowo sprawdzić jakie ma możliwości rozwoju firmy i dzięki szybkim wynikom – zacząć niezwłocznie działać.

Sprawdzone wyniki:

Rezultat ankiet przeprowadzanych w tradycyjny sposób nie znaczy nic dla biznesu, jeśli nie można później ustalić i wprowadzić w życie poprawek, które mają na celu ulepszenie firmy i jej wyników.

Gallup Q12 zapewniają odpowiednią siłę już na samym początku w samych cyfrach, ponieważ posiada on największą na świecie, obszerną i kompleksową bazę danych, która umożliwia łączenie tych informacji bezpośrednio z ulepszaniem zaangażowania pracowników, tak aby poprawić wyniki finansowe organizacji.

Ankieta Gallup Q12 i strategie zarządzania, łączą się bezpośrednio z powiększoną produktywnością, dochodowością oraz z zachowaniem i utrzymaniem pracowników.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.