Mamy problem z rotacją pracowników

Menedżerowie nie radzą sobie z tym błędnym kołem i spadkiem jakość realizacji zadań. Pracownicy mają coraz większe opóźnienia i nie dotrzymują terminów. Ludzie frustrują się, że muszą wykonywać nie swoje obowiązki i słuchać o ciągłym spadku efektywności.

zdjęcie - Mamy problem z rotacją pracowników

Opis problemu:

Menedżerowie nie wykonują własnych obowiązków, bo realizują zadania na nieobsadzonych stanowiskach lub uczestniczą w procesie rekrutacji. Nadzorują inwestowanie dużych firmowych środków na pozyskanie (ogłoszenia, agencje rekrutacyjne itp.) oraz przygotowanie nowych pracowników (m.in. szkolenia i wdrożenia na stanowisku pracy), którzy odchodzą po kilku miesiącach. Menedżerowie nie radzą sobie z tym błędnym kołem i spadkiem jakość realizacji zadań. Pracownicy mają coraz większe opóźnienia i nie dotrzymują terminów. Ludzie frustrują się, że muszą wykonywać nie swoje obowiązki i słuchać o ciągłym spadku efektywności. Odchodzą najbardziej doświadczeni pracownicy zabierając ze sobą firmowy „know-how”.

Warto zapoznać się ze szkoleniami Gammy dotyczącymi tematów rotacji pracowników. Szkolenie związane z tym tematem w dziale: szkolenie dla kierowników czy szkolenie administracja. Zapoznaj się z nimi.

Najczęstsze przyczyny problemu:

Menedżerowie zwykle nie rozumieją jak istotny jest proces rekrutacji i selekcji personelu. Nie przywiązują wagi do stworzenia profilu oczekiwanego kandydata, zatrudniając kogoś, z kim „mają chemię” nie weryfikując odpowiednio poziomu motywacji albo kompetencji. Jeśli mają możliwość starają się przekazać jak największą część rekrutacji do działu HR zdejmując z siebie odpowiedzialność. Bagatelizują też proces wdrożenia pracownika nie udzielając odpowiedniego wsparcia. Starsze stażem osoby nie mogą natomiast liczyć na pochwały lub inne działania motywacyjne, gdyż przełożeni nie widzą potrzeby docenienia ich pracy.
Do najczęstszych problemów u kadry zarządzającej należy brak umiejętności diagnozowania kompetencji i motywacji kandydatów do pracy, a także już zatrudnionych pracowników. Nawet, gdy uda im się dostrzec braki w tych obszarach nie wiedzą, w jaki sposób rozwinąć umiejętności nowych oraz doświadczonych pracowników, ani jak zbudować ich zaangażowanie. Nie umieją również samodzielnie przeprowadzić procesu wdrożeniowego.

Rozwiązanie – proces:

Diagnoza przyczyn występowania problemów z rotacją pracowników.

Sposób diagnozy jest zależny od wielkości zaobserwowanego problemu oraz specyfiki funkcjonowania organizacji. Badanie może dotyczyć poszczególnych jednostek (np.: anonimowa ankieta wśród pracowników działu, w którym występuje duża rotacja) lub być kompleksowym audytem organizacyjnym (np.: badanie opinii pracowniczych, analiza strategii, systemu oceny okresowej, regulacji dotyczących rekrutacji i selekcji personelu, polityki wdrażania nowych pracowników procesów i procedur związanych z rozwojem zawodowym pracowników).

Stworzenie lub dostosowanie narzędzi pozwalających na dokonanie pogłębionej diagnozy sytuacji.

Np.:

  • Mapa Sukcesu
    Jest to autorskie narzędzie diagnostyczne Gammy, będące połączeniem zajęć warsztatowych z formułą panelu fokusowego. Pozwala ono na zdefiniowanie czynników wpływających na powstawanie barier organizacyjnych oraz działań, które muszą zostać podjęte w organizacji, aby umożliwić jej pracownikom odniesienie sukcesu w obszarze, którego dotyczą warsztaty. Dodatkowo, narzędzie realizuje cele employer brandingu w firmie.
  • Test kompetencyjny
    Testy kompetencyjne są narzędziem diagnozy poziomu kompetencji pozwalającym przewidywać, jak pracownik będzie się zachowywał w określonych sytuacjach. Testy konstruowane przez Gammę składają się z pytań w formie krótkiego opisu sytuacji z kilkoma możliwymi wyborami odpowiedzi (najlepszego i najgorszego w danej sytuacji zachowania). Pozwalają one na szeroki zakres możliwych analiz i uzyskiwanych wyników dot. poziomu kompetencji prezentowanego przez pracowników.

Dobór najefektywniejszych działań zaradczych umożliwiających zmniejszenie rotacji w organizacji, a także zapobieganiu takim problemom w przyszłości.

Rozwiązania proponowane przez Gammę są „szyte na miarę” w oparciu o etapy diagnozy. Nasi konsultanci i trenerzy zawsze biorą pod uwagę specyficzną sytuację oraz charakterystykę organizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Przykładowe działania zaradcze w tym obszarze:

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – przykład 1:

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu tworzenia profilu kandydata na dane stanowisko oraz dokonywania weryfikacji poziomu kompetencji i motywacji do pracy w danym obszarze. Uczestnicy nabędą również wiedzę z zakresu efektywnych sposobów wdrażania nowych pracowników. Najważniejsza jest jednak praca z trenerem na poziomie przekonań, tak aby menedżerowie zrozumieli znaczenie efektywnie przeprowadzonego procesu rekrutacji i wdrażania pracowników.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – przykład 2:

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności menedżerów w zakresie motywowania i doskonalenia kompetencji odpowiednio dostosowany do poziomu dojrzałości pracownika. Uczestnicy warsztatów będą koncentrować się na intensywnym ćwiczeniu sposobów diagnozy rozwoju pracowników i ich zaangażowania, aby odpowiednio dobierać działania zwiększające efektywność pracy zespołu.

Warsztat dot. wypracowywania procedury wdrażania nowego menedżera:

Przeprowadzenie warsztatów z reprezentantami kadry zarządzającą z różnych komórek organizacyjnych i pracownikami działu HR. W trakcie spotkania trener-konsultant moderuje dyskusję, której celem jest wypracowanie procedury wdrażania nowego pracownika. Powstała procedura będzie przedstawiać proces wdrażania nowego pracownika wraz z opisem zasad realizacji poszczególnych działań i odpowiednią dokumentacją.

Wdrożenie polityki „recognition”:

Nasi trenerzy i konsultanci w oparciu o diagnozę sytuacji i we współpracy z Działem HR przygotują koncepcję polityki uznania czyli tzw. „recognition”. Większość pracowników lubi być wyróżniana i chwalona, ale uznanie oznacza coś innego dla różnych osób. Niektórzy wolą otrzymać dodatkowe bonusy finansowe, gdy inni chcą być rozpoznawalni na poziomie całej organizacji. Wprowadzenie polityki „recognition” w firmie umożliwia oferowanie różnorodnych narzędzi okazywania uznania pracownikom, a przede wszystkim podnosi i utrzymuje odpowiedni poziom motywacji.

Wywiady „exit interview”

Konsultanci Gammy w porozumieniu z HR przygotują koncepcję tzw. „exit interview” (wywiad wyjściowy), które są działaniem profilaktycznym, zapobiegającym ponownym problemom z rotacją. Na podstawie wywiadów prowadzonych z odchodzącymi z pracy pracownikami w formie rozmowy bezpośredniej lub ankiety organizacja otrzyma informacje, które są cennym źródłem wiedzy dotyczącym obszarów wymagających działań naprawczych np. komunikacji, zaangażowania, efektywności procesów. Odchodzący pracownik czuję się doceniony, a mechanizmy wprowadzane na podstawie informacji pozyskanych z wywiadu zwiększają atrakcyjność firmy w oczach przyszłych pracowników (employer branding).

https://www.projektgamma.pl//wp-content/uploads/images/wyzwania/infografika//wyzwania3.jpg

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.